Home

Hva er psd

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet Finans Norg

Hva er hovedforskjellene mellom PSD1 og PSD2? PSD1 ble innført i 2007 og hadde som intensjon å øke handel på tvers av landegrensene innad i EU i tillegg til å sette krav til varslingsfrister, informasjon om priser og tydeligere ansvarsforhold Det er vanlig å føle seg engstelig etter en traumatisk hendelse, men de fleste blir bedre etter en tid, ofte med støtte fra venner og familie. Opplever du at symptomene forverres, at de vedvarer over tid og hindrer deg i vanlige gjøremål kan du ha posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Hva betyr PSD står for i tekst I sum, PSD er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan PSD brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat På grunn av strukturen i de ulike bildene, maskene og behandlingsnivåene, kan en kompleks PSD-fil ta en enorm størrelse. For komplekse og store filer, er PSD-filformatet erstattet av PSB-filer (Photoshop Big). I tillegg til Adobe Photoshop kan andre programmer åpne eller vise PSD-filer

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) - helsenorge

Vi er usikre på hva du egentlig spør om her, men hvis vi forstår deg rett, så lurer du på hvordan du skal håndtere din PSD uten å ty til cannabis-selvmedisinering. Du beskriver et problematisk halvår, der selvmedisinering ble en naturlig løsning for deg - men som nå har blitt til et nytt problem istedet PSD- filer er assosiert med to filtype(r), og kan vises med Adobe Illustrator CC fra Adobe Systems Incorporated . Samlet vil dette formatet være forbundet med nitten kjent programmer. De finnes vanligvis i Adobe Photoshop Document - fil format -Tilgangen til konto for disse aktørene er imidlertid ikke fullt ut regulert før RTS er på plass i 2019. •PSD 2 gjelder i EU allerede 13. januar 2018 -Norge er et attraktivt marked, og vi må regne med at europeiske aktører fremover retter sin oppmerksomhet mot Norge Adobe Photoshop er et avansert bilderedigeringsprogram fra Adobe Systems for rastergrafisk bildebehandling.Programmet ble opprinnelig utviklet for Mac OS, for redigering av skannede bilder.Fra og med Photoshop 3 (november 1994), kom Photoshop også for operativsystemet Microsoft Windows.Senere kom også versjoner til IRIX og Solaris.. Hva er en arbeidsdisk? En arbeidsdisk er en diskstasjon eller SSD som brukes til midlertidig lagring mens Photoshop kjører. Photoshop bruker denne plassen til å lagre deler av dokumenter samt historikkpaneltilstander som ikke får plass i RAM-minnet

Hva er PSD2? PSD2 er et nytt betalingstjenestedirektiv som regulerer betalingsformidling i EU og EØS. I Norge trer direktivet i kraft 14. september 2019. Innføringen av direktivet vil gi deg mulighet til å få fullstendig oversikt over alle kontoene dine JPEG er faktisk en standard format som ikke er knyttet til noe program. Nesten alle programmer som behandler bildene er i stand til å åpne og lagre til JPEG-formatet. til sammenligning PSD er den opprinnelige filformat for Photoshop, en meget populær bildebehandlingsprogram. Med PSD, du har bare Photoshop som kan åpne filen Bankene er ikke godt nok forberedt. Det er overraskende at dette ikke har utløst enda mer aktiviteter i bankene. Mange banker har analysert hva regelverkene kan gi av nye krav til compliance, men altfor få har satt i gang aktiviteter og har en god strategi for å møte den nye bankhverdagen

Hva er Open Banking? Open banking refererer til muligheten for at en tredjepartsleverandør i form av en nettside, nettbank, app med mer kan få tilgang til bankdata gjennom åpne APIer. På bakgrunn av dataene kan et selskap, som ikke nødvendigvis er bank, utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester Her er alt du trenger å vite for å få en grunnleggendeden forståelese av hva direktivet PSD2 er og hvilke konsekvenser det kan få for nettforhandlere. Intensjonen med det nye betalingsdirektivet er dels å beskytte forbrukere fra svindel, men også å fremme innovasjon i betalinger og finansielle tjenester API'er For å tilrettelegge for informasjonsutveksling må bankene utvikle standardiserte grensesnitt (Application Programming Interface, API) som alle godkjente aktører enkelt skal kunne koble seg til for å få tilgang til informasjon, dvs hente kontoinformasjon fra kundens konto (etter at kunden har samtykket og godkjent dette), eller initiere et betalingsoppdrag på vegne av kunden Hva å gjøre med en PSD fil . PSD -fil kan betraktes som en work-in -progress . Det er ikke ment for visning. For å gjøre det , må filen først konverteres til et format som er ment for dette formålet. For eksempel kan en JPEG eller PNG-fil brukes for visning på nettet . Så PSD må konverteres og lagres i ett av disse formatene først.

Hva betyr PSD? -PSD definisjoner Forkortelsen Finde

Hva er PSD2? Alt du trenger å vite Lover og regler kan være forvirrende, så vi har laget denne artikkelen for å hjelpe deg med å forstå, på en enkel måte, hvordan Betalingstjenestedirektivet (PSD2) kanskje vil påvirke hverdagen i virksomheten din Hva er Open Banking? Open Banking refererer til muligheten for at en tredjepartsleverandør i form av en nettside, nettbank, app med mer kan få tilgang til bankdata gjennom åpne APIer. På bakgrunn av dataene kan et selskap, som ikke nødvendigvis er bank, utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester Hva er PSD fil?.PSD-filtypen står for Adobe Photoshop Document. .PSD er en av de mest brukte filtyper i grafikk i dag. De fleste grafikkdesignerne designer arbeidet deres ved hjelp av Photoshop-programvare som brukes til å kode disse designene og lagre dem i form av .PSD-dokumenter.

Hva er PSD filer? - Online-Konverter

Klippe ut/lage PSD's » Epoch Coda

PSD - RUStelefone

 1. PSD2 (Revised Payment Services Directive) er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette direktivet også betalingstjenester i Norge
 2. Hva er PSD2? PSD2. PSD2 (Revised Payment Services Directive) er EUs reviderte betalingstjenestedirektiv som gjør bankkundenes informasjon lettere tilgjengelig for leverandører som vil utvikle nye tjenester basert på bankenes data og infrastruktur
 3. Det europeiske banktilsynet (EBA) har publisert en uttalelse om sterk kundeautentisering (SCA) under det reviderte betalingsformidlingsdirektivet (PSD2). Uttalelsen er utarbeidet på bakgrunn av en rekke henvendelser til EBA og nasjonale tilsynsmyndigheter om hvilke autentiseringsmetoder som vurderes å være i samsvar med SCA, som vil gjelde fra 14. september 2019

Tidlig i år lanseres betalingsdirektivet PSD2, hva slags konsekvenser har dette for deg som forbruker? Direktivet medfører at tredjeparter får tilgang på konto- og betalingsinformasjon fra banker og andre selskap der du er kunde.. Tredjepartene må ha konsesjon fra Finanstilsynet, og det er en rekke krav som må oppfylles.I tillegg må du som kunde godkjenne hver enkelt tredjepart før de. Hva er konsekvensen av ESD? ESD kan medføre alvorlige skader på elektroniske komponenter. Skadene kan oppstå under produksjon, montering, reparasjon og servicearbeider. I 10 % av tilfellene blir feilene oppdaget internt, noe som kan resultere i tap av dyrebar tid, nedsatt effektivitet og økte produksjonskostnader Hva er egentlig en vektorisert logo? Vanlige endelser for filer som inneholder grafikk som er vektorisert er .tiff psd. .eps og .syg. Det finnes også PDF-filer som inneholder vektorgrafikk. Disse fungerer om den som har skapt PDF filen har lagret den på riktig måte Hva er PSD2? EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) ble innført i 2009 for å skape et mer effektivt marked for betalingstjenester i Europa. I løpet av 2018 ble reglene revidert og forsterket gjennom det nye regelverket, PSD2. Formålet med PSD2 er å styrke forbrukervernet,. Hva er egentlig PSD2? EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) ble innført i 2009 for å skape et mer effektivt marked for betalingstjenester i Europa. I løpet av 2018 ble reglene revidert og forsterket gjennom det nye regelverket, PSD2

Hva står PSD for? Hva betyr PSD? Denne siden handler om de ulike og mulige betydningene av akronymet, forkortelsen eller slang-ordet PSD. # forkortelse Denne siden er tagget med # forkortelse akronym abbreviasjon kortform abbreviatur sammentrekning forkorte forkorting initialord psd Hva betyr PSD? PSD står for Port skanning påvisning/detektor. Hvis du besøker vår ikke-engelske versjonen og ønsker å se den engelske versjonen av Port skanning påvisning/detektor, kan du bla ned til bunnen og du vil se betydningen av Port skanning påvisning/detektor i engelsk språk

PSD File Extension: Hva er det og hvordan åpnes den

PSD2 (Payment Services Directive), er det nye EU-direktivet som trer i kraft 14. september 2019. Les mer om hvilke fordeler det kan ha for deg Hva er PSD filutvidelse? Som nevnt, har enkelte programmer proprietære filutvidelser. Du har kanskje sett .doc, .exe og .pdf på slutten av et filnavn. Det er filutvidelser som angir filtypen og gir en anelse om hvilke programmer som kanskje kan åpne en fil PSD 2 bygger videre på det første betalingstjenestedirektivet, og tar i likhet med dette, sikte på å skape og legge til rette for et enhetlig rettslig rammeverk for betalingstjenester i EØS-området. PSD 2 er et fullharmoniseringsdirektiv, og innebærer at handlingsrommet for nasjonale myndigheter er begrenset Er du usikker, kan du gjerne ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne ut av det. Er du derimot kunde hos en annen betalingstjenesteleverandør, anbefaler vi at du tar kontakt med dem og spør om hva du må gjøre Sumopaint er en av mange gratis Photoshop-alternativer som har de programmet støtte for layers (slik at du kan legge grafikkelementer oppå hverandre), og du kan dessuten åpne og lagre PSD-filer (Photoshopformat Vi lar følgende video gi et innblikk i hva Sumo Paint er kapabel til: Sumo Paint finnes også i en pro-versjon.

Tilsynsarbeidet med verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond skal sikre at dette markedet fungerer tilfredsstillende. En viktig oppgave for å skape tillit til markedet er investorbeskyttelse. Aktiv oppfølging av foretakenes og investorenes etterlevelse av lover og regler bidrar til å skape slik tillit Hva er open banking? Open banking refererer til muligheten for at en tredjepartsleverandør i form av en nettside, nettbank, app med mer kan få tilgang til bankdata gjennom åpne API'er. På bakgrunn av dataene kan et selskap, som ikke nødvendigvis er bank, utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester

Wishful thinking in medical education: More thoughts on

PSD2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge. I Norge trådte i kraft 14. september 2019 Hva er filtype PSD? Apple opprettet Adobe Photoshop Document (PSD)-filen for Apple Preview-programvareserien. Besøksdataanalyser viser at disse Adobe Photoshop Document-filene vanligvis finnes på Windows 10-brukermaskiner fra Argentinas. Vi har generelt funnet at de fleste av disse personene er Google Chrome-brukere PSD til HTML er vår kjernekompetanse Hva gjør oss unik? Kvalitet. Kvalitet i vår kode er uten kompromiss. Du vil alltid få best mulig resultat basert på den nyeste teknologien. Semantikk. Å følge standarder er avgjørende for oss - vi sørger for at hver stykke kode blir forståelig og brukervennlig både for brukere og søkemotorer Hva er PSD2 PSD2 (Payment Services Directive 2) er den nyeste versjonen av EUs betalingsdirektiv og regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS, omfatter direktivet også betalingstjenester i Norge

Adobe Photoshop - Wikipedi

 1. PSD2-kravene om sterk kundeautentisering og kommunikasjonssikkerhet ble publisert i EU-tidende 13. mars. EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD2 trådte i kraft i EU 13. januar 2018 og åpner for at andre aktører enn bankene kan tilby betalingstjenester basert på kundenes betalingskontoer, såkalte tilbydere av betalingsinitieringstjenester og kontoinformasjonstjenester
 2. Hva er PSD2? Revidert betalingstjenestedirektiv (PSD2) Dette er et nytt EU-direktiv som erstatter det første betalingstjenestedirektivet som regulerer betalingstjenester i Europa. Deler av PSD2 omfatter nye sikkerhetskrav som får innvirkning på nettvirksomheter som godtar kortbetalinger
 3. st hva kundene ønsker seg. Vil digitaliseringen ryste bank- og finanssektoren i samme grad som i media- og.
 4. Dette temaet har vært gjenstand for mye diskusjon i det siste året, fordi enkelte av bestemmelsene i PSD 2, eksempelvis artikkel 94, skaper uklarheter med hensyn til hva som vil utgjøre grunnlag for behandling av personopplysninger for betalingstjenesteytere
 5. Hva er en sammensatt tekst? Kjernestoff. Film noir Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Slik lager du et storyboard Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Oppgaver og aktiviteter Analyse av dramaserien Halvbroren del 1 Kjernestoff. Analyse av dramaserien Halvbroren del 2 Kjernestoff.

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har nylig vedtatt retningslinjer om forholdet mellom personvernforordningen (GDPR) og EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD2). Retningslinjene er sendt på offentlig høring frem t Det er et perfekt tidspunkt å samle data om forbrukerens kjøpsatferd; hva kjøpte hun, hvor var hun når hun kjøpte, på hvilket tidspunkt kjøpte hun, hvordan var været, hvordan var humøret, hva ble postet på sosiale medier rett før/etter, hvor hadde hun vært rett før hun handlet, hva hadde hun søkt etter på nett, hvem var hun sammen med når hun handlet, hva handlet de andre hun. Hva er den beste PSD-omformeren? AnyConv. PSD-omformeren vår er rask, gratis og krever ikke programvareinstallasjon. Hvordan konvertere Bildefiler til PSD? Velg filer og last dem opp på siden. Velg til PSD og klikk Konvertere. Etter noen sekunder kan du laste ned PSD-filer

Konfigurere arbeidsdisker i Photosho

 1. Ja, men det er viktig at du setter deg inn i hvem du gir fullmakt til og hva foretaket kan gjøre på dine vegne. Foretakene skal sørge for at sikkerhetsinformasjonen din ikke er tilgjengelig for andre. De er i likhet med bankene underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet
 2. Men hva er PSD2? hvordan vil elektronisk handel endres? PSD2 er en ny versjon av Payment Services-direktivet, som har vært gjeldende i EU siden 2007 og ble fornyet fordi det ikke inneholdt nok regler for online betalinger
 3. PSD2 er et betalingstjenestedirektiv som regulerer betalingstjenester i EU og EØS. I Norge trer direktivet i kraft fra 14. september 2019
 4. Legg til autentisering med to faktorer for nettbetalinger på nettstedet ditt. Sørg for å ha en sikrere og sterkere kundeautentisering med PayPal PSD2
 5. Hva er formålet med direktivet? Formålet med direktivet er å skape bedre betingelser for sikrere online betalinger. Dette betyr at butikker nå vil ha krav om å tilby en sterk kundeautentisering (SCA). Når en kunde legger inn en bestilling i butikken din og betaler med kort vil kunden i fremtiden måtte bekrefte identiteten sin

på nett R til PSD Converter - på nett R ( Rå røde prøver ) Konvertere til PSD ( Adobe Photoshop-bitmap ) Bruk OnlineConvert online. Gratis raskt! Ingen registrering er nødvendig Hva er forskjellen på forbrukerkort og bedriftskort? Forbrukerkort (B2C)- Betalingskort (Debet, kredit etc.), som er utstedt til individuelle privatpersoner. Disse kortene er forbundet med deres individuelle, personlige bankkonto og brukes til å kjøpe forbruksvarer, som for eksempel tjenester, mat, osv Finansbransjen kan ikke med sikkerhet si hva innføringen av PSD2 vil resultere i. Økt konkurranse er en rimelig sikker antagelse for fremtiden da direktivet fjerner flere inngangsbarrierer for aktører som ikke har hatt mulighet til å etablere seg tidligere, og kundene står friere til å velge mellom flere tilbydere Hei! Skal ha en logo på russebilen vår og har fått laget en i photoshop. De som skal trykke profilen ville helst ha den vektorisert. Jeg vet hva vektorer er, men hvordan får jeg laget logoen med det? Har lagret bildet i *.gif og *.png, og har fjernet den hvite bakgrunnen (slik at det bare er selv.. Rapportserien Under lupen gir innsikt i høyaktuelle temaer innen finansbransjen. I denne utgaven ser vi nærmere på PSD2. Bankene har over lengre tid snakket mye om hva de har gjort for å være best mulig forberedt på å skape verdi i en verden etter PSD2. Denne rapporten gir deg innsikt i hva bankene fokuserer på, og hva kundene ønsker seg

PSD2 trer i kraft 13. januar - Endelig klart hvordan de nye aktørene skal få kontotilgan Les mer om hva det er og hva det har å si for deg og din bedrift. Senterdrift.no Søk. Vil AvtaleGiro forsvinne med PSD2? 31. oktober 2019 (oppdatert 5. desember 2019) GDPR fikk mye oppmerksomhet i 2018. I 2019 er det en ny forkortelse vi stifter kjennskap til, nemlig PSD2. Hva er så. I lys av det nye betalingsdirektivet PSD2 har mange av norges banker nå gått sammen om en felles satsning rundt VIPPS. Konkurransen er dermed definert på en global arena der i første omgang danske Mobile Pay blir en konkurrent, men det er jo ikke usannsynlig at disse to konsolideres når digitale økosystemer som Google, Facebook og Apple etablerer betalingstjenester i Norden

Det er mulig det .jpg filer er datafiler i stedet for dokumenter eller medier, noe som betyr at de ikke er ment å bli sett i det hele tatt. hva er en .jpg fil? JPG-filer er klassifisert som raster bildefiler, og JPG filformat er implementert for lagring av digitale bilder og bilder med støtte for 24-bits farger Slik sikkerhetskopierer du data fra PST-filer som er plassert på en Microsoft Exchange-Server. Hvis du bruker Outlook med en Microsoft Exchange-Server, må du vite hvor dataene er lagret for å sikkerhetskopiere det. Standard leverings-og lagrings plass for Outlook-data er Exchange Server-postboksen

hva er en .png fil? PNG-filer er komprimert raster bildefiler vanligvis implementert for visuelle elementer funnet i en nettside blant annet webgrafikk. Bildeinnholdet av disse .png filene består av indeks farger integrert av punktgrafikkbilder, og lossless digitale bildekomprimering og koding spesifikasjoner som iverksettes i disse .png filene er lik kompresjonsstandarder integrert i GIF-filer Er PSD2 keiserens nye klær? Skrevet av Lasse Meholm 24. november 2016. Det er mye fokus på det faktum at EU innfører en ny regulering som tvinger bankene til å dele informasjon fra sine datasystemer med leverandører utenfor banken. Det kan bety at den neste mobilappen din sannsynligvis er utviklet og driftet av et dataselskap og ikke banken De er blant de mest vanlige finansielle transaksjonene i verden . direkte credit er effektivt det motsatte av direkte debit og er vanligvis brukt til å overføre lønnslipper inn i bank kontoen til annsatte. intil nylig, var BACS også systemet på fronten av online betalinger og betalinger via mobil. men, det ble nylig introdusert av raskere betalings systemer. årsaken for dette er.

Podkast blir stadig mer populært og er en spennende mulighet for bedriftsmarkedet. Vi i AG& elsker å jobbe med lyd, la oss hjelpe deg! Design, Nyheter. 5 feil bedrifter gjør i sosiale medier. Hvis du enda ikke har tatt i bruk sosiale medier fullt ut i din bedrift er det på tide å ta grep Hva er psd fil? Bildefil opprettet av Adobe Photoshop, en profesjonell bilderedigeringsprogram; kan omfatte bilde lag, justeringslag, lagmasker, merknader notater, filinformasjon, søkeord og andre Photoshop-spesifikke elementer Åpne filer med PSD forlengelse raskt og enkelt. 4 trinn. Det kan være veldig frustrerende når du har en PSD -fil og ikke kan åpne den. Men ikke bekymre deg, i de fleste tilfeller er løsningen på problemet ditt veldig enkelt. Følg instruksjonene i trinn 1-4 nedenfor, og du skal kunne løse problemet og åpne PSD-filen enkelt EUs andre betalingstjenestedirektiv trådte i kraft i EU i februar i fjor. Nylig meldte regjeringen av dette regelverket blir norsk lov den 1. april i år Definisjonen gjennomfører PSD 1 artikkel 4. nr. 14 i finansavtaleloven. Av forarbeidenes merknad til bestemmelsen (ot.prp.nr. 94 (2008-2009) s, 172.) fremgår det at Definisjonen vil omfatte enhver konto som er underlagt finansavtaleloven kapittel 2, og som kan brukes til betaling

Hva er PSD2? - Sbanke

Forskjellen mellom JPEG og PSD - O VS

Effektmål er hva brukere trenger og forventer av et tiltaket. Reformulerte mål er som følger: Effektmål Indikator 1. a) Kapasiteten til nytt LKP* skal være 300.000 i 2022 og 400.000 containere i 2050. b) Kapasitet i godsterminal skal dimensjoneres etter markedets behov i peak/rush-tidsperiode som i 2022 er ca. 2 tog/time og i 2050 3. Væske i bukhulen, unormal ansamling av væske i bukhulen, er et tegn på alvorlig leversykdom. Dette skjer oftest hos personer som allerede har en leversykdom. Har du dette symptomet bør du raskt ta kontakt med legen

edits | TumblrBarnehuskestativ for et huskesete - SøvePengukuran Fisika

PSD2: Dette er starten på en ny fremtid for banken

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys Hva du trenger å gjøre . Vi er glade for å presentere at vi vil lansere en ny terminal programvare, v17, for dine Bamboraterminaler. Den nye programvaren inneholder hovedsakelig feilrettinger, men sørger også for å tilby alt som trengs for å muliggjøre kontaktløse kjøp for alle kortnettverk Med et vell av nye aktører, blir det for det første vanskelig å si hva en bank er for folk flest. For det andre kommer bankenes og andre aktørers tilbud til å bli så personaliserte at lojalitet som sådan blir en svak faktor når noen skal skifte eller velge finansielle tjenester. Det folk i dag opplever med Apple Pay,.

PSD 2 og Open banking - Lillesands Spareban

Hva er PSD2 og hva innebærer det for nettforhandlere

PSD2 er rett rundt hjørnet, men hva betyr det egentlig? Finansnæringen er full av forkortelser, og blant de mest aktuelle i disse dager er PSD2. Her får du vite hva dette egentlig vil bety når direktivet trer i kraft 1. april. Deler av betalingstjenestedirektivet, PSD2, trer i kraft i norsk rett fra 1. april 2019 Finn svar, tips og opplæringsmateriale på video raskt og enkelt for de mest vanlige spørsmålene om Type-verktøyet. Last ned en prøvefil og skrifttypene du vil prøve Vi gir deg en eksempelfil, slik at du kan øve og lage noe fint. Last ned og åpne denne PSD-filen (ZIP, 1,35 MB), og prøv. Formålet med PSD2 er å skape økt konkurranse og innovasjon innen banknæringen og gi deg som kunde større valgfrihet og tilgang til flere tjenester. PSD2 gir muligheten for en tredjepartsleverandør å få tilgang til kundedata gjennom åpne APIer. En tredjepartsleverandør, som ikke nødvendigvis er en bank, kan dermed tilby nye applikasjoner og tjenester til kunden Betalingstjenestedirektiv (PSD2) og sterk kundegodkjenning. Fra og med 14. september 2019 er banker i de 31 landene i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet pålagt å bekrefte identiteten til personen som foretar et elektronisk kjøp før betalingen kan behandles Hva er et API? API er en forkortelse for «Application Program Interface», og er et programvaregrensesnitt som gjør det mulig for ulike applikasjoner å kommunisere med hverandre. (PSD 2), som pålegger EU-kommisjonen å utforme brukervennlig elektronisk informasjon om forbrukerrettigheter

Nye rammebetingelser for betalingsformidling i 2018 - DN

Hva er en traumelidelse? Et traume er en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. (Diagnosesystemet ICD-10) Hva er PSD-funksjonen for et sinussignal og et konstant signal (som begge inngår i x-signalet i simulatoren)? Det kan vises at et sinussignal med amplitude A og frekvens f 1 har PSD-verdi lik. A 2 /4. ved f 1 (og samme amplitude ved den speilede frekvensen f s - f 1), og PSD-verdi null for andre frekvenser Er du interessert i å bruke EnterCards API? Som utvikler kan du få tilgang til vår API for PSD2 (Payment Initiation and Account Information). Her kan du utforske potensialet i de ulike tjenestene. EnterCard forstår at du som utvikler ønsker å gi brukerne hva de trenger. Derfor valgte vi å holde dokumentasjonen vår åpen, og [

Forretningsførsel • Weboffice

Hva er filendelsen PSD - Datamaski

HVA ER TIFF? TIFF står for Tagged Image File Format. TIFF er et populær format for høye oppløsninger. TIFF er det mest brukte lagringsformatet når en skal skanne et bilde eller ta et bilde med digitalkamera. TIFF blir mye brukt i bilderedigeringsprogrammer som Photoshop, GIMP, Ulead Photoimpact og Paint Om PSD filer. Målet vårt er å hjelpe deg å forstå hva filen med utvidelsen * .psd er ansvarlig for og hvordan du åpner den. Filtype Adobe Photoshop Document, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av FileExt-kommandoen Finansdepartementet vedtok den 15. februar 2019 forskrifter, som sammen med tidligere vedtatte lovendringer, implementerer det offentligrettslige regelverket av PSD2 inn i norsk lov. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet vedtatt en midlertid forskrift som implementer begrensede deler av det privatrettslige regelverket av PSD2 inn i norsk lov Lagrer i PSD eller TIFF hvis jeg gjør photoshop arbeid på de. Disse beholder jeg. Skal jeg bruke bildene til noe, f.eks. Fjæsboka(640*640pix.), e-post/Flickr(800*800 til 1280*1280pix.), sende via web til japanfoto e.l. hva er det? Hva er en dng fil.

 • Mode für ältere damen ab 80.
 • Mangroveskog scampi.
 • Corona origin.
 • Praha restaurant.
 • Ildervalper til salgs.
 • Papyrus zyperngras unterschied.
 • Arosa mia bewertung.
 • Muerte de la chilindrina 2017.
 • Call id.
 • I love you, daddy 2017.
 • Lett vattert jakke dame.
 • Hoka one one arahi test.
 • Billings mt 59101.
 • Country historia.
 • Friedhof weimar trauerfeier.
 • Myken mat.
 • S real graz.
 • Genetic engineering norsk.
 • Vanskelig å få jobb som journalist.
 • Isola as.
 • Tarkett lyefjell.
 • Norges største jettegryte.
 • Wohnung karlsruhe wg geeignet.
 • Skriva ut från iphone utan airprint.
 • Hva regnes som en god måte å ta beslutninger på.
 • Sealand flag.
 • Michael rooker.
 • Psykolog lønn kommune.
 • Katie melua konsert 2018.
 • Frysta blåbär nyttigt.
 • Oxidemod org rust.
 • Anthony hopkins movies.
 • Icloud sign in.
 • Kan magesår gå over av seg selv.
 • Klassekampen no kundeservice.
 • Husfliden sarpsborg åpningstider.
 • Anne gine hestetun født.
 • Invånare stockholms län.
 • Bowlingcenter eisenach.
 • How many child marriages happen each year.
 • Motiverende ledelsesstil.