Home

Hvor mange stemmeberettigede i norge 2022

Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av.

Antall stemmeberettigede har sammenheng med antall som fødes 18 til 21 år før valget avholdes, antall som dør i de fire årene som går imellom hvert valg, hvor mange som utvandrer og skifter fra norsk til annet statsborgerskap og til slutt hvor mange som innvandrer og blir norske statsborgere i perioden Sjekk resultatet fra Stortingsvalget i Norge hos V Sjekk valgresultatet for Oslo i stortingsvalget 2017. Kartet viser hvor stor innflytelse Oslo har på Stortinget. Oslo. Stemmeberettigede 460 108. Frammøte 80,2

Valgresultat for Norge - Valg 2017 - NR

 1. Innvandrere i Norge: 2017. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva Denne analysen undersøker hvordan innvandrere og barna deres gjør det i skolen og hvor mange som tar høyere utdanning
 2. Liste over valg i Norge inneholder en oversikt over de totalt fem valgene som holdes i Norge, noen jevnlig og andre ikke.Listen inkluderer ikke lokalvalg, se Kategori:Lokalvalg i Norge for en slik oversikt. De første nasjonale valgene i Norge ble holdt da riksforsamlingen på Eidsvoll ble innkalt. Det første stortingsvalget ble holdt høsten 1814, det var reelt valg til en ny grunnlovgivende.
 3. Valg i Norge vedrører den demokratiske staten Norges valg og valgordning, samt historisk perspektiv og nærliggende forhold.. Norge er et demokratisk konstitusjonelt monarki og befolkningen velger menn og kvinner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå samt verv i Den norske kirke og representanter til Sametinget.På nasjonalt nivå velges representanter for parlamentet gjennom proporsjonal.
 4. Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden? CSS-filen ble 2017 5258317 2018 5295619.

Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett, aldri tidligere har så mange hatt stemmerett i et valg i Norge. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede - ved forrige kommunevalg var det 168 Stemmerettens historie kaster lys over en viktig del av demokratiseringen i Norge på 1800- og 1900-tallet. I 1814 hadde Norge den sosialt videste stemmeretten i Europa. Ingen andre land hadde så mange stemmeberettigede i forhold til folketallet som Norge. Samtidig tok det lang tid før stemmeretten ble vesentlig utvidet Valgordningen eller valgsystemet i Norge beskriver hvordan valg til Stortinget, kommunestyrer, fylkesting og Sametinget organiseres og gjennomføres. Et valgsystem har som oppgave å oversette velgeres preferanser av politiske partier, enkeltkandidater og andre grupper til en forsamling som skal representere velgernes synspunkter og ta politiske avgjørelser på vegne av disse I Norge er alle norske statsborgere over 18 år, som er eller har vært folkeregistrert i Norge, og ikke har mistet stemmeretten if. grunnlovens §53 stemmeberettigede ved offentlige valg. Utover det har de stemmerett i kommunestyre- og fylkestingvalg som er utenlandske statsborgere og har bodd i Norge de siste 3 årene, samt statsborgere i andre nordiske land som har vært bosatt i Norge.

Men hvor mange av sine kandidater partiene får valgt inn fra hvert valgdistrikt avhenger av hvor mange stemmer partiene får. Til sammenligning har omtrent 75 prosent av alle som bor i Norge stemmerett i dag. Ved stortingsvalget i 2017 brukte 78,2 prosent av den stemmeberettigede befolkningen stemmeretten sin Det er 4 199 382 stemmeberettigede i Norge. 61 % har stemt. Av alle 2 540 810 stemmer i Norge var 849 375 forhåndsstemmer, alts. Samtidig får de eldre stadig mer makt. Aldri har så mange hatt stemmerett i Norge som ved høstens valg. Det er særlig vekst blant eldre og utlendinger

Valg i Norge. Deg og valget Valggjennomføring i Norge Valgdata og historikk Digitalt valgkort Lukk. Valgresultat Om Valgdirektoratet. Mål og samfunnsoppdrag Organisasjon og ledelse Visuelle elementer Jobbe hos oss Postjournal For pressen Lukk. Støtte til å informere om valg i. OECD-rapporten <<Health at a Glance 2017>>viser at Norge er godt dekket med sykepleiere. Faktisk har Norge over 17 sykepleiere per 1000 innbyggere. Det gjør at vi topper listen i OECD-land når det gjelder sykepleierdekning, bare forbigått av Sveits

Hvor mange representanter som skal velges fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall og areal. Hver innbygger teller ett poeng, mens hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Av de 169 representantene velges 150 som distriktsrepresentanter, mens 19, ett mandat fra hvert fylke, velges som utjevningsmandater Det er umulig å fastslå hvor mange utenlandske statsborgere som kommer til å ha stemmerett ved valget til neste år, men dersom et lokalvalg hadde blitt avholdt i dag, hadde rundt 350 000 utenlandske borgere hatt stemmerett, ifølge SSB. Forskjellen i de to tallene er på 98 876 personer

Høyeste valgdeltagelse på 28 år - i denne kommunen stemte flest. Norges minste kommune har også landets høyeste valgdeltagelse. - Klar over at det ikke hjelper å sitte i sofaen Denne Teslaen finner du ikke mange av i Norge. gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 være underskrevet av like mange stemmeberettigede i kommunen som det skal velges. Sjekk valgresultatet for Hedmark i stortingsvalget 2017. Kartet viser hvor stor innflytelse Hedmark har på Stortinget. Stemmeberettigede 149 920. Frammøte 76,7 Norge ga i 2017 4,37 milliarder kroner i bistand til 28 land som er kategorisert som severely off-track countries, en økning på 657 millioner fra året før. Dette er land hvor kampen mot fattigdom hovedsakelig står, basert på en rapport Brookings Institutions skrev på oppdrag fra Norad STAPPFULLE MESSER: Katolske kirker landet rundt opplever stor pågang.Den katolske kirke i Norge er det trossamfunnet som vokste mest fra i fjor til i år. Tekst: NTB og katolsk.no Ifølge SSB-tall for registrerte medlemmer i trossamfunn, er det nå omtrent like mange katolikker som muslimer i Norge, 152.000 katolikker mot 153.000 muslimer

Stortingsvalget 2017 - Wikipedi

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater. Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn SSB fordeler Norge eller utlandet etter tallkode 0 eller 1, der 0=Norge og 1=utlandet, på tre generasjoner. Er du selv født i Norge gir det en 0, er begge dine foreldre født i Norge er det 0 på begge to og er alle besteforeldre født i Norge er det ytterligere en 0 på disse fire. Sammensatt snakker vi kode 000 FORRETNINGSPROSESSER 6 COOP 2017 ÅRSRAPPORT 7 DELINGSØKONOMI I 150 ÅR 1911 Coops egen vareproduksjon starter med Margarinfabrikken Norge 1916 Coop starter eget kaffebrenneri 1918 En felles innkjøpsorganisasjon, Nordisk Andelsforbund, stiftes 1923-29 Produksjon av egne varer utvides med sko, mel og grønnsåpe 1930 NKL stifter Livsforsikringsselskapet Samvirk Antall hardt skadde og omkomne syklister i de ni største byområdene i Norge øker kraftig. 61 år gamle Torkel Falch mistet livet da han syklet fra jobb

Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge - et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015 I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall. Dette er dødsfall som utelukkende kan tilskrives alkoholbruk. Til sammenligning ble det registrert 349 slike dødsfall i 2015 Norge ga 34,6 milliarder kroner i bistand i 2018. Dette er en økning på en halv milliard fra 2017 I løpet av 2017 ble i snitt mer enn tre personer uføretrygdet i timen. Nav ser at andelen øker og forventer totalt 11 000 flere innen to år

Valgresultater fra Norge · Valg 2017 · V

Finn en fin og varm vest med fôr, eller en tynn og herlig en, til dame hos oss på Outnorth. Perfekt mellomlag eller stilrent plagg i stedet for jakke Kampen om EU-direktiver: EU: 11.013 - Norge: 0. EØS-motstanderne har laget en pamflett som skal ryste LO-kongressen og sørge for et flertall mot dagens EØS-avtale

Valgresultat for Oslo - Valg 2017 - NR

Hvor mange muslimer er det i Norge i 2017? Disse verdiene er nordmenn mest opptatt av; samfunnskunnskap media ny samfunn. Vi får mer skabb til tross for at korona­pandemien holder oss fra hverandre. Hvorfor blir færre menn fedre enn før? Slik brukes Norden som både forbilde og skremmebilde i amerikansk politikk Kreftutviklingen i Norge er forholdsvis stabil, med en liten økning i forekomst for hvert år. I 2018 ble det registrert 34.190 nye krefttilfeller i Norge. Kreftdødeligheten er på vei ned, og overlevelsen øker Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft Norge har et flerpartisystem, og i stortingsvalget i 2017 ble ni partier valgt inn på Stortinget. Det er et høyt antall sammenliknet med de fleste andre parlamenter. Det største partiet har 49 seter, mens de to minste bare har ett hver. Her kan du lese om hvordan setene fordeles etter valget Kripos so rpsorsiK 2017 5 Utvikling drap i Norge fra 1980-2017 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Sak Offer 2. DRAPSSAKER 2.1 Drapsutviklingen i Norge fra 1980-2017 Oversikten under viser en reduksjon i antall drapssaker i Norge i perioden 1980-2017. 2 2 Tallet er unntatt terrorangrepene 22.07.2011

Innvandrere i Norge: 2017 - SS

 1. ister Frank Bakke-Jensen. Norge får skryt for innføringen av EU-direktiver. Oversikten viser at det ved utgangen av mai 2017 kun var to direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen men som ikke var gjennomført i norsk rett innen fristen
 2. Til Norge kom det i årene 2004-2016 nesten 240 000 arbeidsinnvandrere. Nesten 160 000 av dem var fra EUs nye medlemsland, ifølge SSB. Polakker i Norge. Mange mannlige arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa jobber nå i norsk byggebransje
 3. Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett
 4. Influensasesongen i Norge 2017-18 • Folkehelseinstituttet 5 Hovedbudskap • Det var betydelig immunitet mot H3N2-virus i forkant av denne sesongen, etter at mange var smittet i foregående sesong. Også sterk immunitet mot A(H1N1)pdm09-virus, men andelen med immunitet mot aktuelle influensa B-virus var nokså lav
 5. Hver tiende innbygger i Norge har ikke stemmerett - og gruppen vokser. Nær en halv million innbyggere i Norge over 18 år får ikke stemme ved årets stortingsvalg, men de telles med når det avgjøres hvor mange representanter hvert fylke får
 6. Lokallag over hele Norge. Human-Etisk Forbund har 19 fylkeslag og 105 lokallag i hele Norge. Våre frivillige og tillitsvalgte sørger for aktivitet og synlighet ved å arrangere temakvelder, boklanseringer, filosofikafeer, undringsløyper, lokale debatter og andre arrangementer i lokalsamfunn mange steder i Norge. Les mer om frivillig arbeid
 7. I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3

Liste over valg i Norge - Wikipedi

- Det er nå over 98.000 barn som vokser opp i relativ fattigdom i Norge. Det tilsvarer 10 prosent av alle barn. Andelen har tredoblet seg siden 2001, og denne utviklingen er vi bekymret for, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Direktoratet legger fram Oppvekstrapporten for 2017 torsdag Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. Det betyr at den er relativt ny i landet og ikke blir sett på som en naturlig del av miljøet vårt. I dag har vi cirka 1000 villsvin, først og fremst i Østfold. De har spredt seg fra Sverige, hvor villsvin blir sett på som en del av den lokale faunaen

Yrkesaktive leger i Norge 20. august 2019. Stillingsgrupper Antall medlemmer av Legeforeningen i helseforetakene 2012- 2019. Legestatistikk 2008- 2018 SSB og Dnlf. Leger i Norge etter statsborgerskap. Annen statistikk. Tariffområder. Akademikernes medlemstall. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Bestandsmålet ble endret 20. juni 2016. Fram til da var bestandsmålet på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv

Jeg har blitt fortalt at arbeidskraft som kommer fra Øst-Europa til Norge for å jobbe i industrien eller i bygg- og anlegg synes det er uvant at de får så mye autonomi, sier Arnstein Mykletun. Topper statistikken i OECD. Ifølge OECD hadde nordmenn i gjennomsnitt 14,8 dager med selvrapportert fravær fra jobb grunnet sykdom i 2017 Offentlig sektor står for noe under en tredjedel av alle sysselsatte i Norge, ifølge en sammensetting av SSB-tall presentert på KommuneProfilen.no.. Ved inngangen til 2018 jobbet rundt 835 000 personer i en virksomhet underlagt staten, fylkeskommunene eller kommunene (31,8 prosent) hvor mange sitter i fengsel i norge 2017. Gjennomsnittlig tid i fengsel mange. Fengslinger - SSB bilde. Rfor. I det 2017 3 som ddsfall tilskrives ensomme. Hver fjerde fange er amerikaner - Vårt Land bilde. I 2017, av 176 uten for mulighet samvr

Valg i Norge - Wikipedi

Hvor mange søkte om beskyttelse? I 2016 mottok Norge 3 460 søknader om beskyttelse. Dette er en nedgang på 89 prosent sammenlignet 2015, da vi mottok det høyeste antallet søknader Norge har mottatt på ett år (31 150) Det kom 3.546 asylsøkere til Norge i 2017, viser tall fra UDI. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017 Per i dag finnes det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste. Dette vanskeliggjør både å planlegge riktig omfang på dagens tjenestetilbud til personer med demens og å estimere tjenestebehov for fremtiden. På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Nasjonal.

Befolkningen - SS

UP har tre fokusområder i 2017. Alle må blåse. Tall Folkehelseinstituttet og UP har innhentet, viser at det gjennomføres 140.000 kjøreturer i rus i Norge Biodrivstoff kan lages ved hjelp av ulike råvarer og prosesser, og det er dermed mange forskjellige typer biodrivstoff. Noen råvarer gir bedre klimanytte enn andre. De vanligste råvarene som ble brukt i Norge i 2017, var raps, palmeolje, sukkerrør og diverse avfall

Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Fattigdommen i Norge halveres. Ikke minst reduseres barnefattigdommen. Disse beregningene står i motsetning til statistikken presentert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 30. mars 2017 i «Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller - gjør det noe?» medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. I disse tre bydelene er innvandrere nå i flertall Carl I. Hagen (Frp) frykter geografiske «parallellsamfunn» i hovedstaden. FLERTALL: Andelen som av SSB defineres som innvandrerbefolkning er. Hvor mange muslimer er det i Norge i 2017? Litt over 200 000 personer - det vil si innpå fire prosent av befolkningen - anslår SSB. Men understreker at de er usikre på antallet. Bård Amundsen journalist. fredag 24. november 2017 - 05:00. Innvandring er et tema som opptar mange

Men den klart største innvandrergruppen i Norge er polakkene med 98.700 personer, over dobbelt så mange som den nest største gruppen. Det er innvandrere fra Litauen, med 39.300 bosatte (se. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er tre av ti nordmenn overvektige. På 18 år er det også dobbelt så mange som er rammet av fedme i Norge

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

 1. alitetsstatistikken i Norge. Anmeldelsesstatistikken omhandler kri
 2. I Aftonbladets lederartikkel vises det til 2014-tall over asylsøkere i Norge (11 500) og Sverige (81 000). Ifølge Eurostat stemmer tallene, men de sier bare noe om hvor mange som har ankommet landet og søkt om asyl, ikke noe om antall flyktninger landene har tatt imot
 3. 50.000 nye jobber på ett år Sammenlignet med året før ble det i 2017 skapt nærmere 50.000 jobber i Norge. Det viser ferske tall fra SSB. Norske arbeidstakere ser lyst på 2018 Norske arbeidstakere tror bedriften vil prestere bedre, og at de selv får høyere lønn
 4. I 2017 fikk Amnesty vite om 55 rettskraftige dødsdommer som ble opphevet fordi de dømte viste seg å være uskyldige. Som oftest er det bare tilfeldigheter som fører til at en feilaktig dødsdom blir oppdaget, så vi må gå ut ifra at det er mange flere som venter på henrettelser for forbrytelser de ikke har begått
 5. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende
 6. Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente.

Valgordningen i Norge - Wikipedi

Hvor mange bruker Pinterest? Den siste kvartalsmålingen til Ipsos viser at det er 1 000 000 nordmenn som har en profil på Pinterest. Dette er opp 0,7 % i forhold til forrige måling. Pinterest er det sosiale mediet i Norge der det er størst forskjell mellom kvinner og menn. 73 % av Pinterest-brukerne i Norge er kvinner «Tiggere» sendte 100 millioner kroner fra Bergen til Romania på fem år, 700 mill fra Norge Av: Hans Rustad 19. april 2017, 11:05 NRK Brennpunkt sendte i går en dokumentar om tigging, prostitusjon og narkosalg i Bergen som var oppsiktsvekkende politisk ukorrekt I 2017 var om lag 225 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge. Samlet sysselsetting Direkte sysselsetting Sysselsetting i hele landet Etter mange år med høy vekst har antall sysselsatte i olje- og gassvirksomheten og relaterte næringer falt siden 2015 Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på dette nivået. I 2016 kom det 3460 asylsøkere og i 2017 kom det 3560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) Derfor har Norge 604 milliarder kroner i statsgjeld Det er tre grunner til at staten låner milliarder, selv om den sitter på en pengebinge. NOEN KRONER: Det er i bunn og grunn for å ha noen kroner lett tilgjengelig at Norge tar opp statsgjeld, riktignok noen flere enn de som er avbildet

Stemmerett - Wikipedi

Rekordmange katter i Norge. Katten er vårt desidert mest populære kjæledyr. På fem år er det blitt 61 000 flere katter her i landet. - Mange glemmer at katter er kjøttetere, og fôrer dem feil, sier veterinær William Bredal «Norge berømmer Kinas utvikling» Både den sittende regjeringen og den foregående regjeringen har jobbet for å få bedret forholdet til Kina. Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte (vår oversettelse-journ.anm.)

Bruk stemmeretten - stortinget

NAV slår alarm om økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag. Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2019) Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2019, og hvor mange som kom til Norge samme år Akkurat hvor mange nordmenn som fikk sykdommen i fjor, vet man ikke. Risikogruppene utgjør om lag 1,5 millioner mennesker i Norge. Det gledelige er at en økende andel blant disse vaksinerer seg. 28 prosent av dem tok vaksine i 2016-2017-sesongen, mot 23 prosent året før I følge normen resten av Europa bruker for å utmåle fattigdom i befolkningen, må mennesker ha 60 prosent av medianinntekten i en region/land for ikke havne i fattigdom. Norge har nå 737.000.

Valgresultat for Norge - Valg 2019 - NR

383.400 utlendinger har stemmerett ved høstens valg i Norge

 1. Selvforsyningsgraden beskriver hvor stor andel av matvareforbruket som kommer fra norsk produksjon av jordbruksprodukter og fisk. De siste årene har selvforsyningsgraden ligget i underkant av 50 prosent. Store deler av fiskeproduksjonen i Norge eksporteres, og inngår dermed ikke i selvforsyningsgraden
 2. Så mye tjener Norge på oljen. Petroleumssektoren bidro med 169 milliarder kroner i 2015. Det er bevis nok for hvor alvorlig det vil være å stanse konsekvensutredninger og olje- og.
 3. Hvert år summeres det opp hvor mye alkohol som ble omsatt i samfunnet foregående år. Alkoholmengden fordeles også på befolkningen over 15 år, slik at man kan følge med på samfunnsutviklingen. Vi handlet mange millioner flasker, glass og drinker i 2017
 4. Norsk kalender 2017 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Kalender 2017 I resten av Norge skal man bytte første mandag etter 2. påskedag. NB: Skal du på fjellet eller et sted hvor forholdene gjør det nødvendig er det lov å sette på piggdekk både før og etter datoene over
 5. erende i dagens investeringsbilde
 6. Hvor mange dør av rusmidler i Norge? 21.03.2012 2012 Rusmidler; Hvor mange dør av snus? 26.04.2018 2018 Tobakk; Hvor mange unge dør av røyking i året? 11.08.2016 2016 Tobakk; Hvor mange dør hvert år av å røyke? 09.04.2018 2018 Tobakk; Hvor mange dør av kokain overdose hvert år? 20.04.2017 2017 Doping; Det er mange som dør av alkohol.

valg.no - Valgdirektorate

Har du ikke bodd i Norge de siste 10 årene? Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker om dette ved å skrive under på konvolutten som brukes når du stemmer fra utlandet Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2017. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har Hvor mange er det i dag? Av: Marthe Lein, Mange studier har sett på sesongvariasjoner ved selvmord. Denne studien har sett på hvordan antall solskinnsdager påvirker selvmordsraten - uavhengig av sesong. Konklusjonen er at det både øker og reduserer risikoen I 2017 søkte 3 546 personer om beskyttelse i Norge. Av disse var 1 252 søkere overført til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning og 2 294 var ordinære asylsøkere. Antallet ordinære asylsøkere til Norge er historisk lavt

Norge har flest sykepleiere - Sykepleien Nettsted for

Norge som ferieland er sterkt undervurdert. Solvarme klipper, ferske jordbær, fjelluft og mange vakre strender som i Syden. Det er mange grunner til hvorfor du bør oppleve norsk sommer. Ferien din blir ikke bare langt innholdsrik enn den klassiske charterferien, men ofte også langt billigere. Les også: Norges beste hotell 201 Skanska er en av landets største og ledende entreprenør og eiendomsutvikler, og har vært til stedet i det norske markedet siden 1906. I Skanska Norge jobber det ca 3800 ansatte, og vi har rundt 200 pågående prosjekter over hele landet til enhver tid. Omsetningen i Norge var på 13,7 milliarder (2016) Du som bor i Norge har glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Det koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Det gjør vi ved å betale skatt. Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det. Skattekor Av disse var det 3546 som søkte asyl i Norge i 2017. Det betyr at det er 0,012 prosent av verdens flyktninger som finner veien til Norge og søker om beskyttelse her. I følge Utlendingsdirektorates (UDI) egne tall for 2017 fikk 67% prosent av asylsøkerne som kom til Norge de siste årene opphold Norge er et av verdens rikeste land. men kommer i tillegg fordi de varierer mye etter hvor man bor i landet. Statistisk sentralbyrå (SSB) har slått fast at de gjennomsnittlige boutgiftene for husholdninger i 2019 var ca. 95 762 kroner. Tiltakene mot fattigdom er mange og mangesidige

Den norske valgordningen i hovedtrekk - regjeringen

 1. Hvor mange er lhbtiq-personer? Et vanlig spørsmål er «hvor mange er lhbtiq?». Flere forskere har forsøkt å si noe om antall lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn og queer-personer (lhbtiq-personer) gjennom spørreundersøkelser både i Norge og i utlandet
 2. Hvor mange samer er det i Norge? account_circle. SVAR. Besvart 01.04.2011 20:25:52. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei
 3. Vi vet ikke hvor mange som har demens i Norge i dag. Det har lenge vært vanlig å anta at rundt 70 000 personer er demenssyke, men tallet er basert på en over 20 år gammel studie fra Nederland. Folkehelseinstituttet er usikre hvor mye et anslag på 70 000 - 80 000 personer bør oppjusteres, men skriver at det riktige tallet for personer med demens i Norge antakelig ligger mellom 80 000 og.
 4. Tidenes frossenpizzasalg i 2017 I fjor ble det salgsoppgang for frossen pizza i Norge for fjerde år på rad. Til sammen ble det solgt 50 millioner pizzaer, mer enn noen gang før. Hjemmelaget pizza har overhodet ikke utkonkurrert frossenpizzaen
 • Kinderwunschzentrum berlin innsbrucker platz öffnungszeiten.
 • Filodeig oppskrift.
 • Justin bieber height.
 • Luft i vannkran.
 • Søke førstegangstjeneste på nytt.
 • Tsjaikovskij homofil.
 • Lyrikk kryssord.
 • Leire skulptur.
 • Benq 24 led xl2430t.
 • British colonization of india summary.
 • Skriva ut från iphone utan airprint.
 • Weichteilkrebs lebenserwartung.
 • Ultra boost laceless norge.
 • Schmerzen nach radiosynoviorthese.
 • Påske i stavern.
 • Reset password on steam.
 • Så som i himmelen stream.
 • Forsythia forlag.
 • David copperfield sky copperfield.
 • Nordkurier neubrandenburg telefonnummer.
 • Wz schatzsuche de.
 • Moviestarplanet gratis vip.
 • Hva er psd.
 • Peregrine falcon dive.
 • Skifte lysstoffrør.
 • Kobberspiral navn.
 • Kings of leon tour 2017.
 • Snakkende undulat.
 • Er lyng fredet.
 • Renhold modum.
 • Fh bielefeld master bwl.
 • Dreamscreen manual.
 • Pinnemann bok.
 • Wat phra that doi suthep.
 • Dyphavsstrømmer geografi.
 • Quizduell premium apk.
 • Jd sports logga in.
 • Bundesstraßen nach länge.
 • Dschinghis khan song.
 • Probleme nach kieferoperation.
 • Traktormarken österreich.