Home

Indre og ytre krefter kroppen

Ytre krefter - erosjon - Mæla ungdomsskol

Jorda vår er hele tiden i endring, på grunn av både indre og ytre krefter. På denne siden skal vi se på de ytre kreftene. Hva er det som har formet jorda vår, og hvordan fortsetter den å endre seg? Erosjon, altså nedsliting av jordoverflaten vår, skjer hele tiden. VI skal se litt mer på forskjellige typer erodering Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Nyttig stoff til prøve Indre krefter og landformer på jorda Jordkloden er bygd opp lagvis av kjerne (indre og ytre), mantel og jordskorpa. Litosfæren utgjør det ytterste, faste laget på jordkloden og består av jordskorpa og den ytterste delen av mantelen. Litosfæren består av om lag 15 kompakte plater av ulik størrelse

Start studying Indre og ytre krefter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom kroppen og atmosfæren. Det foregår ved at oksygen pustes inn i lungene, tas opp i blodet i lungenes kapillærer, og fraktes videre til alle cellene i kroppen. Motsatt vei frakter blodet karbondioksid fra cellene i kroppen via blodbanen og til lungene, der gassen pustes ut Det indre forsvaret: Når bakterier, virus eller sopp slipper gjennom det ytre forsvaret og kommer inn i kroppen, bekjemper det indre forsvaret fremmedstoffene og mikroorganismene. Det indre forsvaret består av lymfevev og hvite blodceller. De hvite blodcellene spiser bakterier og andre fremmedlegemer, og hjelper til med å produsere antistoffer De indre organene er jo de som er inni kroppen som vi ikke kan se og de ytre ligger utenpå kroppen og er synelige. Indre organer. Skjelettet gjør at vi klarer å bevege på oss og kan stå oppreist, det er som et slags bevegelig stativ. Skjelettet beskytter og de indre organene. Et voksent menneske har rundt 206 knokler som er bundet sammen. Immunforsvaret, eller immunsystemet, er en organismes forsvar mot biologiske fremmedlegemer. Alle organismer har en form for immunforsvar, måten det fungerer på kan variere sterkt. For mennesket - og de fleste andre pattedyr - er immunforsvaret delt opp i en ytre og en indre del. Det indre forsvaret deles opp i to deler, det medfødte og det ervervede immunsystemet

Fjerne skadede og døde celler og vev; I det ytre immunforsvaret vårt har vi huden som holder fremmedlegemer borte, ved hjelp av at den er tett og vannfast. Har du derimot rifter eller sår kan bakteriene trenge seg inn. Ved hjelp fra slimhinnene som inneholder antistoffer og flimmerhår i halsen, lungene og nesen får vi hostet ut fremmedlegemer Start studying Jordas indre krefter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kjernen består av den ytre og den indre kjerne. Den ytre kjernen starter ca. 2900 km nede. Ved grensen mellom mantelen og kjernen øker tettheten fra 5,5 til 10,0. Dette er tolket slik at den ytre jordkjernen er en flytende jernsmelte med noe nikkel, silisium og svovl. Det er også en indre, fast kjerne fra 5150 km og innover, med tetthet som.

Huden er kroppens største organ (vanligvis 1,5- 2 m²), den kler hele dens ytre overflate, og veier ca 5% av total kroppsvekt (dette er uten underhuden). Huden formidler emosjonelle signaler til omgivelsene, og spiller en viktig rolle i immunforsvaret der den hindrer inntrengende mikroorganismer å komme inn i kroppen og blodstrømmen vår Og det er på grunn av de få, de som får deg til å bli syke, at kroppene våre har et sofistikert ytre og indre forsvarssystem . Ytre immunforsvar. De første forsvarslinjene for kroppen din er det ytre immunforsvaret. Dette er de delene av kroppen din som er designet for å beskytte deg mot skadelige stoffer utenfra, ved å forhindre dem i.

Dreiemoment og muskelfunksjon For å løfte en vekt må musklene minst generere et like stort dreiemoment, indre dreiemoment, som den ytre belastningen tilsier, ytre dreiemoment. Konsentrisk virkemåte • Indre dreiemoment > ytre dreiemoment Eksentrisk virkemåte • Ytre dreiemoment > indre dreiemoment Isometrisk virkemåt Jordas indre og ytre krefter Andre juledag 2004, norsk tid, skyller en enorm bølge, en tsunami, innover 14 land i det Indiske hav. Denne tsunamien tar livet av 230.000 personer. I 2015 blir Nepal rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 8,9 på Richters skala, 8500 mennesker dør Indre og ytre krefter. 30. november 2019 av anofgame - Nivå: Vgs Hva er likheter og forskjeller på ytre og indre krefter? Skriv et svar til: Indre og ytre krefter. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en. Eksempel på ord og begreper som er presenter i tekster som omhandler kroppen, kan være: kropp, celler, næring, mage, lunge, oksygen, hjerte, blod, hjerne, skjelett, muskler og hud. Fagtekst om kroppen. Etter at gruppa har lest og jobbet med begreper i tekster de har lest, skal elevene og lærer skrive en felles fagtekst Study Indre og ytre krefter, berggrunnen flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper

Indre og ytre krefter og landformer - Daria

 1. -dre, og det blir lettere å holde ryggen i rett posisjon. • Rolige bevegelser. Vi bruker
 2. under kompentasemål: drøft hvordan indre og ytre krefter påvirket landskapet? Takk på forhånd! Brukbart svar (0) Svar #1 16. desember 2015 av Sigurd. Her er sammendraget fra kapittelet Indre krefter og de store landformene på jorda fra Cappelens Damms geografi-bok
 3. Kroppen vår består av en rekke organer. Organene er satt sammen av en rekke celler. Til sammen kan flere organer danne et organsystem. Slik er kroppen satt sammen, fra celle til kropp: 1. Celle: En befruktet eggcelle deler seg 2. Vev: Celledeling og differensiering skaper ulike vev 3. Organer: Vevene går sammen og danner de ulike organene 4

Sammendrag Kapittel 2 BM Indre krefter og landformer på

Indre og ytre krefter Flashcards Quizle

Indre og ytre krefter. Dynamisk likevektsligning.....10 Dynamisk lastfaktor.....11 Eksempel Krefter og bevegelser for marine konstruksjoner Newtons andre lov Newtons andre lov sier at når et legeme påvirkes av en ytre kraft ∆ Balanseorganet er et sanseorgan som befinner seg i det indre øret og som er ansvarlig for oppfattelsen av hodets stilling og bevegelser (likevektsansen). Balanseorganets viktigste oppgave er å gi hjernen rask og presis informasjon om hodets bevegelser og på den måten utløse hurtige muskelresponser (reflekser). Muskelresponsene forhindrer at vi faller og bidrar til å stabilisere synet. Oppbygning av kroppen Menneskekroppen består av hud helt ytterst også er det muskler under huden, skjellet under muskler og innerst i kroppen har vi de indre organer. Kroppen har ikke bare indre organer men også ytre organer som ligger utpå kroppen (se lenger nede). Kroppen er satt sammen av: 1. Celle: En eggcelle deler seg 2. Vev: Celledelin I jordens mellomtid og nytid for flere titallsmillioner år siden, var. Landformene som omtales i kapittel 4 er først og fremst dannet av ytre krefter. Bergartenes økonomiske betydning er plassert her, nær presentasjonen av de. Wed, 30 Grunnen til det er jordas indre og ytre krefter. Ytre krefter og landformer - Studienett

respirasjon - fysiologi - Store medisinske leksiko

arbeidskrav sphpra111 sykepleierens funksjon og oppgaver innen grunnleggende sykepleie oslomet storbyuniversitetet kjeller sph18 emilie dalan antall ord: 157 Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit. Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her > Indre og ytre perspektiv trener - Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon. Ytre motivasjon er det kognitive aspektet som går på at du ønsker å trene fordi du for eksempel vil komme i form eller ta av noen kilo Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og gjenkjenne typiske. Landformene som omtales i kapittel 4 er først og fremst dannet av ytre krefter. Dette kapitlet er derfor plassert som en overgang mellom naturgeografi en og. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler De voksne rev av seg håret og barna jublet når Trond-Viggo Torgersen forklarte alt om kroppen i denne legendariske serien fra 1979

Kroppens forsvar - immunforsvaret - Daria

På samme måte kan noen osm ikke har en spesielt ytre skjønnhet bli veldig skjønne (i mine øyne) hvis det viser seg at de har en stor indre skjønnhet. Men, uansett må man huske på at hva som er en skjønnhet (både ytre og indre) kommer an på øyet som ser. Heldigvis har alle forskjellige smaker og verdier som man setter pris på ved. De indre organer defineres, som de organer der befinder sig inde i selve kroppen. De fleste indre organer er vitale - herved forstås, at man ikke kan leve uden dem. Det betyder også, at eventuelle skader på de indre organer kan være livstruende. Det er dog ikke alle de indre organer, der er vitale: F.eks. er galdeblæren undværlig Krefter hvor motkraften ikke virker på legemet kaller vi for ytre krefter. Når vi skal utføre kraftberegninger må vi ha en klar oppfatning av hva som er vårt legeme og hvilke ytre krefter som virker på legemet, og da bruker vi fritt-legeme-diagrammet. De indre kreftene ser vi bort fra. Legeme Indre og ytre krefter og landformer - Daria . Kap. 3: Ytre krefter og landformer Forvitring og erosjon • Forvitring er nedbrytning av stein under påvirkning fra ytre krefter, enten på stedet eller når den er i bevegelse Blant ytre krefter hører altså ikke til krefter som virker innbyrdes mellom deler av vårt valgte system. For å bestemme ytre krefter gjør vi følgende: 1: Velg alle fjernkrefter (dvs ikke-kontaktkrefter som virker på systemet). Av slike fjernkrefter finnes her bare to, nemlig tyngden av tauet og tyngden av gymnasten

Menneske kroppen - Helenes Naturfagblog

Når kroppen møter en fremmed inntrenger, kan den sette i gang en betennelsesreaksjon for å fjerne de skadelige substansene. Det består i første rekke av huden som en ytre barriere og de hvite blodcellene i blodet. Det ervervede eller spesifikke forsvaret Jordskjelv, vulkaner og tsunami, samt erosjon. Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stres Klokka i kroppen - den indre døgnklokka vår. Kropp og krefter. Raske signal i kroppen. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på:. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu 1.2 Jordas indre krefter Sort Method

Vi kan alle av og til være for streng og slem mot oss selv, og det er ikke noe galt i det. Hvis du derimot blir så stygg mot deg selv at det går utover velvære ditt eller helsen din, så er det nyttig og viktig å ta tak i dette. Nedenfor finner du en Les mer omJobbe med indre kritiker[ Geologiens hovedprosesser. Geologifaget studerer hvordan indre og ytre geologiske krefter og elementpåvirkning på Jorda, hva man tidligere ofte kalte «det geologiske maskineriet», flytter og endrer på jord og steinmasser eller «det geologiske byggematerialet». De ytre geologiske kreftene er varmeenergien fra solen, som skaper vind, nedbør, is og elver som i sin tur fører til.

Immunforsvar - Wikipedi

YTRE KREFTER - Ødelegger det indre krefter har bygd opp - Ytre krefter er vann, vind, isbre, elver, vær og gravitasjonskraften MEKANISK FORVITRING 1. Frostforvitring - vann utvider seg når det fryser, ca. 10% - når vannet fryser i sprekker i berget vil berget etter hvert sprekke opp 2 Dette er min video om Indre og ytre krefter. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site Jorden - indre og ytre krefter. Begynnelsen Forskere har regnet ut at jorden ble dannet for ca. 4,5 milliarder år siden. Enorme mengder med utenomjordiske objekter krasjet sammen som dannet en klump av stein. Derimot, disse meteorittene hadde store mengder med energi som be frigjort da sammenkomsten med de andre objektene skjedde

Opplevelsen av bruddet med Sovjetsamveldet på en måte som velges uttrykt ved hjelp av blødende kroppsmetaforikk peker på en assosiativ kopling mellom ytre og indre natur, kropp og sjel, fysisk og psykisk smerte. En ekstra dimensjon trer fram i og med at det som tematiseres er erfaringen av brudd, splittelse og atskillelse SVAR: Hei Det var dårlig gjort av dine vennine. Slike kjønnslepper som du beskriver er helt normalt og like vanlig som det motsatte. Det er stor variasjon i hvordan kjønnsleppene ser ut hos ulike j.. - kunne forklare hvordan jordas indre krefter er med på å forme landskapet på jorda: midthavsrygger, vulkaner, fjellkjeder, jordskjelv og forkastninger - kunne forklare hva forvitring og erosjon er og hvordan jordas ytre krefter er med på å forme landskapet på jorda ved hjelp av isbreer, rennende vann, bølger, vind osv

Immunforsvar - Hvordan funker det? - Møllers

 1. De ytre geologiske prosessene forsøker å jevne ut jordas overflate. De fjerner materiale fra høytliggende steder og transporterer det nedover, inntil det til sist avleires i havet. Drivkraften er overveiende solenergien, som styrer vannets kretsløp og klimaet
 2. - Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne igjen typiske landformer i Norge. - Drøfte årsaker til naturkatastrofer i verden og hva for virkninger de har på samfunn som blir rammet. Referanser: Eide, Helene, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet (2013): Geografi
 3. Her er sammendraget fra kapittelet Indre krefter og de store landformene på jorda fra Cappelens Damms geografi-bok Målark: Jordas indre og ytre krefter Mål i læreplanen Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn Delmål Du skal kunna fortelja om: - Korleis jorda er.

Jordas indre krefter Flashcards Quizle

Geografi: 2. Indre krefter og de store landformene på jord

Vitkige stikkord til et kapittel om jordas ytre og indre krefter. Geografi, vg1, Cappelen Damm Kjønnsorganene i mannens kropp (indre kjønnsorganer) er: testikler; bitestikler; sædleder; prostata; vesikler; Mannen har også bekkenbunnsmuskulatur i den nedre delen av magen. Muskulaturen er ikke en del av mannens kjønnsorganer, men den er viktig for mannens seksuelle velvære og seksuelle nytelse For mange ytre påkjenninger går over til Indre Uro, og den er den værste å bli kvitt, for man veit ikke helt hva man egentlig er mest redd for. Som jeg sa, jeg er utredet av psykiater. Jeg har hatt ett godt og trygt liv, blitt annerkjent og elsket fra dag 1.

Deci og Ryan (1985) tenker seg fire former for ytre motivasjon som øker i graden av selvbestemmelse: Ytre regulering er den mest uttalte formen for ytre motivasjon. Her er det krefter utenfor eleven som setter i gang handling. For at eleven skal lystre tas det i bruk belønning eller trues med straff 20% av barn og unge har en viss form for psykiske helseplager som gir nedsatt funksjon i hverdagen. (Uthus, 2017, s.18-19) 2.2 Teoridel 2.2.1 Motivasjonsteorier Innen motivasjonsforskning har det lenge vært et skille mellom indre og ytre motivasjon noe som strekker seg tilbake til White og Piaget. Indre motivasjon handler om at mennesket ha Og det betyr at hvis en har store steiner under gårdstunet, vil en merke at de titter fram cm for cm og det vil være litt ergerlig. Har også sett et steinlagt fjøs fra 17-1800-tallet, der det i dag er farlig å gå fordi steinene som tidligere var gulv, har steget oppover mange centimeter med indre og ytre krefter. Forklar så fritt du klarer. Oppgåve 15: Fyll inn L-kolonna i VØL- skjemaet. Skriv òg 50- 100 ord om korleis du har jobba med denne oppgåva (innsats og fagleg) og kva du har lært om oppgåveskriving, som du kan ta med deg vidare. (4 p) 49.

Menneskekroppen - Kroppen vå

De indre organene er de som er inni kroppen som vi ikke kan se, og de ytre ligger utenpåkroppen og er synlige. Viktige organer. Hjernen forteller alle organene hvordan de skal oppføre seg. Den gir oss muligheten til å tolke, huske og tenke. Leveren har kontroll over kjemiske reaksjoner og skiller ut skadelige stoffer fra ting vi får i oss Hva menes med kroppens ytre forsvar, Indre kanalsystem: Kanalsystemet har som funksjon å sortere og transportere proteiner rundt i og ut av cellen 19. Finn ut så mye du kan om kyssesyken (mononukleose)<br />- Kyssesyken er forårsaket av et virus Vi blir aldri fri evolusjons forhold, man opplever tingene enten med sin personlige kropp og siden sine indre følelser og tankeprosesser eller så skjer det i ytre opplevelseforhold, i sammen med alle andre. Evolusjonen sin dualitet er vår vekst Belastning og deformasjonBelastning på et legeme = indre krefter + ytre krefter. Indrekrefter. Gravitasjonelle. Elektromagnetiske . Endres ved akselerasjon. Omfatter også effekter av termisk ekspansjon ved ujevn oppvarming . Påvirker (belaster) materialet bare hvis de er inhomogent fordelt . Ytre krefter

I Geografi (2020) tar vi for oss hvordan landformene omkring oss har blitt dannet av indre og ytre krefter og gir ulike forutsetninger for næringsliv og livsgrunnlag. Ressursbruk, interesser og konflikter knyttet til arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene blir diskutert Indre blødning. Kraftige støt eller slag kan lett føre til skader på milt, lever eller andre vitale indre organer. Tegn på indre blødning: Blek, kald og klam hud. Ved alvorlig blodtap hentes blodet i huden automatisk inn til mer sentrale deler av kroppen for å sikre blodtilførselen til livsviktige organer Fra å omstille deg fra fra frykt og tvil til tillit, må du endre tankegangen, det er her du kan skape magi. Da jeg fikk min dom: Du har kreft, fikk jeg selvfølgelig en reaksjon. For å si det mildt - så fikk jeg SJOKK, ble på en måte lammet - så lammet at jeg beholdt masken, kanskje heller si at den «stivnet», og virket helt upåvirket for de rundt meg Jordas Indre Krefter og Katastrofer DRAFT. 8th grade. 46 times. Social Studies. 62% average accuracy. 7 months ago. mtred. 0. Save. Edit. Edit. Jordas Indre Krefter og Katastrofer DRAFT. og den ene platen går under den andre. Vannet blir for tungt for jordskorpen, som, over tid, blir presset nedover av vekten. Tags: Question 5 . SURVEY

PPT - Motorisk Kontroll PowerPoint Presentation, free

Ytre immunforsvar Spurt

Jordas indre og ytre krefter. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Gyldendals læreverk Underveis Dammskolen Samfunnsfaglæreren Vi alle mennesker som har en kropp med masse organer i, med det finnes ikke bare indre organer men også ytre organer. For eksempel så er øyne, nese, ører og kjønnsorganer ytre organer. Vi har endel indre organer også som for eksempel hjertet, hjernen, nyrene, magesekken, lungene, ledd, skjelettet, leveren og nervesystemet. Dette er noe Note: In order to confirm the bank transfer, you will need to upload a receipt or take a screenshot of your transfer within 1 day from your payment date

Kjønnslepper og skjedeåpningen Kjønnsleppene er leppeaktige huddeler. De beskytter skjeden, klitoris og urinrørsåpningen. En kvinne har to par kjønnslepper: . De ytre kjønnsleppene: Disse er som oftest dekket med hår og er tykkere enn de indre kjønnsleppene Indre og ytre motivasjon Typer motivasjon: Indre motivasjon - hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv; Ytre motivasjon - personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten. Å styrke den indre motivasjone

Jordas indre og ytre krefter - Mæla ungdomsskol

 1. Arbeidsmotivasjon handler i denne oppgaven om indre og ytre krefter som initierer arbeidsrelatert atferd, mens arbeidsytelse er den forventede verdien fra de ansattes adferd på arbeid. Oppgaven undersøker og drøfter kjent teori og forskning på arbeidsmotivasjon og arbeidsytelse, som knyttes opp til funn i undersøkelse gjennomført blant ledere i Lenvik kommune
 2. Uroen skjer i indre sone, altså kroppen. Stimulering av ytre sone, altså alt vi oppfatter fra omverdenen, vil derfor ha en effekt. 3. Fest blikket på noe som er kjent/kjennes trygt. Når angsten kommer, føles verdenen kaotisk og det er vanskelig å fokusere. Da er det viktig å finne noe man kan feste oppmerksomheten på
 3. Underveis Geografi 8 gir en oversiktlig framstilling av jordas indre og ytre krefter, vær, klima, vegetasjon og de ulike landskapstypene i Norge. Oppgavene er delt inn i flere nivåer: Husker du? - oppgaver i den løpende teksten, direkte knyttet til fagstoffet
 4. Tolles begrep «den indre kroppen» er en nyttig veiviser her: Ved å være til stede i den indre kroppen kan vi redusere oppmerksomheten på den ytre kroppen. Når vi er hos oss selv på innsiden, kommer den ytre kroppen litt i bakgrunnen, og dermed kan vi bruke kroppen uten å måtte tenke så mye på den
 5. Meditasjon og taiji bidrar til å dekke behovet for tilstedeværelse og indre ro. Dette ble helt nødvendig for å fungere optimalt i en ellers stresset hverdag, og som en forfriskende sideeffekt sa kursdeltakerne at de fikk et rikere indre liv og kontakt med kroppen igjen

Først når man klarer å akseptere sin indre og ytre tilværelse, er det mulig å få til en forandring til det bedre. Første skritt er å slutte å kjempe mot seg selv, og forstå at god psykisk helse ikke betyr fravær av smerte Indre krefter og de store landformene på jorda; 3. Ytre krefter og landformer; 4. Vær og klima; 5. Befolkning og befolkningsutvikling; 8. Levekår, utvikling og globalisering; Begrepsbank; Forsiden; Tilbake; 2. Indre krefter og de store landformene på jorda; Video om bergarter; Begrepsbank Ytre landformer. typisk for alpine landformer er tinder, egger og botner og dannes ved at botnbreer skjærer seg inn i en fjellhøyde fra minst tre forskjellige sider Viktige begreper. alpine landformer, typisk for alpine landformer er tinder, egger og botner og dannes ved at botnbreer skjærer seg inn i en fjellhøyde fra minst. Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene. Detaljreguleringsplan for ny ytre og indre molo med sjøareal - Vardø kommune Konsekvenser for fugleliv Oppdragsnr.: 5196827 Dokumentnr.:N01 Versjon: A01 n: \519 68 5196827 5 arbeidsdokumenter 80 reguleringsplan planforslag ferdige dokumenter vardø havn - 2020-06-05 | Side 2 av 23 konsekvenser for fugleliv_førsteutkast.doc

Video: Indre og ytre krefter - Geografi - Skolediskusjon

Tema kroppen i begynneropplæringa Skrivesentere

Plasser navnene der de hører hjemme. Illustrasjon: AFP/Scanpix. Kosmos. Elevoppgaver. 1. Geografi. 1.1 Verdensrommet og jord indre og ytre kreftene som former landskap. - til en viss grad beskrive forskjeller mellom naturlandskap og kulturlandskap og i et enkelt språk redegjøre for verdiene disse har. - kjenner til noen hav- og Eleven kan -forklare jordens oppbygning og dannelsen av hovedbergartene - i noen grad forklare de viktigste indre og ytre krefter som forme

Indre og ytre krefter, berggrunnen Flashcards Chegg

 1. Forskning på jordskjelvgenererte seismiske bølger viser at jordens indre har en lagdelt struktur, med en tynn ytre skorpe som ligger over en tyktflytende mantel. Nedefor det omgir en smeltet ytre kjerne en solid indre kjerne. Skorpen og den øverste del av mantelen er kjent som litosfæren. Denne er sterkere enn den underliggende mantelen, men begge blir deformert
 2. - Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon. Ytre motivasjon er det kognitive aspektet som går på at du ønsker å trene fordi du for eksempel vil komme i form eller ta av noen kilo. Indre motivasjon derimot, går på selve følelsen - at du ønsker å trene fordi belønningen ligger i den positive opplevelsen
 3. Indre krefter og de store landformene på jorda; 3. Ytre krefter og landformer; 4. Vær og klima; 5. Befolkning og befolkningsutvikling; 8. Levekår, utvikling og globalisering; Begrepsbank; Forsiden; Tilbake; 2. Indre krefter og de store landformene på jorda; Bildesamling kapittel 2; Begrepsbank
 4. 2. IMMUNFORSVARETS YTRE DEL Den ytre delen består av hud, slimhinnene og ulike organer, spesielt magesekken. Les mer 3. IMMUNFORSVARETS INDRE DEL Den indre delen består først og fremst av de hvite blodlegemene i blodet. Les mer 4
 5. Hvordan Indre Og Ytre Krefter Former Landskapet Geografi 8. trinn Jordas indre krefter Uke 38, Mål: Forstå kart og atlas Å forstå hvordan jorda ser ut under overflata, og hvordan jordas indre påvirker landskapet over tidSammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen

vulkanutbrudd) og ytre krefter (vann, vind, frost og varme) er. • Vite hva er kretsløp er, og vite hvordan dette påvirker vann, vind, vær og vegetasjon. • Kunne drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn. Kosmos 8 Internett 11-12 •Geografi: Været • Fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter, luftmassenes. Så mye krefter og fokus på seg selv og sitt ytre brukes av mange jenter og kvinner - gutter og menn - på å leve opp til et uoppnåelig og usunt ideal skapt av medie- og moteverdenen - til hvilken nytte? Så mye energibruk som fører til en selvforsterkende indre uro, skam og ensomhet - og noen ganger rusmisbruk Jordas indre og ytre krefter Velg en av oppgavene under. Alle oppgavene er basert på lærestoff fra Kosmos 8 side 28-50. Dere kan jobbe alene eller i grupper, men husk at alle må ha et selvstendig arbeid og dere får individuelle karakterer

 • Möbel braun freiburg.
 • Tornado boblekar.
 • Motivasjonsteorier ledelse.
 • Allergener som må merkes.
 • Drukket eddik.
 • Brystreduksjon tromsø.
 • Pipervika restaurant.
 • Aktivitäten zürich.
 • Autohaus kastner gebrauchtwagen.
 • Hvordan lage båthals.
 • Barsel definisjon.
 • Niøye farlig.
 • Marinemusikken program.
 • Wellnesshotel mit hund allgäu.
 • Harry potter lego norge.
 • H produkter.
 • Barnas hus ullevål.
 • Wind of change 1991.
 • Dawn of war 3 forum.
 • Taxfree rosella viking line.
 • Hvordan lage amfetamin.
 • Borg fotball sarpsborg.
 • Hauklandstrand lofoten.
 • Scheune mieten hochzeit saarland.
 • Aston martin db8.
 • 4 divisjon 2018 akershus.
 • United nations observer.
 • Hc andersen soldat.
 • Audi parts catalog.
 • Mars gravitasjon.
 • 3 tage wellness all inclusive bayern.
 • Rød logo.
 • Nordlandsbadet velvære.
 • Vital definition.
 • Brigitte macron enceinte 2018.
 • Bratsj youtube.
 • Warburg stadthalle.
 • Kjønnsskifte transpersoner.
 • Book of psalms.
 • Steampunk jacke damen.
 • Edderdunsdyne vega.