Home

Nervesystemet sykdommer

Ny oppdagelse kan gjøre humler og bier immune mot

Sykdommer i nervesystemet. Nervesystemet kan bli gjenstand for både sykdommer og skader. Hjernen kan bli skadet av blodpropp og hjerneblødning, hodeskade, giftstoffer, infeksjoner, aldersforandringer, svulster. Vi er født med et bestemt antall nerveceller. Ødelegges en nervecelle, kan den ikke erstattes Sykdommer i nervesystemet kan få store konsekvenser fordi de rammer sentrale funksjoner i kroppen som sanseapparatet, bevegelsesapparatet, bevissthetsnivået og kognitive funksjoner som hukommelse og konsentrasjon. Symptomene er mangfoldige og avhengig av hvilken del av nervesystemet som er berørt av sykdommen Sykdommer i nervesystemet rammer sentralnervesystemet eller det perifere nervesystem.. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 4 underkategorier, av totalt 4

Sykdommer i nervesystemet Brødsmulesti Store norske leksikon. Medisin. Hode, hjerne og nervesystem. Nevrologi. Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster. Læren om nervesykdommer betegnes nevrologi, og en nevrolog er en lege som er spesialist i nervesykdommer. Psykiske sykdommer hører inn under psykiatrien

Nervesystemet - NHI

Sykdommer «Av alle sykdommer i nervesystemet , er den vanskeligste at mennesker sliter med smerte, og mye av dette er nerverelatert» - Dr. Shai Gozani, grunnlegger og CEO hos Neurometrix. Det antas at ca 100 millioner mennesker lever med kronisk smerte Det perifere nervesystemet. Fra sentralnervesystemet går det et nettverk av nerver ut til hele kroppen. Dette er det perifere nervesystemet. Det deles inn i to deler: • nerver som sender signaler fra sentralnervesystemet og ut til kroppe

Nevrologiske sykdommer - Klikk

Sykdommer og symptomer. Her finner du beskrivelser av sykdommer, tilstander og symptomer. Bruk søkefeltet eller listen og finn det du vil vite mer om Nevropatisk smerte kan stamme fra både sykdom og skade. Nervesystemet har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll med de ulike effektorganene (muskler og kjertler), ifølge Store medisinske leksikon.Nervesystemet løser denne kompliserte oppgaven ved hjelp av sin spesielle evne til å formidle og behandle signaler Sykdommer i nervesystemet. Brødsmulesti Norsk kunstnerleksikon. Medisin. Hode, hjerne og nervesystem. Nevrologi. Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster Nervesystemet kan gi mer spesifikk informasjon om infeksjonene i kroppen enn tidligere antatt. Det vil være spesielt viktig ved smittsomme eller dødelige sykdommer, som influensa, ebola eller sars, en alvorlig og akutt infeksjonssykdom i luftveiene G00-G99 - Sykdommer i nervesystemet G00-G09 - Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet G10-G13 - Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet G20-G26 - Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser G30-G32 - Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet G30 - Alzheimers sykdom G30.0 Alzheimers sykdom med tidlig debut (debut før fylte 65 år

Ved traumatisk hodeskade, nevrologisk sykdom, funksjon s svakheter eller nevrobiologisk utviklingsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet finner en ofte svakheter i flere områder. Hoved skaden eller hoved svakheten kan forårsake en dominoeffekt som påvirke flere områder av hjernen og nervesystemet. Klinikk for Alle Brain camp & Nevrosenter Kristiansand tilrettelegger derfor. Nervesystemet sender altså signaler til muskler med beskjed om at de skal trekke seg sammen. Armer og bein har skjelettmuskulatur som er viljestyrt, det vil si at vi kan bevisst bestemme oss for at disse musklene skal trekke seg sammen I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte

Vær oppmerksom på nervesystemet ditt. Det er viktig for nervesystemet å alltid være sunt. Med disse tipsene kan du klare det. Husk at ved å lage en sunn rutine, bidrar du ikke bare til å optimalisere nervesystemfunksjonen din, men du kan også forebygge sykdommer Legevakthåndboken - for leger i vakt. Bakgrunn. Nevropati grunnet inflammasjon av nerverøttene i ryggmargen. Tilstanden forårsakes av at kroppens egne antistoff gjør skade på ryggmargen. 2/3 av tilfellene foranlediges av bakteriell eller viral infeksjon som er årsak til antistoffproduksjonen Sykdomslære - Sykdommer i nervesystemet Rev 2019 Institutt for helhetsmedisin - fagskoleutdanningene 1 Seminar 1 Sykdommer i nerve-systemet fuckyeahnervoussystem.tumblr.com Soneterapi og massasjeterapi Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne er det forventet at studenten ska

Det somatisk motoriske nervesystemet fører impulser til skjelettmuskelcellene, er viljestyrt og gjør at vi kan bevege oss. De somatisk motoriske nervecellene ligger plassert i det sentrale nervesystemet. Dette er logisk fordi disse cellene i motsetning til sansecellene er fraførende, det vil si efferente Spørsmål: Min kone har Parkinsons sykdom. Hun fikk diagnosen for to år siden på grunn av skjelving i den venstre hånden. Jeg har forstått at Parkinson er ulik fra person til person, og det ikke er mulig å stoppe sykdommen, men er det mulig å forutsi utsiktene for den enkelte Norsk Helseinformatikk AS. Vestre Rosten 79, 7075 Tiller. E-post: nhi(at)nhi.no. Telefon: (+47) 73 89 47 5 12.03.2009: Oversiktsartikkel - Paraneoplastiske nevrologiske sykdommer (PNS) er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander som rammer nervesystemet sekundært til kreftsykdom i et annet organ, og som sannsynligvis er mediert via autoimmune mekanismer

En rekke ulike sykdommer og plager kan ramme nervesystemet. Se animasjoner på nhi.no om noen av disse. Nettressurser. AL Sykdommer i nervesystemet. Brødsmulesti Norsk biografisk leksikon. Medisin. Hode, hjerne og nervesystem. Nevrologi. Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster Sykdommer i nervesystemet 1) Hva skjer i nervesystemet som fører til MS? Ordet multippel sklerose betyr flere (multippel) fortykninger (sklerose). Myelin er en type fettstoff som omgir og isolerer nervefibrene i sentralnervesystemet (hjerne- og ryggmarg). Ved MS blir myelinet ødelagt og etter hvert erstattet med arrvev

Her er Sykdommer i nervesystemet. Dra strek_s381 På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender Alkoholisme: Mange alkoholikere utvikler nevropatier på grunn av mangelsykdommer og påfølgende degenerasjon av nervesystemet. Autoimmune sykdommer: Disse sykdommene inkluderer blant annet Sjøgrens syndrom , lupus , leddgikt , Guillain - Barre syndrom , kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati og nekrotiserende vaskulitt

PPT - Symptomer fra og sykdommer/skader i nervesystemet

Kategori:Sykdommer i nervesystemet - Wikipedi

 1. Nevrologene utreder og behandler alle former for nevrologiske tilstander og sykdommer i nervesystemet. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss
 2. st tre forhold. For det første er det ingen enkel test som kan avgjøre om en person har ME, slik som ved diabetes eller cøliaki. For det andre er årsakene til ME uklare. [
 3. Eksempler på sykdommer som hører til nevrologien er hjerneslag (hjerneinfarkter, hjerneblødninger og TIA (hjernedrypp), epilepsi, Parkinsons sykdom, demenssykdommer, hodepinesykdommer, multippel sklerose (MS), søvnsykdommer, svimmelhet, infeksjoner i nervesystemet, hjernesvulster, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), Huntingtons sykdom, Tourette, ulike nevropatier, isjias, nakke-armsmerter.
 4. Parkinson er to ulike sykdommer - den ene starter i tarmen, den andre i hjernen, viser ny forskning Funnet kan forklare hvorfor parkinson bare i noen tilfeller starter med en mystisk søvnforstyrrelse, der folk slår, sparker og roper mens de sover
 5. Sykdommer i nervesystemet (G00-G99). 2009 Alle Alder Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år og over; ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste G00-G99 VI. Sykdommer i nervesystemet
 6. Sykdommer i nervesystemet (G00-G99). 1999: ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder; Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 å
 7. Toggle navigation. Håndboken; Ordliste; Kalkulatorer; Hjelp; Kontakt; Kurs; Logg inn; Kliniske kapitler. Akutt- og mottaksmedisin. Symptomer og teg

Sykdommer i nervesystemet - Store norske leksiko

Kapittel VI - Sykdommer i nervesystemet. G00-G09 - Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet; G20-G26 - Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser; G30-G32 - Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet; G35-G37 - Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet; G40-G47 - Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser; G50-G59 - Sykdommer i nerver, nerverųtter og. 25 sykdommer som forblir uhelbredelige. msn livsstil. levert av Microsoft er en sjelden lidelse som forårsaker degenerasjon av nervesystemet. Selv om årsakene kan være mange (genetisk. Sykdommer i nervesystemet. Fullstendig sammendrag om sykdommer i nervesystemet . Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 2 (SYBAS3000) Opplastet av. Mathilde Sørbo. Studieår. 2017/201

Sykdommer i nervesystemet (nevrologi) Trigeminal nevritt. Trigeminal nevritt er en betennelse i en eller flere perifere prosesser i grenene, det vil si ekstern, lokalisert utenfor hjernen, manifestert av smertefull smerte som bryter livets rytme. Trigeminal klype. Anencefali av hjernen i fosteret Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Calmeyersgt.1 Pb.8128 Dep,0032 Oslo Telefon:22 24 88 88 Telefaks:22 24 95 9

nervesykdommer - Store medisinske leksiko

Sykdommer i nervesystemet. Besvarelse av studieoppgave A som omhandler sentrale spørsmål til eksamen. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 2 (SYBA3000) Studieår. 2018/201 Nervesystemet sykdommer: sdvg - ADHD - 2020 Blant den eldre generasjonen er det en oppfatning at barnets hyperaktivitet er en konsekvens av foreldres foreldringsfeil. Ofte kan du høre fra bestemorene alle de forklarende setningene som barnet kom ut av hånden Sykdom og helseskader i nervesystemet Hjernerystelse kan oppstå ved et slag mot hodeskallen. Er slaget hardt nok, vil hjernen slå mot skallebeinet. Ved et kraftig slag mot hodeskallen kan det oppstå hjerneblødning mellom skallebeinet og hjernehinna. Blodet trykker da mot hjernehinnene og hindrer blodforsyningen til hjernen Nervesystemet blir mer velutviklet og komplekst hos mer avanserte dyregrupper. Hydra har bare et nervenett som kan sende impulser begge veier i neuronene. Etterhvert blir en større del av nervesystemet sentralisert i hodet med neuroner som har enveis kommunikasjon. Atferd er et resultat av kombinasjon av neuroner Sykdommer eller skader i nervesystemet, inkludert Parkinsons sykdom Sykdommer med forstyrret blodsirkulasjon, for eksempel åreforkalkning eller sukkersyke Sykdommer med endret hormonproduksjo

Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet - smerter og/eller spastisitet (veiledende frist 8 uker) Utdypende forklaring på tilstand Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk - Alvorlige sykdommer som er spesielt kjent for å gå i arv kan ramme flere organer, for eksempel arvelige muskelsykdommer eller spesielle sykdommer som rammer hjerte og blodårer eller nervesystemet. Mange av de mest alvorlige sykdommene er svært sjeldne, forteller Paus N27 Engstelig for sykdom nervesyst IKA. N28 Redus funksjonsevne probl nervesyst. N29 Nervesystem symptomer/plager IKA . N70 Poliomyelitt. N71 Meningitt/encefalitt. N72 Stivkrampe. N73 Infeksjon sentralnervesyst IKA. N74 Ondartet svulst nervesystemet. N75 Godartet svulst nervesystemet Toksoplasmose er en sykdom som forårsakes av en parasitt. Primærinfeksjon hos gravide kan være alvorlig pga. fare for overføring til barnet med skader på nervesystemet

Anatomisk plansje av nervesystemet. Denne anatomiske plansje av det menneskelige nervesystemet har mange fargerike detaljer. Plakaten beskriver hele det menneskelige nervesystemet inkludert den menneskelige hjernen og ryggmarg. Plansjen er pedagogisk oppbygd for at den skal fungere både for studenter og pasienter. Tekst: engelsk; Størrelse. En sunn person er i stand til å kontrollere sine handlinger, men når nervesystemet blir forstyrret, oppstår ufrivillige bevegelser som kan svekke livskvaliteten betydelig Sykdommer i nervesystemet ; De mest kjente av sykdommene som plager nervesystemet er: Encefalitt. Dette er navnet på tilstedeværelsen av fremmedlegemer i hjernen, for eksempel virus eller bakterier. Infeksjoner på dette stedet er veldig delikate, siden enhver skade på hjernen kan føre til tap eller reduksjon av funksjonene. Epilepsi Sykdommen kan ikke helbredes, men kan effektivt holdes nede i mange år ved hjelp av medisin. Den er ganske vanlig i Norge. Man regner med at ca 1 av 1000 nordmenn har sykdommen. Sykdommen er en av de mest alminnelige sykdommer i nervesystemet blant eldre mennesker Nervesystemet på hund pg katt kan bli berørt av en mengde ulike sykdommer. Akkurat som hos mennesker, er epilepsi og prolaps vanlige sykdommer hos hunder og katter. En nevrologisk utredning innledes med at veterinæren gjennom å undersøke og stille spørsmål om dyret, forsøker å finne ut blant annet hvor i nervesystemet symptomene oppstår

Nervesystemet er involvert i å opprettholde barnlevetid av organismen og for å sikre riktig funksjon av indre organer. Jo yngre barnet er, jo mer ufullkomne hans høyere nervøs aktivitet. innhold. beste Vanlige sykdommer i nervesystemet hos barn: undersøkelsen nervesystemet i barndomme Rabies er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr, men kan også smitte til mennesker. Sykdommen kalles også hundegalskap

Biologi - Rus og sykdommer i nervesystemet - NDL

 1. Det sympatiske nervesystemet er mest aktivt hos en person som A) spiser et stort måltid B) deltar i et idrettsarrangement C) er i ferd med å bli frisk etter sykdom D) slapper av i badekaret . Flervalgsoppgaver: Nervesystemet Utarbeidet av Naturfagsenteret Nervesystemet 2
 2. Medfødte sykdommer i nervesystemet er hovedsakelig delt inn i to kategorier i henhold til årsaken. Den ene er utviklingsforstyrrelsen i hjernen og nervesystemet i livmoren, produksjon av noen nevroner, migrasjon og abnormiteter i vevet, noe som resulterer i postnatal hodeskalle, nervevev og dekker kapselmisdannelse og mental retardasjon
 3. definisjon Myelitt er en betennelse som påvirker ryggmargen. Fra klinisk synspunkt er det mulig å skille mellom: Transversell myelitt : Begrenset til ett eller noen få segment av tilstøtende ryggmargen, langsgående, generelt ved thoraxnivået; Stigende myelitt : Det har en tendens til gradvis å spre seg til de øvre delene av nervesystemet

Nervesystemet - Lommelege

Nervesystemet inndeles i det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen) og det perifere nervesystemet, som er nervene som ligger utenfor hjernen og ryggmargen. En nevrolog er en lege som er spesialist på hjernen og nervesystemet. Eksempler på sykdommer hvor nevrologens kunnskap er aktuell: demens; epilepsi; hjerneslag; hjernesvulster. Vinglesyke er en sykdom som rammer nervesystemet hos katter og gir symptomer som karakteriseres av stive, ustabile bevegelser, vanskeligheter for å hoppe og forandret oppførsel. Bornavirus har blitt isolert fra sentralnervesystemet hos katter med v inglesyke og anses for å være årsaken til sykdom men Sist oppdatert: 8/01/20Innhold1 Definisjon 2 Undersøkelser3 Ulike typer nerveaffeksjon4 Diagnosen5 Litteratur Definisjon Sykdomstegn i hjernen og/eller ryggmarg kan skyldes systemisk lupus erythematosus (SLE). Vanligvis påvises forandringer ved ulike tester / undersøkelser. Undersøkelser Antistoff i serum og spinalvæske: Anti-ribosomal P og Gauchers sykdom er en autosomalt recessiv tilstand forårsaket av mangel på enzymet glukocerebrosidase, noe som fører til lysosomal opphopning av sfingolipider. Det foreligger ikke overbevisende dokumentasjon på at enzymterapi har effekt på sykdom i nervesystemet

Nevrologiske tester - Undersøkelse - Nervesystemet

Nevrologi (av nevro- og -logi) er den læren i legekunsten (av lat. medicina) som omhandler nervesystemet.En nevrolog er en lege som har spesialisert seg på sykdommer i nervesystemet. Nevrologi omfatter undersøkelse, diagnose, behandling og etterbehandling av forstyrrelser i det sentrale og det perifere nervesystem Det somatiske nervesystemet er også et komplekst system. Det er den delen av nervesystemet som er med på å bære sensorisk informasjon til sentralnervesystemet. Med andre ord, det somatiske nervesystemet er ansvarlig for kommunikasjonen mellom kroppen og det ytre miljøet. På den annen side er ANS ansvarlig for kommunikasjonen mellom organer I sjeldne tilfeller kan sykdommen bli varig med en langsomt fremskridende ødeleggelse av nervesystemet med lammelser, hørselsnedsettelse og utvikling av demens. Neuroborreliose krever omgående behandling! Leddbetennelse - artritt: I Norge ses kun sjelden leddbetennelse, såkalt artritt. Denne opptrer dager til år etter bittet. Typisk er Lukthallusinasjoner kan forekomme hvis den delen av nervesystemet er rammet av sykdom eller annen uheldig påvirkning Bli kjent med de store sykdommene i nervesystemet. Det er hundrevis av forskjellige sykdommer i nervesystemet, men hvis du vil ha en grunnleggende oversikt, er det best å se på de vanligste nervesykdommene. Nedenfor er en liste over de vanligste sykdommene i nervesystemet, delt inn i de ulike områdene av kroppen der de forekommer

Appetittløshet hos katt | AniCura NorgeNordmenn drikker ikke mindre enn før - LommelegenFørstehjelp ved forgiftning - LommelegenDiagnoser ved celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsenPolio (poliomyelitt) - LommelegenVedvarende ereksjon (priapisme) - Lommelegen

Sykdommer i nervesystemet (G00-G99). 2001: ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder; Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 å Nervesystemet: fakta, funksjon og sykdommer. Nerveytemet er en komplek amling av nerver og peialierte celler kjent om nevroner om overfører ignaler mellom forkjellige deler av kroppen. Det er egentlig kroppen elektrike ledninger. Innhold: Beskrivelse av nervesystemet; Diagnostisering av nervesystemets tilstander; Sykdommer i nervesystemet De vanligste sykdommene i nervesystemet er: Alzheimers, Parkinsons og Epilepsi. Alder er en årsak til sykdommer i nervesystemet Nervesystemet er et av menneskets mest komplekse, siden det koordinerer kroppens grunnleggende funksjoner; den består av et sentralnervesystem, sammensatt av encephalous og ryggmargen; og et perifert nervesystem, bestående av alle nevrale elementer Arvelige sykdommer i nervesystemet er genetiske sykdommer som er preget av symptomer på nervesystemet. Grunnleggende kunnskap. Andelen sykdom: 0,0005% - 0,0008% . Mottakelige mennesker: ingen spesielle mennesker . Smittemåte: ikke-smittsom . Komplikasjoner: 瘫痪 . patogen. Geniologisk sykdom av nervesystemet (1) Årsaker til sykdomme

 • Tivoli audio pal bruksanvisning.
 • Brasils største fotballstadion.
 • Emosjonsfokusert terapi barn.
 • Dnb flytte hjemmefra.
 • Zahnfleischentzündung antibiotika.
 • Hansen og dysvik oslo sentrum.
 • Arif bbb lyrics.
 • Pampas argentine steakhouse budapest ungarn.
 • Little big city berlin.
 • Tekst om mexico på spansk.
 • Bygge drone.
 • Pannestekt squash.
 • Overvåkningsskilt.
 • Popeye vasquez wiki.
 • Ebbegebirge nordhelle.
 • Md state.
 • Santorini kart.
 • Total perifer motstand.
 • Yamaha neos deler.
 • Rottweiler staffordshire mix.
 • Genthin veranstaltungen 2017.
 • Antrekk jobbintervju kvinne.
 • Calypso danse.
 • Kosmonaut astronaut.
 • Einraumwohnung greifswald.
 • Izettle pris.
 • Hemans tiger called.
 • Kubikkmeter til kubikkcentimeter.
 • Manatee size.
 • Skifte lysstoffrør.
 • Parkhaus ece karlsruhe.
 • Vinterfestuka i narvik 2018.
 • 3 raum wohnung rudolstadt cumbach.
 • Hvorfor er revebjelle giftig.
 • Word dokumente zusammenfügen mac.
 • Aktuelle bilder ostsee.
 • Sparebank 1 reiseforsikring lofavør.
 • Beer pong norsk.
 • Knust skjerm asus zenpad 10.
 • Rødbeter hund.
 • Father brown rollebesetning.