Home

Trondheim kommune vigsel

Okstadvegen barnehage - Trondheim kommune

Vigsel, gifte seg borgerlig - Trondheim kommune

 1. I 2018 overtok Trondheim kommune ansvaret for vigsel. Vielsene foregår i Rådhuset (Munkegata 1) på fredager og enkelte lørdager (se vårt tilbud i kalenderen nedenfor). Det vil fremdeles være noen begrensninger og tiltak for å ivareta smittevern. Vi følger kommunens retningslinjer
 2. Trondheim kommune har som motto å være «åpen, kompetent og modig». Vi jobber for en enda mer bærekraftig kommune, en kommune der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, delta i samfunnsdebatten og hvor våre kommunale tjenester bidrar til gode liv, forhindrer utenforskap og utvikles sammen med brukerne
 3. Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommune Statistikk om koronasmitte. Statistikk om koronasmitte. Innhold. Statistikk om antall testede og smittede i Trondheim kommune. Vigsel - gifte seg borgerlig. Organisasjon. Strategisk ledelse. Organisasjonen. Virksomheter og foretak. Miljøpakkens nettsted. Trondheim2030.no. Trondheim bys nettste
 4. st en av dere er folkeregistrert med adresse i Trondheim og
 5. st en av dere er folkeregistrert med adresse i Trondheim kommune og
 6. Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim E-post: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no Telefon 977 43 400 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim. Jord- og skogbruk. Miljøenheten har ansvar for. Jordbruksfaglige, skogbruksfaglige og vilt/naturforvaltningsfaglige oppgave

Trondheim kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg. Fra torsdag morgen gjenåpner Trondheim kommune sine utendørs idrettsanlegg, i tråd med helsemyndighetenes råd. Fortsatt gjelder strenge regler. Treningsgruppene kan ikke bestå av flere enn fem personer, og det skal være minst to meter mellom hver enkelt deltaker. Oppdatert: 05.05.202 Borgerlig vigsel - Tromsø kommune . Trondheim kommune tar kontakt med Trondheim Parkering, for å undersøke om en ordning med mer konsekvent digital varsling til soneparkerte biler lar seg gjennomføre. Vedtaket ble gjort, selv om rådmannen orienterte om at tiltaket i realiteten allerede var på plas Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten skal være den primære kommunikasjonskanalen for skriftlig kommunikasjon mellom skole og hjem Moss kommune tilbyr gratis borgerlig vigsel for alle som ønsker å benytte seg av vigsling i Moss. Ansatte i Moss kommune må påregne å være vitner der brudefolket ikke har egne vitner. Moss kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden! Sist endret 01.02.2020 00.41

Trondheim kommune - Trondheim kommune

Statistikk om koronasmitte - Trondheim kommune

 1. Teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes. Vi oppfordrer alle som kommer fra utlandet til å teste seg. Testen er gratis. Teststasjonen finner du i ankomsthallen i 1. etasje og er kun et tilbud for reisende som ankommer fra utlandet
 2. Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene
 3. Du kan gifte deg borgelig i Gjemnes kommune fra 1.1.2018. Ordfører Knut Sjømæling utførte sin første borgerlige vigsel i Galleriet ved Angvik Gamle Handelssted 4. august 2018. Brudeparet er Dorte Bae Solvang fra Averøya og Sverre Andreas Gundersen fra Smøla Foto: Hanna Thevik  
 4. Kristiansand kommune kan også tilby vigsler utenom ordinær vigselstid etter avtale. Ekteparet må betale en fast pris kr. 2.500 for gjennomføring av vigsel utenfor ordinært vigselstilbud. I tillegg må ekteparet bekoste de faktiske utgifter fullt ut når vigselen gjennomføres utenfor Rådhuskvartalet og/eller ordinært vigselstilbud
 5. Kommunal vigsel. Fra 01.01.2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg kommunalt, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller assisterende rådmann i Nome kommune

Trondheim kirkelige fellesråd > Viels

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (§ 12, kap. 1). Kommunen gir også tilbud om vigsel for andre kommuners innbyggere Vigsel. Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Ringebu kommune vil foreta vigsler i Tromsa møterom på rådhuset. Vigslere Ringebu kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 083/17 i sitt møte den 31.10.2017: Pkt. 2: Ordfører og varaordfører har ansvaret for gjennomføring av kommunale vigsler Vær ute i god tid med bestilling av vigsel, da har vi større mulighet til å til å imøtekomme ønsket dato for seremonien. Ved spørsmål om bestilling av tid for vielse, henvend deg til Skaun kommune kommune på telefon 72 86 72 00 eller på e-post postmottak@skaun.kommune.no

Værøy kommune åpner for vigsel mandag - fredag innenfor tidsrommet 10:00 - 14.00. Ønske om annen dag og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om ønsket kan innfris. Holder Værøy kommune bare vigsler i kommunehuset? Værøy kommune holder i utgangspunktet kun vigsler på rådhuset Fra 1.1.2018 overtok kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Ordfører og varaordfører i Kongsvinger kommune har vigselsmyndighet. Her finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Kongsvinger Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid.Dere kan bestille tid for vigsel ved å sende en epost til postmottak@rade.kommune.no. Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved. Adressen vår er: Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde Endelig bekreftelse på vielsesdato vil i så fall først bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Tid og sted. Vielser gjennomføres på hverdager mellom klokken 10.30 og 14.30 i den grad vi har vigslere og vigselslokale tilgjengelig. Det er mulig med vigsel utenfor de oppsatte tidspunktene, men dette må avklares i god tid Borgerlig vigsel. Kommunene har ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Hvem kan gifte seg borgerlig i Hammerfest kommune? Kommunens egne innbyggere kan gifte seg, og det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf

Informasjon om påmelding til vigsel Priser - Kirkelig

Ta kontakt med kommunen for å avtale vigselstidspunkt. Det er ikke nødvendig at dere har mottatt prøvingsattesten før dere kontakter kommunen, men prøvingsattesten må sendes til kommunen senest en måned før avtalt vigselsdato. Du kan ta kontakt med kommunen for å avtale vigsel ved å fylle ut et nettskjema for kommunal vigsel Piggdekkgebyr i Trondheim fra 1. november 2020. Kart over piggdekk automater og kommunegrense hvor piggdekkgebyr gjelder: Når du kjører med piggdekk i, eller gjennom Trondheim i piggdekksesongen må du betale piggdekkgebyr ved å kjøpe et oblat Trondheim kommune innkaller til krisemøte - varsler «Oslo-tiltak» - Vi ser en tendens til at nasjonale tiltak ikke følges, sier kommunedirektør Fra 1.1.2018 ble vigelsmyndigheten fra tingretten overført til kommunene. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Nordre Land kommune. Forespørsel om vigsel må sendes kommunen senest 14. dager før ønske

Informasjon om tjenester som gjelder deg som privatperson, eller dine roller i en organisasjon Gratis Borgerlig vigsel i Strand kommune er gratis dersom brudeparet gifter seg i kommunestyresalen til angitt tid - i hovedsak fredager mellom klokka 12:00 og 14:00. Kostnad Ønsker brudeparet vigsel til andre tider og/ eller steder, må de bestille og dekke kostnader for dette selv.Godtgjørelse til vigsler (den som gifter dere) beregnes fra Strand kommune sitt reglement for godtgjøring til. Humanistisk vigsel er på den måten ingen livssynsnøytral seremoni. Innslagene i seremonien skal understreke de humanistiske verdiene, og ikke referere til andre livssyn. Det betyr at salmer, eller andre religiøse innslag, ikke har en plass i Humanistisk vigsel. Seremonien kan heller ikke holdes i en kirke eller annen religiøs bygning Om borgerlig vigsel. Fra 01.01.2018 ble vigselmyndigheten overført fra domstolene til kommunene. Bor du i Askøy kommune og skal gifte deg borgerlig i 2018, må du derfor ta kontakt med Askøy kommune v/ Kundetorget Veileder kommunal vigsel . Veileder kommunal vigsel i Sandefjord kommune. Tidspunkt og sted. Vigsler gjennomføres normalt i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00 torsdag og fredag, innenfor vanlige arbeidsdager. Sted: Kommunestyresalen, Sandefjord rådhus. For søknad om vigsel på annet tidspunkt eller sted, se veileder kommunal vigsel

Nye Trondheim kommune - Trondheim kommune

Koronainformasjon fra Trondheim kommune - Trondheim kommune

Vigsel gjennomføres normalt i kommunestyresalen på rådhuset Omkostninger. Borgerlig vigsel i Hitra kommune er gratis. Ønsker brudeparet vigsel til andre tidspunkt enn normal åpningstid på Rådhuset, eller at det ønskes at seremonien skal utføres andre steder enn i kommunestyresalen, må brudeparet dekke de ekstra omkostningene Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om kommunal vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Før dere gifter dere Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå; ekteskap Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, send navn, ønsket dato og tidspunkt på e-post til: vigsel@tromso.kommune.no Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på, om dere ønsker å sette på ringer under seremonien og om dere eventuelt ønsker seremonien på engelsk eller samisk

Vigsel trondheim kommune — vil dere gifte dere borgerlig i

For vielser av personer hjemmehørende i andre kommuner og/eller andre tider/steder enn kommunens ordinære tilbud vil det kunne bli ikrevd et gebyr for å dekke merutgiftene. Kommunestyret i Karmøy vedtok følgende gebyrsatser i forbindelse med budsjett for 2020: Bosatte i Karmøy kommune: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0 Tirsdag morgen samles kriseledelsen i Trondheim kommune til et nytt møte. Dette kommer etter en ny smittetopp i byen, med 38 nye smittetilfeller fra fredag til søndag. Dette er det høyeste antallet nye smittetilfeller i kommunen siden mars. Kommunedirektør Morten Wolden beskriver situasjonen som.

Meldeboka - Trondheim kommune

Vigsel. Vigselslokale i Ålesund på Avholdshjemmet 1. januar 2018 overtok kommunane den borgarlege vigslarretten frå domstolane. I Ålesund kommune blir det gjennomført vigslar fredagar mellom kl. 11.00 og 14.00. For å kunne gifte seg treng ein gyldig prøvingsattest frå Skatteetaten Borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni. Elverum kommune har vigselsrett, og det er ordfører Lillian Skjærvik, varaordfører Eldri Svisdal, kommunedirektør Kristian Trengereid, assisterende kommunedirektør Aasmund Hagen og juridisk rådgiver Trude Seland Nyberg som har myndighet til å utføre vigselsseremonien. Slik bestiller du. Kommunal vigsel. Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlig vielse i Norge. Viktor Vestbøstad Støle . I Sokndal kommune vil vigsler utføres etter avtale i kommunens ordinære åpningstider i møterom på rådhuset eller i amfibygget på Sogndalstrand

Borgerlig vigsel - Hovedporta

 1. Dette må du gjøre før du skal gifte deg borgerlig Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Moss kommune
 2. Vi åpner teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes 14. august. Vi oppfordrer alle som kommer fra utlandet til å teste seg. Dette er kun et tilbud for reisende, trenger du å teste deg utenom det finner du informasjon om det her.. Etter oppdrag fra Helsedirektoratet denne uka åpner Stjørdal kommune en teststasjon for Covid-19 på Trondheim lufthavn Værnes fredag 14. august 2020
 3. Du kan bestille tid for vigsel ved å bruke elektronisk skjema (krever pålogging via Min-ID, bank-ID). Skal prøvingsattesten ettersendes bruker du dette skjemaet . Du kan også henvende deg til Verdal kommune på telefon 74 04 82 00
 4. Vigsel. Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Kriterier/vilkår . Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven. Før dere gifter dere

Trondheim kommune har én klar strategi for å avdekke smitte. Selv om det er økning i antall koronasmittede, mener kommuneoverlege Tove Røsstad at man har mye mer kontroll nå enn i mars. Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, gir en oppdatering på koronasituasjonen Vigsel. Dere er velkomne til å gifte dere borgerlig i regi av Horten kommune. Vielseslsmyndigheten ble 01. januar 2018 overført fra Horten tingrett til Horten kommune. For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt

Klæbu kommune - Forside - Trondheim

Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved fare for dårlig luftkvalitet, Trondheim Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Trondheim 30. september 2020 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6 og § 7 og forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) § 26 og § 28 Om ei uke må RBK-juvelen ta tak i spørsmålet som hun har satt på vent Saken oppdateres. I 14-tida fredag ettermiddag ble det sendt ut en e-post til alle ansatte i Trondheim kommune. - På Leangen teststasjon trenger vi mer bemanning. Vi tilbyr spennende og varierte oppgaver og et godt.

Vielse i Oslo rådhus - Rådhuset - Oslo kommune

Trondheim kommune er i plansammenheng et stort paradoks. På den ene siden som en viljesterk olympisk sprinter for massiv boligbygging på landbruksjorder på Overvik - 7 km unna sentrum. På den annen side et tempo i arealplanleggingen av de sentrumsnære havneområdene at det knapt ville vært tilrådelig å utfordre en snegle til dyst Det nye rådhuset i Trondheim ligger i Munkegata 1 og er i dag møtelokale for bystyret, formannskapet og arbeidsplass for kommunens sentraladministrasjon. Bygningen som ble tegnet av arkitektene Lars Solberg og Johan Christensen og er en stor toetasjers bygning i nyrenessansestil.Bygningen har to korte sidefløyer og en bred midtrisalitt..

Vielser/vigsel - Færder kommune

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 205 163 innbyggere per 1. januar 2020, etter sammenslåingen med Klæbu kommune. Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden.Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu og Melhus, og mot Indre Fosen i. Trondheim Kommune fra , Trøndelag. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett

Kommunen informerer om tilbodet om borgarleg vigsel på heimesida. Her vil interesserte kunne finne all informasjon dei treng for å kunne vurdere om dei ynskjer å nytte seg av tilbodet. Kontakt kundetorg på postmottak@modalen.kommune.no eller tlf: 56 59 90 0 e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no; brev og besøk: Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland; telefon: 51 75 00 00; skjema: bestilling av tid for vigsel; Me ber om at du tar kontakt i god tid før planlagt dato for vigsel. Dette gjeld spesielt dersom dykk har ønske om tidspunkt utanfor ordinær arbeidstid

Trykk her for å bestille vigsel; Set opp alternative datoar, i tilfelle vi ikkje klarar å møte førstevalet. Vi sender deg et samtykkebrev når tida for vigsel er bestilt. Kvar og når skjer seremonien? Kommunestyret har godkjend rådhuset i Knarvik og Frekhaug og Tingstova på Manger som vigselsstader i Alver kommune Kommunane har anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde.I Gloppen har også kultursjefen og kommunedirektøren fått tildelt vigslserett i tillegg til ordførar og varaordførar.

Borgerlig vigsel - Stjørdal kommune

 1. Tidspunkt til vigsel. Tidspunkt for vigsel kan avtales når kommunen har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende eller levere til Herøy kommune. Hvor og når kan vi gifte oss. I Herøy kommune foretas vielser i kommunestyresalen på Herøy Rådhus i ordinær åpningstid
 2. Kven kan gifte seg i Sula kommune? Sula kommune tilbyr vigsel til alle som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge. For å inngå ekteskap i Norge må ein ha ein prøvingsattest frå folkeregisteret. Søknad om prøvingsattest har vanlegvis ei behandlingstid på 2-3 veker
 3. Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Ringsaker kommune
 4. Vigsel Trondheim Og Omegn - menighet, vigsel, kirkekontor, konfirmasjon, gravferd, fellesforbund, kirker, trossamfunn, dødsfall, kirke, dåp - Finn firmaer, adresser.
 5. Meld inn feil på gatelys i Trondheim
 6. Trondheim kommune er en kommune i Trøndelag fylke.Den har navn etter byen Trondheim, historisk kjent som Nidaros.Byen ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden.Kommunen grenser mot Malvik, Selbu og Melhus kommuner.. I 1930 ble byens navn endra fra Trondhjem til Nidaros, men allerede året etter ble det endra tilbake - med skrivemåten Trondheim - etter en bitter strid

Borgerlig vigsel - Orkland kommune

 1. Trondheim kommune, Trøndelag. Hjemmel: LOV-1974-05-31-17: Korttittel: Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Trondheim: Fastsatt av Trondheim bystyre 26. september 1996 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
 2. Herøy kommune tilbyr vigsel på rådhuset eller andre stadar i kommunen etter avtale med dykk. Kven kan få tenesta? De kan få gifte dykk i kommunen både som innbyggar og besøkande så lenge begge fyller krava til ekteskap i Norge. Dersom ein av brudefolket er registrert i folkeregisteret som busett i kommunen, plikter kommunen å tilby vigsle
 3. Trondheim kommune vil utvide skjenketidene: - Politiet blir nedringt. Kommunedirektør Morten Wolden håper nå at regjeringen lar kommunene bestemme skjenketidene selv. I så fall vil skjenketidene i Trondheim gå tilbake til normalt
 4. I Fjord kommune er det ordføraren og varaordføraren som har vigselsmynde. Kvar og når kan vigselen skje? Vigsel skjer etter avtale på rådhuset mellom kl. 8 og 16 på kvardagar. Ordførarkontoret eller kommunestyresalen kan nyttast. Det er også mogleg å bli vigsla andre stader
 5. Frå 1. januar 2018 har kommunane tatt over ansvaret for dei borgarlege vigslane i Noreg. Her finn du informasjon om korleis du går fram dersom du ønskjer borgarleg vigsel i Nord-Fron kommune. Før de giftar dykk, må Skatteetaten undersøkje om de oppfyller vilkåra for å inngå; ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir

Teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes - Stjørdal kommune

Vigsel skjer etter avtale på Hareid rådhus mellom kl. 8 og 16 på kvardagar. Ordførarkontoret eller kommunestyresalen kan nyttast. I Hareid kommune er det ordføraren og varaordføraren som har rett til å vigsle. Kostar det noko å bli vigsla hos kommunen Borgarleg vigsel i Bjørnafjorden kommune. Borgarleg vigsel er eit tilbod til alle som bur i Bjørnafjorden kommune. Dette gjeld sjølv om du for tida er busett i utlandet. Bjørnafjorden kommune tilbyr vanlegvis vigsel i Bjørnafjorden rådhus torsdag og fredag mellom klokka 12 og 15 Borgarleg vigsel i Tysnes kommune. Oppdatert 29.06.20. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Alle som ønskjer det, kan gifta seg i Tysnes kommune. Slik går du fram om du vil gifta deg borgarleg: For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføra ei prøving av ekteskapsvilkåra Kongsberg kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Merkostnader for bruk av annet sted en rådhuset dekkes av brudeparet selv. Tidspunkt for vigsel. Kongsberg kommune åpner for vigsel en dag pr. måned, enten torsdag eller fredag innenfor kommunens normalarbeidstid

Ullensvang kommune har 6 personar med vigselsrett. 2 politisk valde og 4 tilsette: 1. Roald Aga Haug - Ordførar 2. Kjellaug Hoås Samland - Varaordførar 3. Vi har ulike rom som kan brukast til vigsel i Ullensvang rådhus som ligg i Odda, og kommunehusa i Jondal og Kinsarvik Wenche Dehli (59) er tilsatt som ny direktør for helse- og velferd i Trondheim kommune Borgerlig vigsel; Personvernerklæring; 21. oktober 2020 Kunngjøring - MOWI ASA - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. 2. oktober 2020 25. september 2020 Ny vann- og avløpsforskrift for Flatanger kommune - Høring. Nyheter Vielse i Asker kommune foregår på fredager i Asker rådhus i tidsrommet 12.00-15.30. Send oss en e-post for å avtale tidspunkt: Selv om prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder fra utstedelse, går det fint å reservere tid for vielse lengre frem i tid Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland . Bestilling av vigsel. Ta gjerne kontakt med Servicetorget, telefon 76 10 90 00 hvis dere har spørsmål om vigsel. Bruk elektronisk søknadsskjema under for å bestille vigsel i Sortland kommune. Bestillingsskjema skal være mottatt av kommunen senest 2 uker før ønsket dato for vigsel. Søk.

Avvik i helsesektoren i Trondheim kommune - adressa

Borgarleg vigsel i Sveio kommune. Den 1. januar 2018 blei borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Ein kan derfor no gifta seg i Sveio sin flotte kommunestyresal, og det er òg moglegheiter for at den kommunale vigslaren kan utføra seremonien andre stader Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des; Administrasjonsutvalge Borgerlig vigsel/vielse i Ullensaker. Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører eller varaordfører i Ullensaker kommune Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Kommunal vigsel. Framside / Velkomen / Kommunal vigsel. A A A. Kommunal vigsel. Postet av Therese Lofthus. Oppdatert 27. april 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje Telefon: 35 06 23 00 epost: postmottak@vinje.kommune.no. Kart. Større kart. Kontakt oss. Vinje kommune. Vinjevegen 192 3890 Vinje

Borgerlig vigsel . Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Det betyr at borgerlige vigsler i Nordkapp kommune vil skje på rådhuset fra og med 2018. Hvem kan gifte seg borgerlig i Nordkapp kommune? Kommunens egne innbyggere kan gifte seg, og det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen I Kvinnherad kommune er det ordførar, vararordførar, sektorleiar for oppvekst, Anne Sofie Bjelland Kjeka og seksjonsleiar for Samfunnsutvikling, Anbjørn Høivik, som kan utføre vigsling. Borgarleg vigsel - Kvinnherad kommune

Spongdal barnehage - Trondheim kommune

Stryn kommune er fleksible på dagar, tidspunkt og stad for vigslar. Bestille vigsel. Søknadskjema for borgarleg vigsel . Pris. Det er gratis for alle å gifte seg innanfor ordinær opningstid og fastsett seremonistad. Spørsmål. Har du spørsmål om vigsel, ta kontakt på epost: postmottak@stryn.kommune.no eller telefon: 57 87 47 00 Borgerlig vigsel Dønna kommune er klare til å ta i mot borgerlige vigsler fra 1.1.2018. Dette med bakgrunn i en lovendring i ekteskapsloven hvor vigselsmyndigheten overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet Kommunen vigsler på norsk, men kan også vigsle på engelsk. Hvis dere ikke forstår dette, må dere ta med tolk. Blir det kunstneriske innslag, må det gis beskjed på forhånd. Hvis dere ikke har vitner, kan kommunen stille opp med vitner. Fotografering og filming kan skje under og etter seremoni i forståelse med paret. Vigsel Det er Trondheim kommune og NHP eiendom som er grunneiere. Cirka 80 prosent av grunnen er det kommunen som eier, mens NHP eier resten. Byggene skal settes opp der det i dag er møbelbutikk og sivilforsvarsleir. Videre skal kanskje Smistadveien legges om. Ifølge Åsgård er det for tidlig å si noe om kostnaden for planene i Granåsen

Vigsel i og utanfor normaltilfella. I tråd med kommunestyret sitt vedtak PS 43/20 av 17.06.2020, vert vigsel tilbydd til alle som ynskjer det, i kommunestyresalen på verkedagar mellom kl. 08.00 og 15.00. Ordførar Harald Rydland, varaordførar Sigurd Andre Maraas og rådmann Olaug Haugen har mynde til å gjennomføre vigselen Borgarleg vigsel. Forside / Velkomen / Borgarleg vigsel. A A A. Borgarleg vigsel. Postet av Anne Aarak. Publisert 18. september 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Ordførar og varaordførar er mellom dei som har mynde til å vigsle eit brurepar HAMAR KOMMUNE Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar Om fakturaer til Hamar kommune Organisasjonsnummer: 970 540 008 Bankkontonummer: 1800.16.70723 Bankkonto parkering: 1822 61 87401 m/kid Kommunenr. 3403 Webredaktør: Ingse Kjernmoen OVERSIKT. Våre tjenester A-Å Skjema A-Å Dokumenter A- Å. KONTAKT OS Følg oss på Facebook Følg oss på Instagram. Web levert av CustomPublis

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud Borgarleg vigsel er gratis for innanbygds par som ynskjer vigsel i vanleg kontortid. For kostnad knytt til vigsel utanom kontortid, og for utanbygds par som ynskjer vigsel i Lom kommune tek de kontakt med servicetorget for nærare avtale

Gamle fotografier - Trondheim kommune

Vigsel, eller inngåing av ekteskap, er ei offentleg handling, og kan skje borgerleg eller kyrkjeleg. I nærvær av vitne avlegg dei to som vil gifta seg løfte om at dei vil leva saman resten av livet. Ein godkjent vigselsperson skal erklæra at ekteskapet er gyldig. Vigsleret Kommunedirektøren mener Trondheims befolkning ikke er flinke nok til å følge de nasjonale anbefalingene om avstand og antall nærkontakter, skriver Adresseavisen

Trafikkanalyse for Trondheim Øst - Trondheim kommuneEierskapsenheten - Trondheim kommuneEvents - Trondheim kommuneNyheter - Trondheim kommuneFAKTAARK: Kornkråke - Trondheim kommune
 • Vaiana maui kostüm.
 • Fakta om sabeltanntiger.
 • Tanzschule zwinglistraße.
 • Garmin virb bruksanvisning.
 • Hvordan finne katet når du vet hypotenus.
 • Bestille kake med motiv.
 • Möbel braun freiburg.
 • Arabische clans ausweisen.
 • Ausbildung stadt soest.
 • Lufttrykk hss båthenger.
 • Barnepakke.
 • Sol perez wikipedia.
 • Nordvæst gjerdrum.
 • Restaurant hannover döhren.
 • Cape mit fellbesatz.
 • Konstantledd i en funksjon.
 • Knobelaufgaben mathe.
 • Skredder fredrikstad.
 • Offspring of lion and tiger.
 • Was macht ebv in der schwangerschaft.
 • Skoringen sandaler dame.
 • De gule sider privatpersoner.
 • Mövenpick brunch hannover.
 • Rules of football.
 • Popkunst i norge.
 • Arngren comarth.
 • Nachtschicht dachau muttizettel.
 • Grillskolen grill riktig.
 • Majorstubille fryse.
 • Sørgekåbe sommerfugl.
 • Spotify year in review 2015.
 • Vitra fliser pris.
 • That 読み方.
 • Grünenthal contergan.
 • Gute bars charlottenburg.
 • Skredder fredrikstad.
 • Auktionsverket online.
 • From definisjon.
 • Lære barn om hygiene.
 • Låse celler i excel.
 • Bundesliga manager brettspiel.