Home

Justerende muntlig eksamen uib

Hopp til innhald. Dashbord. Påloggin Henvendelser angående endringer i eksamensplanen gjøres på UiBHjelp eller på epost eksamen@uib.no til Studieadministrativ avdeling. Klargjøring og levering eksamensoppgaver Eksamensoppgaver skal være klare i den digitale eksamensløsningen klokken 9.00, 2 virkedager før eksamen, eller levert til Studieadministrativ avdeling i Langes gate 1 dersom det ikke er digital skoleeksamen § 6.2.3 Særskilt om muntlig eksamen (1) Muntlig eksamen, som også kan omfatte presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig vurderingsform, som selvstendig vektet vurderingsdel med karakterfastsetting, eller som justerende muntlig prøve, jf. § 7.9 Eksamen må gjennomføres på et gitt antall timer og når man er fordi må man bli registrert på vei ut. Hvis man ikke registrerer seg og forlater lokalet kan dette bli mistenkt som juks. Eksamen starter 09:00 eller 15:00 alt etter hvilken tid emnet får utdelt i eksamenslokalet. Eksamen skrives og leveres på vurdering.uib.no Slik finner studentene frem til informasjon om Zoom-undervisning i Mitt UiB . Sikker bruk av Zoom. Jeg vil aktivere venterom; Sikkerhetsmenyen i Zoom; Generelt om sikker adferd i digitale møter . Jeg skal bruke Zoom til muntlig eksamen. Oppsett og gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom; Oppsett og gjennomføring av justerende muntlig.

Ved muntlig eksamen skal det være minst to sensorer, Vurderingsgrunnlag er en skriftlig oppgave eller et prosjekt, en avsluttende muntlig vurdering er justerende. så gjelder ved UiB følgende retningslinjer: Ekstern sensor oppnevnes av hovedprogramstyrene ©2009 Universitetet i Bergen . Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen. Besøksadresse: Nygårdsgaten 5. Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 5554829

Masterpresentasjon/justerende muntlig: Eksamensadministrasjo

 1. eringen og ved bruk av ulikt lyttemateriell. Dersom skolen velger å bruke lyttemateriell til muntlig eksamen, skal dette være en del av forberedelsen og/eller inngå i de 30
 2. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 15. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 3-10. Endringer: Endret ved forskrifter 13 juni 2019 nr. 751, 12 mars 2020 nr. 345. Se også midlertidig forskrift 19 mars 2020 nr. 383 (koronatiltak)
 3. Muntlig eksamen. Retningslinjer for ekstern sensur ved muntlig vurdering. Eksamensforum. Referat Eksamensforum vår 15. Vurderingsmodulen i FS. Rutinebeskrivelser fra FS-hjelp. Godkjenning av obligatoriske deler. Opprette kommisjoner og sensorer. For studenter. Nettside om eksamen for studenter. Nettside om eksamen for studenter - engels

I forkant av eksamen Ansattsider Universitetet i Berge

emnebeskrivelsen idet muntlig justerende eksamen ble fjernet. • I tillegg kan omfanget til mappen reduseres noe (andre endringer må meldes inn oktober 2018). • Meldinger og e-poster vil bli brukt enda hyppigere for å motivere studentene til en jevn arbeidsfordeling Muntlig eksamen skal normalt bare ha justerende effekt på karakteren. Vurderingen gjøres på grunnlag av den nasjonale karakterskalaen med generelle beskrivelser av karakternivåene (se under). Gjennomføring av muntlig eksamen De som deltar ved muntlig eksamen er kandidaten, intern sensor og ekstern sensor. Inter Justerende muntlig eksamen Justerende muntlig eksamen. På muntlig eksamen skal du begrunne og forsvare bacheloroppgaven din. Det er særlig forventet at du skal kunne: Gjøre rede for problemstilling, materiale, metoder og teoretiske begrep. Utdype det empiriske arbeidet du har gjennomført (om du ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave) Seminaroppgave med justerende muntlig. (For varianten Esoteriske strømninger i antikken) Undervisning og veiledning. Seminaroppgave med justerende muntlig. Strykprosent og frafall (For varianten religion og menneskerettigheter) Av 15 oppmeldte leverte 13 til eksamen, altså et frafall på 13,3 %. Strykprosenten var 0 %

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved

Muntlig prøve, som også omfatter presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig vektet eksamen eller som justerende muntlig etter pkt. g) nedenfor. 2) Hjemmeeksamen: Normalt et skriftlig arbeid, der emnet er fastsatt av grunnenheten, og som skal utarbeides innen en frist fastsatt av grunnenheten Du kan for eksempel være syk på hjemmeeksamen, men friskmeldt på den dato hvor en eventuell skriftlig skoleeksamen avvikles. Dersom du også skal ha en justerende muntlig eksamen etter de skriftlige eksamenene, skal du bare ha hjemmeeksamenen og muntlig eksamen som utsatt prøve Justerende muntlig eksamen På muntlig eksamen skal du begrunne og forsvare fordypningsoppgaven din. Det er særlig forventet at du skal kunne: gjøre rede for problemstilling, materiale, metoder og teoretiske begrep; utdype det empiriske arbeidet du har gjennomført (om du ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave muntlig eksamen; produksjoner; Eksamen er i hovedsak digital. Dette betyr at studenten skriver eksamensbesvarelsen på sin egen datamaskin og leverer besvarelsen inn på det digitale eksamenssystemet. UiB har valgt Inspera Assessment som leverandør av systemet vi bruker til digital eksamen. Klargjøring for sensur Sensurføring og protokoll. : en muntlig avtale en muntlig avtale / få muntlig beskjed få muntlig beskjed / muntlige kilder muntlige kilder / muntlig overlevering, tradisjon muntlig overlevering, tradisjon / muntlig eksamen muntlig eksamen / komme opp i engelsk muntlig komme opp i engelsk muntlig /

Eksamen på universitetet - Realfagsblogge

 1. Eksamen består av en semesteroppgave skrevet på 4 uker med 2 obligatoriske veiledninger med faglærer og justerende muntlig eksamen der spørsmål fra hele pensum er å forvente presentasjonsteknikk og muntlig trening kommer faglærer til å legge mer vekt p
 2. Justerende muntlig eksamen Muntlige eksamen på SOS3090 er justerende. Hele karakterskalaen kan i prinsippet tas i bruk ved justerende muntlig, men normalt sett vil kandidaten bli stående, eller eventuelt gå én karakter opp eller ned. Karakteren etter muntlig eksamen er den endelige karakteren som blir stående på vitnemålet
 3. 13 studenter var vurderingsmeldte. 6 leverte semesteroppgaver. 6 møtte til justerende muntlig eksamen. Emneansvarlig fikk tilbakemelding om at deler av pensum var vanskelig å forstå og om at én forelesning lå for tett opptil en av de to grunnleggende bøkene. Dette var imidlerti
 4. Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen. Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler
 5. - Dem som trekker skriftlig eksamen, har mer enn 2,5 ganger så stor sjanse for å stryke. Å stå på eksamen er obligatorisk for å fullføre videregående, og derfor har denne «uflaksen» med eksamenstrekningen langsiktige konsekvenser for en gruppe svake elever, konkluderer forskerne Martin Eckhoff Andresen og Sturla A. Løkken i Statistisk sentralbyrå (SSB)

Våren 2020 blir muntlig eksamen avholdt i uke 25 og 26. Du får beskjed om kommisjon, tid og sted for muntlig eksamen av din eksamenskonsulent. Senest to virkedager før muntlig får du en e-post med beskjed om at karakteren på den skriftlige masteroppgaven din er registrert i Studentweb en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag ; en lokalt gitt muntlig eksamen; Kommunen har ansvaret for trekk til eksamen. Eksamen i videregående. Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4. Fylkeskommunen har ansvaret for trekk til eksamen Individuell justerende muntlig eksamen i oppgaven, hvor karakteren kan justeres med inntil én karakter. Bacheloroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til individuell, justerende muntlig eksamen. Karakteren i del 1 vektes seksti prosent. Del 2: Muntlig, individuell eksamen i emnets obligatoriske pensum Muntlig eksamen er justerende, normalt med en karakter opp eller ned. Skriftlig del leveres i OsloMets digitale vurderingsverktøy, muntlig høring foregår via nettbasert kommunikasjonsverktøy. Ny og utsatt eksamen. Ved karakter F; ikke bestått på skriftlig hjemmeeksamen: Ny og utsatt eksamen gjennomføres som en skriftlig individuell. Masteroppgave og justerende muntlig eksamen. som tok eksamen i emnet Våren 2014 SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity 13 10 13 9 SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat 14 4 7 3 SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll 18 9 18 9 SOS4402.

Zoom: integrert videoseminartjeneste i Mitt UiB

10. trinn; evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen. 14.45 Rolleavklaringer for støtte og hjelp 15:00 Slutt. Forarbeid: 8. og 9. trinn skriv inn konkrete forslag til vårens læringsløp frist før jul (jmf e post 06.12.18) 10. trinn Tenk gjennom og foreslå to muligheter for bruk av ARGUMENT til muntlig eksamen Justerende muntlig Kommentar Hjelpemidler; Fordypningsoppgave-1: Semester: Prosent: 40%: Not required: Gruppebasert fordypningsoppgave som dekker første del av emnet. Minimum 40% for å bestå. Alle: Skriftlig skoleeksamen: Individuell: 2: Timer: Prosent: 30%: Not required: Individuell deleksamen som dekker andre del av emnet. Minimum 40% for. Som elev kan man enkelt klikke seg inn på Utdanningsdirektoratet(udir.no) og få tilgang til oppgavetekster som har vært brukt til skriftlig eksamen tidligere. Alle skoler har passord som sender deg inn til oppgaveheftene, og ved å spørre lærer, eller andre ansatte ved skolen, kan du få tilgang til tidligere oppgaver Stadig flere studenter velger å stryke på eksamen for å få mer tid til å lese før fornyet eksamen. Nå vil Studentparlamentet ha tilbake den gamle ordningen hvor alle som ville kunne «konte» Justerende muntlig Kommentar Hjelpemidler; Muntlig eksamen: Individuell-A-F: Not required: Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen for å vurdere kadettens evne til å identifisere og løse et taktisk problem, samt formidle løsningen og situasjonsforståelsen. Inge

Video:

- Eksamen og vurdering ved UiB vil arrangeres digitalt denne våren, hovedsakelig som hjemmeeksamen, og muntlig eksamen arrangeres digitalt eller blir endret til hjemmeeksamen OsloMet har valgt å avlyse muntlig eksamen i et emne for studentene på tredje året på bachelorutdanningen i journalistikk. Eksamen i emnet «Journalistikk i en globalisert verden» skulle egentlig vært avholdt 23. og 24. juni via videokonferanse-plattformen Zoom, men etter en klage fra studentene har nå universitetsledelsen valgt å avlyse I boken «Eksamensrevolusjonen» fra 2015 skisserer professor i pedagogikk ved UiB Arild Raaheim 40 vurderingsformer som et alternativ til tradisjonell skoleeksamen. Eksamensformene spenner fra varianter av skoleeksamen, muntlig eksamen og andre vurderingsformer Muntlig eksamen i grupper. Individuell karakter. Eksamen varer inntil fire timer. Karakterskala Bestått/ikke bestått. Hjelpemidler Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt, samt lommeregner. Tidligere eksamensoppgaver Eksamen 2005 (pdf-fil) Eksamen 2006 (pdf-fil

justerende muntlig i etterkant. PUM anbefaler at det gjennomføres muntlige digitale prøveeksamene r som obligatorisk arbeidskrav i MED2, MED6, MED7, MED8. PUM anbefaler å prøve ut muntlig digital oppfølging av skriftlige eksamener og som ledd i mappevurdering. Endret karakterskala til bestått/ikke bestått MED7 Skriftlig og muntlig Muntlig eksamen i Zoom. Avlegge eksamen ved et annet sted. Kandidatnummer. Slette eksamensmelding. Antall forsøk på eksamen. Forbedre karakter. Forberede seg til digital eksamen. Fjerne forfatterinformasjon fra PDF-filer. Under eksamen. Ordensregler ved eksamen. Hjelpemidler under eksamen Muntlig eksamen i historie (2015) Forslag til bruk av forberedelsesdagene, Terje Tvedt, professor, Institutt for geografi, UiB og professor II i Globalhistorie, UiO. Cappelen Damms Historieseminar 2016. Norsk integreringshistorie i et mangoskall (2016) Kategori: Historie. Norsk integreringshistorie. Drammen har lang.

For undervisere, veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere. Annen faglig og administrativ.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge justerende muntlig eksamen. Den skriftlige oppgaven må være vurdert til bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen. Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått Bacheloroppgave med presentasjon (justerende muntlig eksamen), 100 %. Gradert karakter A - E / F (stryk). Bacheloroppgaven består av innlevert teknisk rapport, en plakat og et produkt, som kan for eksempel kan være en populærvitenskapelig artikkel, prototype eller et multimedieprodukt Den andre delkarakteren (for muntlig eksamen) er justerende. Delkarakteren på muntlig eksamen kan være forskjellig fra delkarakteren på masteroppgaven, noe som kan påvirke den samlede karakteren. Kandidaten velger selv om hun ønsker å få vite karakteren gitt på masteroppgaven med en gang, eller om hun vil ha den endelige karakteren til slutt etter gjennomført muntlig eksamen UiB: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Skolelaboratoriet i realfag Eksamen SK102 våren 2009. Tid Eksamensdatoer:15. mai og 11. juni 2009 kl. 12. Sted Auditorium 5 Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen. Eksamensform Muntlig eksamen i grupper. Individuell karakter. Eksamen varer inntil fire timer. Karakterskala Bestått/ikke bestått.

Det betyr at en del fag og emner har planlagt hjemmeeksamen, mappeevaluering eller digital muntlig eksamen. Men noen skal også ha tradisjonell sal-eksamen. Dette gjelder fag ved Det medisinske fakultetet, juss, og noen fag ved Det samfunnsvitenskapelige og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Muntlig eksamen er justerende, normalt med en karakter opp eller ned. Ny og utsatt eksamen Ved karakter F; ikke bestått på skriftlig hjemmeeksamen: Ny og utsatt eksamen gjennomføres som en skriftlig individuell hjemmeeksamen, 21 dager i form av refleksjonsnotat på 4000 ord (+/- 10%) med individuell justerende muntlig eksamen, ca 30 minutter pr kandida Under justerende muntlig eksamen skal studenten innledningsvis gi en presentasjon av masteroppgaven. Resten av tiden skal være en samtale om masteroppgaven, for eksempel om sterke og svake sider ved det foreliggende arbeid. Justerende muntlig eksamen vil vanligvis kunne ta ca. en time, med for eksempel 20-30 minutter presentasjon og 30-40. Da er en skriftlig eksamen overstått og jeg stupte rett inn på lesesalen etterpå. Jeg har nemlig en muntlig eksamen på onsdag som teller 40% av karakteren, men det er likevel nesten 3 ganger så mye pensum til den Interessant! Det blir min første muntlige eksamen på Universitetet, og jeg er ganske spent

Under justerende muntlig eksamen skal studenten innledningsvis gi en presentasjon av masteroppgaven for deretter å ha en samtale om masteroppgaven. Justerende muntlig eksamen vil vanligvis kunne ta ca en time, 20-30 min presentasjon og 30-40 minutter samtale UiB: - Ikke umulig. Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal, mener videoopptak vil være en kvalitetssikring, og er positiv til at det også skal være mulig å klage på muntlig eksamen Justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen har to deler: en åpen presentasjon på 20 minutter og en påfølgende muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i oppgaven. Tid og sted for muntlig eksamen oppgis på elektronisk studiestøttesystem. Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter på muntlig eksamen Kjære kolleger og stipendiater, Våren 2021 skal 25 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt

Sensorene setter en foreløpig karakter på oppgaven og muntlig har en justerende funksjon. Du får en samlet karakter etter at muntlig eksamen er ferdig. Masteroppgaven veier tyngst i den samlede karakteren. Karakteren som blir gitt din muntlige eksamen kan variere kun med en karakter; opp eller ned fra karakteren på masteroppgaven E-post: eksamen@uis.no Skriv ut Sist oppdatert 06.08.2020 Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 10 00 , Epost: post@uis.n Justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i alle deler av emnet. Muntlig eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven med en karakter (jfr. NLA Høgskolens forskrift § 48) Tillatte hjelpemidler. På semesteroppgaven: Alle. På muntlig: Ingen. Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering. Eksamen vurderes med gradert.

Muntlig eksamen (ca. 30 minutter) med utgangspunkt i bacheloroppgaven kan virke justerende opp eller ned ett trinn på karakterskala A - F. Karakter B (Meget god) o En meget god besvarelse basert på ca. 3 måneders arbeidspraksis eller et bedriftsprosjekt. En tydelig utformet problemstilling som blir besvart. Viser metodisk sikkerhet Skriftlig elektronisk innlevering med justerende muntlig eksamen. Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år. Utsatt innlevering av masteroppgave: I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement Eksamen. Vg1: 20 % av elevene blir trukket ut til eksamen. Vg2: Alle elevene skal opp til en eksamen. Vg3: Alle elevene skal ha eksamen i norsk hovedmål, i tillegg til to skriftlige eksamener og én muntlig eksamen. En eventuell klage på skriftlig eksamen sendes til gymnas@stpaul.no eller ved å fylle ut slippen om klage i resepsjonen Hjemmeeksamen, innleveringsoppgaver og muntlig eksamen. Eksamensdatoene for hjemmeeksamener og muntlig eksamener kunngjøres i StudentWeb når de er fastsatt. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt eller fakultet dersom du har spørsmål vedrørende hjemmeeksamen eller muntlig eksamen Andreas Trohjell, leder av Arbeidsutvalget ved UiB, mener at løftet om eksamensfri 18. mai ikke var forbeholdt skoleeksamen og muntlig eksamen. - Vi er fornøyde med at studentene slipper å stille opp på eksamenslokalet klokken ni dagen etter 17 mai, men eksamen er likevel eksamen, slår han fast

Tilsvarende problemstiling vil kunne gjøre seg gjeldende i emner der det skal foretas en justerende muntlig etter for eksempel en skriftlig innlevering. Mappe Dersom det er flere enheter som skal sensureres sammen (mappe), anbefales det å sensurere delene som inngår mappa separat i Inspera (forutsatt at de er gjennomført digitalt), men ikke overføre sensuren til FS Eksamen i medisinsk radiologi - Kull 08B (1 termin) Muntlig eksamen. Måndag 08:00-16:00 (10.11.2014 (uke 46) Da er en skriftlig eksamen overstått og jeg stupte rett inn på lesesalen etterpå. Jeg har nemlig en muntlig eksamen på onsdag som teller 40% av karakteren, men det er likevel nesten 3 ganger så mye pensum til den Interessant! Det blir min første muntlige eksamen på Universitetet, og jeg er ganske spent. Det begynnerRead more ordbok.uib.no/ Store norske leksikon snl.no/ Skriveverktøy Eksamensveiledning til eleven muntlig. DOCX-dokument - 40,09 kB. Fræna vidaregåande skole Postboks 34 6447 Elnesvågen Fra våreksamen 2020 er det lov å bruke et utvalg av nettsider under eksamen. Hvilke sider det er finner du lengre ned

Muntlig justerende eksamen arrangeres så snart som mulig etter fristen for bearbeidet mappe/faglig oppgave/faglig essay/bacheloroppgave og masteroppgave. § 7. Ekstraordinær eksamen I språkemnene gis det anledning til å gå opp til ekstraordinær eksamen (annen gangs n Karakter blir publisert på Studentweb senest 24 timer før justerende muntlig eksamen. Gruppebasert, justerende muntlig, 30 minutter: Tid og sted for presentasjon og muntlig eksamen oppgis på it¿s learning. Etter justerende muntlig kan karakteren på det skriftlige arbeidet justeres opp eller ned med maksimalt én karakter

Her kan du delta i et kort nettkurs om utvalgte digitale eksamensformer. NTNU Drive arbeider for tiden med et større kurs i digital vurdering. Her publiserer vi de delene som er aktuelle for eksamen våren 2020, dvs. hjemmeeksamen, flervalgsoppgaver, digital muntlig eksamen og muntlig praktisk eksamen. Mer inf Karakter blir publisert på Studentweb 24 timer før justerende muntlig eksamen. Justerende muntlig, 30 minutter. Tid og sted for muntlig eksamen oppgis på Itslearning. Karakteren på semesteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter. Semesteroppgaven med muntlig justering i Del 2 teller 50% av karakteren i emnet Eksamen 2019 muntlig -hjelpemidler Muntlig eksamen, presentasjon • Elevens egne notater, samt presentasjonen (f. eks PP) • Tekniske løsninger må forberedes • Tekniske løsninger som ikke fungerer -elevansvar 06.05.201 Eksamen består av mappe med to element (eksamensproduksjon og metoderapport) og justerende muntlig eksamen. Studenten skal alene eller sammen med en eller to andre studenter ha gjennomført en større eksamensproduksjon HVL: Muntlig eksamen avvikles digitalt for små emner. Avvikling av store emner er uavklart. NTNU: Digital avvikling anbefales ikke for store emner, men for små emner bør det være uproblematisk. UiB: Jobber med å få gjennomført muntlig eksamen. Hvis man får tekniske problemer med mange studenter så blir det problematisk. USN:.

Regelsamling - UiBs Regelsamlin

- Dagens system for muntlig eksamen fungerer ikke godt nok, verken i ungdomsskolen eller i videregående. Noen skoler tillater at elevene har med seg powerpoint-presentasjoner som de har pugget for anledningen. Det er ingen garanti for at de selv har laget disse, sier Gro Elisabeth Paulsen til Romerikes Blad Les mer om åpent internett under eksamen . Felles nasjonal liste over åpne nettsider ved eksamen. Kunnskapsdepartementet har sammen med Utdanningsdirektoratet satt i gang tiltak for å skape mest mulig likhet når det gjelder tilgang til nettbaserte hjelpemidler ved skriftlig eksamen

Regler for muntlig eksamen - Udi

Ved muntlig eksamen kan du bruke egen bærbar datamaskin som et hjelpemiddel i forberedelsedelen. Under forberedelsen kan du gjøre notater (håndskrevne eller notater på egen datamaskin) som kan brukes under eksamen. Framvisningsutstyr til f.eks. powerpoint tilbys ikke Hjelpemidler Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 1 Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 2 Nettressurser Under eksamen er det nå mulig å. Eksamen. Eksamensoppgavesett er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookies. Samarbeidspartner:. Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst

Eksamen startar kl. 09.00, og alle kandidatar skal møte i eksamenslokalet seinast 15 minutt før. Ved digital eksamen må ein møte fram seinast kl. 08:30. Studentar som tek skriftleg skuleeksamen digitalt; pliktar å ta med eigen bærbar datamaskin dersom ikkje anna er meldt frå om Hvordan foregår muntlig/muntlig-praktisk eksamen. Eksamen varer 30(M)/45(MP) minutter, og er individuell. Eksamen foregår i et klasserom, og det er du, faglæreren din og en sensor fra en annen skole som er tilstede . Du kan ta med deg det du har av notater, datafiler o.l. som er . produsert i forberedelsestiden . som hjelpemidde ... rettere sagt - muntlig eksamen og nettbaserte læremidler I dag har jeg vært på sensorskolering i regi av Eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune. Der fikk jeg svar på et av de viktigste spørsmålene jeg har hatt i forhold til retningslinjene som HFK har gitt ut i forbindelse med lokalgitt eksamen - hva med tilgang ti

Eksamen - matna

15.mai: Opplysning om trekkfag kl.9.00 19.mai: Skriftlig eksamen MATEMATIKK 19.mai: Forberedelsesdag ENGELSK 20.mai: Skriftlig eksamen ENGELSK 25.mai: Forberedelsesdag NORSK sm+hm 26.mai: Skriftlig eksamen NORSK hm 27.mai: Skriftlig eksamen NORSK sm 09.juni: Trekk muntlig eksamen 10.juni: Obligatorisk forberedelsesdag 11.juni: Lokalt gitt muntlig eksamen Tilgjengelige nettressurser Nettressurs. Eksamen Muntlig eksamen (ca. 20 minutter) er individuell og består av to deler som vektes likt. Begge deler må bestås: 1) Muntlig presentasjon på 6 minutter av et emne valgt i samråd med faglærer. Bruk av Power Point. 2) En diskusjon/samtale om ett eller flere emner fra pensum eller diskusjon av cases etter loddtrekning. Eksamenskode(r

Emneevalueringsrapport KJEMDID220/-P (8

Korona pandemien fortsetter, og vi må lære å tilpasse oss den nye hverdagen. Dette får også konsekvenser for våre studenter. OSKE12 blir ikke gjennomført denne høsten, men fakultetet har nå vedtatt at det blir en muntlig-praktisk eksamen istedenfor. For dette trengs det flere spørsmål Muntlig eksamen og NDLA mandag 15 mars 2010, kl. 22:13 | Publisert i Digital skole | 8 kommentarer Stikkord: hjelpemiddel, muntlig eksamen, ndla . rettere sagt - muntlig eksamen og nettbaserte læremidler. I dag har jeg vært på sensorskolering i regi av Eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune Avlyser muntlig eksamen. Lager podkast om pandemien. Dro til fjells for å lage undervisning. UiB skal sammen med Bergen kommune forske på korona. Disse vil representere studentene i universitetsstyret. Andreas Trohjell er valgt til ny leder i NSO. Historiefaget er på kvinnejakt Ved klage på sensur til masteroppgaver som har vurderingsform Justerende muntlig (samlet karakter for oppgave og muntlig) og bedømmelsen av oppgaven endres, vil det bli avholdt ny muntlig eksamen. Sendes til: Studentservice, Universitetet i Nordland 8049 Bodø. Postmottak@uin.no NB

Muntlig eksamen Oppnevning av sensorer til lokalt gitt eksamen I instruksen for muntlig eksamen står det bl.a. Skolen skal melde minst like mange lærere til sensoroppdrag fordelt på aktuelle fag, som antall sensorer skolen selv har behov for. Fyll ut vedlagte skjema Vedlegg 4 Skjema sensor-oppmelding . Skjemaet sendes som vedlegg ti Muntlig-praktisk eksamen har en tidsramme på 45 minutter og gjennomføres på følgende måte: Inntil 15 minutter presentasjon Samtale med eksaminator, med utgangspunkt i presentasjonen Spørsmål fra andre deler av fagets læreplan Karakteren gis umiddelbart etter eksamen Muntlig-praktisk eksamen i breddeidrett og toppidret Generalprøve i muntlig-praktisk eksamen - Kjemi 1, Kjemi 2 & Naturfag. 50 min. med generalprøve i muntlig-praktisk eksamen. Vi ringer deg og avtaler tidspunkt etter ditt behov. Dette får du: En realistisk gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen med oss som eksaminator og sensor Innlevering og muntlig presentasjon av masteroppgaven. Vennligt se beskrivelse i Huskeliste ved innlevering av gradsoppgave for informasjon om elektronisk innlevering av gradsoppgaven. Fakultetet informerer nærmere om muntlig presentasjon med mer. Frister og regler for levering av masteroppgave: Vårparallell: 15. mai kl. 15.0 Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de. Sushikokk Tom Soya har laget sushi til Jens Stoltenberg. Nå står studenter ved UiB for tur. Ekachai Khumsaengkhad, også kjent som Tom Soya, står i Muntlig kafe ved Studentsenteret og ruller ut firkantet sjøgress, som han har gjort så mange ganger før

 • Ferdig utdannet uten jobb nav.
 • Vatne forkle.
 • Bybanen stopp.
 • Behandling mot inkontinens.
 • Total perifer motstand.
 • Nisselue dame.
 • Kims delivio salt.
 • Hydrologi island.
 • Aquamagis.
 • Blå dress med vest.
 • Is sandra bullock german.
 • Malersprøyte jula.
 • Politihøgskolen svar.
 • Bernd stromberg.
 • Vildkaprifol giftig.
 • Serit itum notodden.
 • Playstation store gift card code free.
 • Paris eldste restaurant.
 • Benk over vaskemaskin.
 • My skarsgård ljusterö.
 • Participating countries in 2018 winter olympics.
 • M theory wiki.
 • Zweite liga – die indianer von cleveland sind zurück.
 • Willow shields.
 • Mövenpick brunch hannover.
 • Cape mit fellbesatz.
 • Tänzelfest 2017.
 • Moto g4 plus deksel.
 • How to save iphone messages to mac.
 • Nb sørensen stavanger åpningstider.
 • Små agurker.
 • Norges bryteforbund.
 • Acast sverige.
 • Amerikansk eskimo hund norge.
 • Securitas göteborg jobb.
 • Helene dask grønlien.
 • Aztek vapen webbkryss.
 • Søker hybel i bergen.
 • Field goal entfernung.
 • Dunkirk imdb.
 • Vest auto nordfjordeid.