Home

Indøk 2 årig master

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og business. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her. Kvalifiserende UiA-studier . Tilsvarende studier fra andre utdanningsinstitusjoner kan også kvalifisere - se nærmere info under Opptakskrav for masterstudiet. Byggdesign,. Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder 2-årig internasjonalt masterstudium: Master of Science in Project Management. Etter fullført 5-årig sivilingeniørstudium (fullført Master of Science) er man kvalifisert til å søke på utlyste stipendiatstillinger, som er det vanligste finansieringsgrunnlaget for å søke opptak i relevante Ph.d.-programmer Søkere med tilleggspoeng etter videregående skole: 64,2. Opptak av søkere med treårig ingeniørhøgskole. Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har ikke et eget toårig masterstudium for ingeniører. Søkere som har gjennomført treårig ingeniørhøgskole må derfor søke om opptak via Samordna Opptak

På UiA har man mulighet til å søke 5-årig og 2-årig Indøk. Studenter har en eller annen form for bachelorgrad i ingeniørfag, hvor flesteparten til nå har vært interne fra UiA studiene: Fornybar Energi, Mekatronikk, Bygg, Elektro og Data Hva lærer du. Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte

Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under detaljerte opptakskrav på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning Energi, master, 2 år Energiforbruket i verda er i rask endring. Om vi skal greie å bremse global oppvarming for å nå to-gradarsmålet, må vi endre dagens energiforsyning og energibruk Industriell økonomi og teknologiledelse - Master i teknologi - 5-årig Det er et veldig godt sosialt miljø på Indøk, både innad i klassene og på tvers av årskurs. Linjeforeningene har arrangementer hver uke i løpet av semesteret, så det er alltid noe som skjer på Indøk Søknadsweb åpner 1. februar. Søknadsfristen er 15. april (1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar eller søker opptak til European Master in Health Economics and Management). Du vil få svar på søknaden din innen 8. juli. Masterprogrammer med oppstart i januar Søknadsweb åpner 15. Lektorprogrammet, opptak 2009-2013 (master - 5 år) Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years) Lærerutdanning - LAP, opptak før 2009 (master - 5 år

Industriell økonomi og teknologiledelse, sivilingeniør

Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (36) Masterprogram 2 år (43) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (16) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (18) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24) Dans (10) Drama (6 5-ÅRIG MASTER I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE . 2 3 HVA ER INDØK? Sivilingeniørutdanningen i Industriell økonomi og teknologiledelse er et femårig masterprogram ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Studiet er et av de mest attraktive

Ønsker du en mastergrad i økonomi og ledelse med sidetittel siviløkonom, er dette studiet for deg. Velg mellom spesialiseringene markedsføringsledelse, strategi- og kompetanseledelse, industriell økonomi og bedriftsøkonomisk analyse En sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master i teknologi. Les mer på studiets hjemmeside. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Tilbys ved: NTNU i Trondheim Så jeg ser 2 muligheter: 1. Ta enda ett friår, kanskje gå på fhs et år. (da får jeg 2+2 poeng) Og øker mine studiepoeng til 61,5, altså nok til å komme inn på NTNU. 2. Ta en bachelor i Petroleumsteknologi på UiS, for så å ta en 2-årig master i IndØk på Ui

Videre studier - NTN

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, Jeg studerer 5.årig Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitet i Agder, og er nå på siste året. De tre årene før master, hadde jeg Mekatronikk som valgt... Sommerjobb Sweco - Halvor 2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning. - Bruk søkekode 201 012 via Samordna opptak. 3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1. - Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 012 Sivilingeniør (forkortet Siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad.Tittelen, som er beskyttet, betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Det er to veier for å bli sivilingeniør

Opptak - Industriell økonomi og teknologiledelse - Master

Valg av studieretning Master Indøk 5-årig Data Byggdesign Fornybar energi Elektronikk Mekatronikk: 1. sem: IKT100-G Nettverk, sikkerhet og personvern 5 sp: ING101-G Teknologi, miljø og bærekraft 5 sp: IKT101-G Grunnleggende softwareutvikling 7.5 sp: IKT102-G Operativsystemer 5 sp: MA-178-G Matematikk 1 7.5 sp Problemet slik jeg ser det er at Indøk 5-årig er et blandingsstudium av økonomi og teknologi presset hardt inn i et 5-årig løp. Som en siving-student sa til meg: hovedpoenget med indøkeren (når man den gangen lagde studieretninga indøk) er å snakke imellom ingeniøren og økonomen, problemet er at de ikke heeelt er gode på det økonomiske eller det teknologiske Maureen har gjennomført en 5-årig master i Maskin, prosess og produktutvikling på NMBU. Nå jobber hun hos DNB, Nordens største finanskonsern. Kjetil Valen Høihjelle, Maintenance Engineer i Schlumberger Indøk NMBU er en interesseorganisasjon (linjeforening) for alle studenter tilhørende 5-årig master i industriell økonomi ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Vår visjon er å styrke industriell økonomi som studium, knytte tettere bånd mellom næringsliv og studenter, engasjere studenter i studiet, samt knytte sterkere sosiale bånd

Hei, Jeg har vært en av de heldige som kom inn på 2-årig master i Ledelse av Teknologi. I dag er jeg utdannet sivilingeniør i datateknologi ved NTNU og jobber i Oslo - noe jeg trives utrolig godt med. Jeg har jobbet i ett års tid, og ble ferdig med datateknologi studiet ifjor sommer. Jeg har søkt.. Rettsvitskap, master, 2 år Masterprogrammet i rettsvitskap passar for deg som vil bli jurist. For å bli tatt opp til Masterprogrammet i rettsvitenskap må du ha bestått bachelorgrad i rettsvitskap eller juss frå Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger Høsten 2020 tenker jeg å ta en 2-årig master på heltid for å bygge på bachelorgraden min i fysioterapi. Noen som vet om det er stor arbeidsmengde på 2-årig master, sammenlignet med bachelorgrad? Jeg slet en del i løpet av bacheloren grunnet stor arbeidsmengde og psykiske vansker. Greide ikke en g.. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SIVILINGENIØR - BYGG (Master).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 125 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen SIVILINGENIØR - BYGG (Master) Er ferdig med en bachelor (innen helse-/samfunnsfag) høsten 2014,og tenker litt på muligheten for ta en master senere. Ser at krav for opptak til master (2-årig) ofte er minimum C i snitt fra bachelorgraden. Finnes det noen 2-årige mastergrader innen samfunnsfag eller helsefag,el.lign,der det ikk..

Vurderer du å studere indøk? Les dette først

Jeg studerte Ingeniør ved en Høgskole, så 2-årig Sivilingeniør ved NTNU, og til slutt Master / Sivillingeniør ved et annet universitet (Da NTNU ikke hadde denne spesialiseringen). Jeg jobbet et par år mellom Master på NTNU og den andre skolen. Forskjellen mellom NTNU og Mastergraden jeg tok var Jeg tok bachelor på høyskole, og tok deretter master ved NTNU (kybernetikk). Ble uteksaminert fra NTNU for noen år siden. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det. Mange 2-årig masterstudenter sliter ved overgangen til NTNU, og en del bruker derfor tre år på masteren. Dette gjelder i alle fall for kyb som er veldig teoretisk Dette er typiske ingeniørfelt, og som indøker er du attraktiv på markedet for du ha en et master som gir det et godt innblikk i både det tekniske og økonomiske i ditt felt. Hvis du tar INDØK vil kun 40 % av fagene du tar være økonomi- og ledelsesemner

Engelskspråklege, 1½ eller 2 år, ofte basert på internasjonale avtalar (90 eller 120 studiepoeng) Erfaringsbaserte, 1½ eller 2 år (90 eller 120 studiepoeng) Alle masterprogram. Mastergradsoppgåva. Mastergradsoppgåva er ein vesentlig del av mastergraden, og har vanlegvis eit omfang på 20-60 studiepoeng Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen LEDELSE, DELTID (Master) Jeg har en gammel 2-årig lærerskole, kan jeg søke? Da må du ha minst 1 år høgskole eller universitetsutdanning i tillegg. Det er krav om en treårig høyere utdannelse for å komme inn på vårt masterprogram. Jeg har en gammel 3-årig lærerskole, kan jeg søke? Ja, fullførte lærerutdanninger fra før 1992 kan søke Mastergrad i økonomi og administrasjon gjør deg godt rustet for ledende stillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom kan du fylle ulike roller i de fleste bransjer og er også kvalifisert for doktorgradsstudier

Vet ikke om jeg bør velge å studere indøk ved NTNU eller siviløkonom ved NHH. Jeg er interessert i økonomi og ledelse og ikke sååå glad i mattefag men tror man kan få en bedre karriere med indøk. Lettere å få jobb og lettere å få lederstillinger? Men tror det blir lettere å komme gjennom sivøk på.. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSESYKEPLEIE, DELTID (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 140 relaterte studier til utdanningen HELSESYKEPLEIE, DELTID (Master) Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Datasystemer inngår i alle deler av samfunnet, og det er viktig at noen kan utvikle og vedlikeholde dem, forstå dem og sørge for at de blir utformet slik at samfunnet har mest mulig nytte av dem og at de ikke blir misbrukt Master's Degree Programme, 2 years Project Management. Picture MSPROMAN. About MSPROMAN. About the programme All International students unable (or not advised) to travel to Norway due to the Corona situation will be entitled to online learning activities for the duration of the fall semester 2020

Siviløkonom/Master of Science in Business, 2 årig har oppstart m andag 31. august kl. 11.00-12.00 i auditorium Petter Thommassen (A5) Kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. 2-årig master i utøving. 2-årig masterutdanning i utøvende musikk. Heltidsstudium over to år som tilsammen gir 120 studiepoeng. Mastergradsstudiet bygger på Norges musikkhøgskoles (NMH) studieplan, men det meste av undervisningen foregår ved Barratt Due musikkinstitutt 2-årig Master innen energi/elkraft Logg inn for å følge dette . Følgere 0. 2-årig Master innen energi/elkraft. Av TeslaCoil, 31. mai 2013 i Utdanning. NTNU; elkraft; energi; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. TeslaCoil 3 TeslaCoil 3 Medlemmer; 3 117 innlegg. SIVILINGENIØR - MASKINTEKNIKK (Master) - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.762 studier Skoler 2.894 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 336 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Helse, miljø og sikkerhet (Sivilingeniør/Master, 2 år) - NTN

 1. Geomatikk (bachelor og master) post@atlasnmbu.no: DataSci: Datavitenkskap (2-årig og 5-årig master) datasci@nmbu.no: Fagverket: Byggeteknikk og arkitektur: fagverket@nmbu.no: Indøk NMBU: Industriell økonomi: indok@indoknmbu.no: Miljøfysikerne: MIljøfysikk (bachelor og master) miljofysikerne@nmbu.no: La stå: Lektor i realfag: lasta@nmbu.
 2. Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 3. Master i Industriell økonomi (INDØK) består av en treårig bachelorgrad pluss toårig master. Som bachelor velger studentene petroleumsteknologi eller bygg, data, elektro, kjemi og miljø og maskin ; Bindeleddet NTN . Martinsen er ikke alene om å sette studentene fra industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) på NTNU høyt på.
 4. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021

Opptak til toårig master og høyere årstrinn på femårige

 1. istrasjon; Samfunnsøkonomi. Spesialiseringen i samfunnsøkonomi gir deg verktøyene du trenger for å gjøre analyser av markeder og bransjer, og av økonomiske utfordringer som næringslivet, offentlige institusjoner og internasjonale organisasjoner står overfor
 2. på indøk enn andre linjer. Utover Matte 1-4 som alle sivilingeniører tar så må ikke indøk ha flere. Nå er det er sagt er indøk langt ifra noen enkel linje å gå på, fagene seg selv (ut i fra det jeg har hørt) er ikke så vanskelige. Men du konkurrerer mot de andre på linja som viser ekstrem innsatsvilje og motivasjon
 3. Indøk er sydd sammen som et helhetlig studie, noe jeg tror vil utgjøre en forskjell fra å skrive ferdig master på en siving-linje for så å ta økonomi. I tillegg vil du nok sitte igjen med mer kunnskap innen økonomi etter endt studie på Indøk, sammenlignet med et årsstudie i økonomi. Håper det svarte på spørsmålene dine
 4. Opptak til 2-årig program. De faglige på master i regnskap og revisjon på BI er de fremste innen regnskap, revisjon, skatt og selskapsrett i Norge. I tillegg kommer eksterne eksperter i regnskap, revisjon, skatt, avgift og selskapsrett som holder forelesninger
 5. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes

Energi, master, 2 år Universitetet i Berge

5-årig integrert og/eller 2-årig master må ses i sammenheng med læringsutbyttebeskrivelser for bachelorgrad i ingeniørfag som er fastsatt i form av forskrift2. Dersom dette utarbeides vil disse vilkårene suppleres med generell(e) læringsutbyttebeskrivelse(r) for sivilingeniørstudier Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KULTURSTUDIER (Master).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr. Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017 Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017 Medisin, helse og sosialfag 1001 1553 1554. 1) Du kan fullføre en 2-årig mastergrad i Økonomi og Administrasjon (da blir man siviløkonom), før man søker seg inn på en 1-årig master i Regnskap og Revisjon. Masteren i Regnskap og Revisjon er normalt sett 2-årig, men i tilfeller der man har tatt en 2-årig master i Økonomi og Administrasjon så er det mulig å ta denne graden på ett år istedenfor

Industriell økonomi og teknologiledelse - Master i

SPØRSMÅL. Hei! Hvis man begynner på en 5 årig master ingeniørutdanning, kan man slutte etter 3 år og kalle det en bachelor? Jeg spør fordi jeg er interresert i NTNUs 2 årig master Sustainable Architecture, men jeg trenger en relevant bachelor grad En 1-årig mastergrad fra et toppuniversitet har sikker minst like stor verdi på arbeidsmarkedet som en god 2-årig mastergrad fra Norge; en middelmådig master fra et red brick-universitet i agrare strøk er det kanskje greit å stå over

Opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogrammer for nordiske

Indøk-NTNU, Trondheim, Norway. 2 715 liker dette · 5 snakker om dette. Spør studenter på Indøk om studiet ved å sende mail til: rekruttering@iot.ntnu.n Indøk NMBU | 79 følgere på LinkedIn | Indøk NMBU er en studentorganisasjon for alle tilhørende 5-årig (integrert) master i Industriell Økonomi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitetet (NMBU). Organisasjonen er opprettet og drives av studenter ved Industriell Økonomi, og har som hovedmål å knytte tettere bånd mellom studentene og næringslivet, styrke industriell. Siviløkonom 2-årig - Markedsføringsledelse Ringerike - Heltid Ønsker du en mastergrad i økonomi og ledelse med sidetittel siviløkonom, er dette studiet for deg. Spesialiseringen i markedsføringsledelse gir deg mange muligheter i arbeidslivet. Du kan ta deler av Master i økonomi og ledelse i utlandet av Indøk Sør | okt 30, 2019 | Internship. Hvem er du og hva er din studiebakgrunn? Mitt navn er Rayan S. Saeed, og er 28 år gammel. Jeg studerer 5.årig Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitet i Agder, og er nå på siste året. De tre årene før master, hadde jeg Mekatronikk som valgt..

For å bli tatt opp til master i velferdsendring er det krav om: Fullført bachelorgrad eller 3- årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog. Minimum to års relevant praksis. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse,- omsorgs. Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.. Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Økonomi, Master, 5 år. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon

Studieprogrammer - Universitetet i Osl

 1. 2. år heltid kr 69.500,-3. år heltid kr 69.500,-Pris deltid. Kr 20.400,- per semester (totalt fire semestre) Pris per enkeltkurs 7,5 studiepoeng kr 12.225,-Prisene gjelder for studieåret 2021/22 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. Bachelor + master Siviløkonom
 2. 5-årig master. Samfunnsøkonomisk analyse; Master (2 år) Economics; Masterprogrammer som ikke lenger har opptak (2 år) Environmental and Development Economics; Kontakt oss. Bachelorstudenter: SV-info Masterstudenter: Ekspedisjonen. Forskerutdanning PhD. Flere kontaktpunkter. Finn emner
 3. Vis Håkon Andreas Hyttedalens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Håkon Andreas har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Håkon Andreas' forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Video: Forside Universitetet i Stavange

Sivilingeniørutdanning 5-årig Master I Industriell Økonomi O

 1. I Bergen er de noe mer åpne for en mulighet for 3+2-modellen. Bergens egen utredning om saken anbefaler å beholde en 5-årig integrert master, men det kan bli et alternativ å ha en avgangsmulighet etter tre år. Hva som blir den endelige løsningen i Bergen er fortsatt uklart
 2. Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Ingeniørfag, Master, 2 år. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon
 3. Master i regnskap og revisjon, 2 år Med landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse, avansert kunnskap i foretaks- og skatterett, samt breddekompetanse i bedriftsøkonomi, gir MRR deg et solid grunnlag for mange spennende karrierer
 4. istrasjon, 2-årig masterprogram. Master i energi, miljø og samfunn . Når vil jeg få svar på søknaden? Du vil få svar på søknad om lokalt opptak til master- og videreutdanninger seinest 25. juli
 5. Spesialpedagogikk - master heltid - hva lærer du? En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i spesialpedagogikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper: · forstå, forklare og formidle sentralt spesialpedagogisk fagstoff innenfor områdene inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og sosiale.

Universitetet i Sørøst-Norge - Siviløkonom 2-årig

 1. Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon
 2. Opptak til 2-årig master i Petroleumsfag . Velkommen som student ved NTNU. Vi har et godt tilbud til deg som ønsker å bygge kompetansen din videre frem til mastergrad. På studieprogrammet Petroleumsfag er det er to studieretninger: Petroleumsgeofag o
 3. ESMOD-pensumet er 3 årig. Vi tilbyr en 1-årig (60 studiepoeng) og en 2-årig (120 studiepoeng) fagskoleutdanning som til sammen dekker hele ESMOD-pensumet. Våre studenter velger som regel å først ta vår 1-årige fagskoleutdanning og deretter vår 2-årige fagskoleutdanning. Videre kan du bygge på med en master ved ESMOD Paris

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2-årig master. Utdanningsledelse (erfaringsbasert master) 5-årig master. Lektorprogrammet (fra 2014) Lektorprogrammet (opptak før 2014) Lektor- og adjunktprogrammet (opptak før 2009) Forskerutdanning. Forskerutdanning: ph.d. Etter- og videreutdanning (EVU) Finn studier og prosjekter innen EVU, som Videreutdanning i veiledning er et deltidsstudium over 2 år ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. VID har mer enn 25 års erfaring innen veiledning 2. Musikkterapeutisk og førebyggjande arbeid innan ulike miljøtiltak, som barne- og ungdomsarbeid, fengsel og ulike typar interesseorganisasjonar. 3. Musikkterapeutisk arbeid innan helsevesenet, inklusivt habilitering, nevrorehabilitering, psykisk helsevern, eldreomsorg og palliativ omsorg. 4. Forsking i og formidling av musikkterapi. Vidare. Gjennom presentasjoner, kahoot og mulighet til å stille spørsmål / snakke med Indøk-studenter fikk elevene et godt innblikk i hva en studietid på Indøk innebærer. De fikk også informasjon om NTNU's Entrepenørskole, som tilbyr en spennende master (2 år) det er mulig å ta etter å ha fullført 3 år på Indøk

Valg av utdanning: Indøk? - freak

Akademiske grader i Norge er grader tildelt av norske eller dansk-norsk universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner.Det har eksistert flere forskjellige gradssystemer siden det første universitetet i Danmark-Norge, Københavns Universitet, ble grunnlagt i 1479.Akademiske grader utgjør et av flere elementer i akademisk kompetanse på høyere nivå 129 Master offentlig administrasjon, 2-årig 130 Embets-/magistergradseksamen i samfunnsvitenskapelige fag - ikke nevnt annet sted 131 Master samfunnsplanlegging, 2-årig 133 Sosialøkonomisk embetseksamen 136 Embets-/magistergradseksamen i sosiologi 137 Master sosiologi, 2-årig 139 Teologisk embetseksame

Søk opp gruppa Ny i Abakus 2020, 2-årig master på facebook og bli medlem. Her vil vi legge ut mer informasjon fortløpende! Skal du starte på i 1. klasse på 5-årig master finnes det en egen plan. Denne planen finner du her! Fadderperiode 4.klasse (2-årig master) Skrevet av Jenny Yu 8. aug. 2019 kl. 17:46. Heisann og velkommen! Dette er planen for fadderperioden for studentene som begynner på 2-årig master Siviløkonom 2-årig - Strategi og kompetanseledelse Ringerike - Heltid Ønsker du en mastergrad i økonomi og ledelse med sidetittel siviløkonom, er dette studiet for deg. Spesialiseringen i strategi og kompetanseledelse Du kan ta deler av Master i økonomi og ledelse i utlandet 402 Arbeidsterapeututdanning, 2-årig utdanning fra Statens Lærerskole i Forming (tidligere Statens kvinnelige industriskole) 403 Aktivitør med fagbrev 406 Ergoterapeututdanning, 3-årig (off. godkjent) 408 Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialhøgskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskole-utdannin

 • Zahnarzt lorch.
 • Mobiltelefon snl.
 • Snabbaste sättet att lära sig ett språk.
 • Trails freiburg.
 • Oldtimer traktor unfall.
 • Kubb nille.
 • Hvor mye søvn trenger en 16 åring.
 • Moseriver til gressklipper.
 • Warburg stadthalle.
 • Villajoyosa leilighet til leie.
 • Nakkemuskler svimmel.
 • Jotun bengalakk datablad.
 • Yamaha rx v683.
 • Density of water at different temperatures.
 • His uni münster.
 • Hvor mye koster et utvekslingsår i england.
 • Metformin vektreduksjon.
 • Lysholder vegg.
 • Eckstein graz.
 • Brennweite abstand berechnen.
 • One.com log in.
 • Tørr i munnviken.
 • Vfl neckarau 1 mannschaft.
 • Testa bilen innan köp.
 • Svinekam tilbehør.
 • Intrinsisk faktor.
 • Meteo budapest.
 • Einfamilienhaus kaufen mönchengladbach.
 • Lårhalsbrudd prognose.
 • Anne gine hestetun født.
 • Halloween party frankfurt ab 16.
 • Aldersgrense gokart trondheim.
 • Aft air fluid treatment.
 • Alcatraz birdman.
 • Halloween uttrykk.
 • Biltema minibord.
 • Männerkochbuch tchibo.
 • Schnäppchenhäuser berlin.
 • Audi q6 e tron release date.
 • Bmw m3 e92.
 • Utvendig foring vindu.