Home

Skipsulykker statistikk

Statistikk over sjøulykker er utarbeidet siden 1906. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet og publisert statistikken fra og med 1970. Sjøulykkesstatistikken er laget på grunnlag av statistikkdata fra Sjøfartsdirektoratet, som får sine opplysninger frå sjøfartsinspektørene Ulykkesstatistikk for fiskefartøy. 09.02.2015 ; 12:59; Sjøfartsdirektoratet registrer skipsulykker (kantring, grunnstøting etc) og personulykker på norske fiskefartøy og på utenlandske fiskefartøy i norsk farvann

Skipsulykker 2016 2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker. Laveste tall siden 1989. Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja. Statistikken viser at det er risikofylt å være yrkesfisker 232 personer fikk betydelige skader i ulykker på norske skip i 2014. Dette er 49 færre enn året før. Det har også vært en nedgang i skipsulykker opp mot statistikk over siste årene. Statistikken inkluderer utenlandske skip i norske kystområder og norske skip i alle kyst- og havområder. Personulykkene på utenlandske skip er ikke tatt.

Viktig: Flere av feltene i databasen er søkbare men det er kun fartøyets IMO nummer og norske kjenningssignal som anses som unike søkevalg.Les mer om når søkedatabasen oppdateres og angivelse av søkevalg her Skipsulykker på norskekysten. Hva kan vi lære av de store og til dels svært dramatiske ulykkene som har rammet så mange både til sjøs og til lands, helt siden 1500-tallet De verste skipsulykkene i Norge i moderne tid . Brannen på Hurtigruten, 15. september 2011, føyer seg inn i en lang rekke skips- og båtulykker i Norge etter 2. verdenskrig Skipsulykker er alvorlige hendelser med tap av liv eller materielle verdier der skip er involvert. Ordene forlis eller havari blir også brukt ved ulykker på havet. Forlis er gjerne en hendelse der et skip går helt tapt, mens havari ofte brukes når skip eller last blir sterkt skadet. Skipsulykker skjer ofte på grunn av dårlig vær med sterk vind, høye bølger eller tåke

Sjøulykker (opphørt) - Om statistikken - SS

 1. st 15 personer har mistet livet.; Sykdom og epidemier på det som idag er norsk territorium
 2. SKIPSULYKKER Det blir færre ulykker på sjøen, men hver ulykke koster mer. Gledelig statistikk. Vessels Value har plukket ut hendelse med norskeide skip fra 1. januar til 28. juli 2015. (Bilde: Kjersti Magnussen/TU) Selskapet Vessels Value begynte i januar å logge alle skipshendelser
 3. 232 personer fikk betydelige skader i ulykker på norske skip i 2014. Dette er 49 færre enn året før. Det var også færre skipsulykker
 4. Kystverket og Kystvakten styrkar beredskapen mot skipsulykker Kystverket og Kystvakten har sidan årsskiftet samarbeidd om den statlege slepeberedskapen. Denne veka har KV Bison, eitt av to nye kystvaktfartøy som inngår i slepeberedskapen, vist seg fram i Ålesund, Bergen og Horten
 5. Skipsulykker. Minst 140 omkom i forlis utenfor Senegal. Rundt 11.000 migranter og flyktninger har ankommet Kanariøyene i år. viser organisasjonens statistikk

Kystverket har utformet prognoser for skipstrafikk og anløp til norske havner frem til 2050. For godsskip forventer man en vekst på om lag 19 prosent fra 2018 til 2050. Veksten varierer mellom skiategorier og størrelser. For skip i tørrlastmarkedet (stykkgods, konteiner og bulk) forventer man vekst, mens det ventes en nedgang for offshore supplyskip. For større tankskip som frakter. Nedgang i antall skipsulykker - BarentsWatch; Skipsulykker i norge still; 2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker - Tu.no - De lærer et standardspråk og prosedyrer som er mer omfattende enn den kommunikasjonen vi hører på lydloggen, sier Trovåg, og understreker at det er vanskelig å gå inn i detaljene så lenge hun bare kjenner en del av hendelsesforløpet Skipsulykker og personulykker på fiskefartøy siste 5 år Ulykkestypen inbefatter både arbeidsulykker og ulykker med passasjerer og andre om bord. Det er kun registrert personskader på norske skip i perioden. Omkomne og savnede Dato Fartøy Beskrivelse 24.5 Norsk 6D: Fiske, 31.55 m loa. Mann, 71 år, ikke registrert stilling. Død etter fall. I løpet av en periode fra 2000 til 2014 viser statistikk, både fra myndigheter og forsikringsselskaper, en økende frekvens av skipsulykker. I løpet av den samme perioden har både sentrale og internasjonale myndigheter, samt rederier, klasseselskap og andre aktører, vedtatt og implementert utallige tiltak for å redusere ulykker

Skipsulykker i norge store VOKSENDE: Samtidig som cruiseskip­trafikken øker, er Norge avhengig av russisk redningsberedskap om en større skipsulykke skjer langs Finnmarks­kysten. Beredskap Fylkesmannen i Troms og Finnmark anser et større skipsforlis eller skipsbrann i Nord-Norge som det verst tenkelige scenarioet og vet at rednings­ressurser mangler To av ulykkene skjedde i februar og tre i januar. Det er langt færre enn på samme tid i fjor, da elleve personer druknet i årets to første måneder, fremgår det av Redningsselskapets.

2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker Logg inn for å følge dette . Følgere 1. 2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker. Av NTB - digi, 8. mars 2017 i Diskuter artikler (Tu.no) Svar i emnet; Anbefalte innlegg. NTB - digi 122 NTB - digi 122 Medlemmer; 122 3. skipsulykker. Tre generasjoner forliste: - Vi hørte et dunk. Så skjedde alt på sekunder. Peder Vinje-forliset. Supplyfartøy kolliderte med Statfjord A-plattformen. Vaierer røk - fregatten under vann. Tviler på at KNM Helge Ingstad blir båt igjen. En savnet og fire skadd i hangarskipsulykke i Murmansk VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Oppgaven har til hensikt å finne de organisatoriske, tekniske og menneskelige årsakene som medvirker til ulykker oppstår blant lasteskip i norskterritorialfarvann Skipsulykker blant lasteskip i norsk territorialfarvann: nb_NO: dc.type: Bachelor thesis: nb_NO Tilhørende fil(er) Filnavn: Einarsen22.pd

Yrkesfisker - Ulykkesstatistikk for fiskefartø

 1. Skipsulykker i norge mean. 2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker Laveste tall siden 1989. Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja. Statistikken viser at det er risikofylt å være yrkesfisker
 2. Antall skadde knyttet til skipsulykker ble doblet i 2019 sammenlignet med 2018. Dette skyldes i hovedsak de som ble skadet da Viking Sky fikk motorhavari på Hustadvika i mars 2019
 3. Skipsulykker, personulykker og nestenulykker. alice game online Datauttrekket «Ulykker 1981 kjøpe amerikanske gullmynter - 2015» oppsummerer både skipsulykker og personulykker registrert mellom 1981-2015. Merk at dette betyr at enkelte kolonner (f.eks. skadeomfang) ikke vil inneholde informasjon om personulykker
 4. Skipsulykker og personulykker på fiskefartøy siste 5 år Ulykkestypen inbefatter både arbeidsulykker og ulykker med passasjerer og andre om bord. Det er kun registrert personskader på norske skip i perioden. Omkomne og savnede Dato Fartøy Beskrivelse 18.2 Norsk 6D: Fiske, 7.4 m loa. Mann, 61 år, enefisker. Død etter fall til sjø

Sjøfartsdirektoratet registrer skipsulykker (kantring, grunnstøting etc) på norske fiskefartøy og på utenlandske fiskefartøy i norsk farvann. Videre registreres personulykker på norske fiskefartøy. Med personulykke menes hendelse som medfører skade på person om bord på fartøyet, men som ikke medfører skade på selve fartøyet Statistikk for Vardø trafikksentral er ikkje presentert saman med dei andre trafikksentralane. personulykker. I 2016 blei det registrert i alt 232 personskadar, kor 214 stammar frå personulykker, og 18 i frå skipsulykker. I Rogaland var det 13 personskadar kor alle var personulykker. Det var òg til saman 129 nestenulykker i 2016. Skipsulykker blant lasteskip i norsk territorialfarvann Figur 1. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - avdeling for nautikk Skrevet av: Navn Helge Einarsen Kand. nr. 22 Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet i nautikk ved Høgskolen Stord/Haugesund og er godkjent som sådan KNM Maud er et logistikkskip i Sjøforsvaret bygget av Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea.Skipet ble bygget på oppdrag for Forsvarsmateriell, hvis divisjon for maritime kapasiteter gjennomfører byggingen gjennom Prosjekt P2513 Nytt logistikkfartøy.. Skipet er oppkalt etter dronning Maud, Norges første dronning i nyere tid.Valget av navn ble godkjent av kong Harald i 2014 Åsta-ulykken var en jernbaneulykke som skjedde tirsdag 4. januar 2000 ved Åsta sør for Rena i Østerdalen.Et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen, og det oppstod en eksplosjonsartet brann. 19 mennesker omkom, mens 67 kom fra ulykken med livet i behold

Antall skipsulykker i fjor var det laveste på syv år, mens vi skal nesten 30 år tilbake for å finne færre personulykker på havet. 446 ulykker ble registrert, mot 499 i 2015. Tilsvarende har direktoratet registrert syv dødsfall og 16 forlis i 2016, mot henholdsvis ni dødsfall og 22 forlis i 2015 Færre skipsulykker i 2016 Logg inn for å følge dette. Følgere 0. Færre skipsulykker i 2016. Av alidal, 8.Mars.2017 i Båtforumet. Recommended Posts

Dette ifølge ny statistikk fra Sjøfartsdirektoratet. Statistikken omfatter alle norskflaggede skip over hele verden, og utenlandske skip i norske farvann. Det er i hovedsak ferjer som er involvert i sammenstøt med kaier, hvor 117 var skipsulykker og 116 var personulykker Imorgen starter kriseøvelsen SkagEx11. (skipsulykker) Logg inn for å følge dette. Følgere 0. Imorgen starter kriseøvelsen SkagEx11. (skipsulykker) Av Mulligan, 5.September.2011 i Båtforumet Journalister i Videnskab.dk har sammen med forskere gått gjennom rapporter, oversikter og statistikk. Konklusjonen er entydig: Nei, Bermuda-triangelet er ikke farligere enn andre steder. Det har ikke forsvunnet noen store skip eller fly sporløst og uforklarlig i Bermuda-triangelet siden 1970 Litt statistikk: 843 norske skip har gyldig MLC 2006-sertifikat. Det ble registrert 232 personskader, hvorav 18 var knyttet til skipsulykker. De øvrige var arbeidsrelaterte. Det er om lag 30 færre enn gjennomsnittet de siste fem årene. 41 % av de 232 skadene skyldtes kontakt med gjenstander,.

Bakgrunn. Fred. Olsen tilhører slekten Olsen fra Hvitsten; han er oldebarn av Petter Olsen som startet som skipper og skipsreder i Hvitsten og som la grunnlaget for det senere firmaet Fred. Olsen & Co. Onkelen Rudolf Olsen ledet familiefirmaet i en årrekke og var dets drivende kraft; Rudolf Olsen tok opp sin yngre bror, Fred. Olsens far Thomas Olsen, som partner I 2014 ga sjøtrafikksentralene 361 000 seilingsklareringer. Det tilsvarer en vekst på 23 prosent fra 2013. Det var sjøtrafikksentralene Kvitsøy og Fedje som stod for veksten

2016-statistikk: Færre omkom i skipsulykker - Tu

Lepsøyrevet er en leire- og sandbanke på kysten av Sunnmøre, som ligger mellom Gamlemshaugen og Lepsøya i Ålesund, tidligere Haram kommune.Den er ca 2,2 km bred og 1,8 km lang og med en dybde på ca 3 m bortsett fra selve Lepsøyrenna som er ca 11 m dyp. Revet har vært åsted for mange forlis og kollisjoner i dårlig sikt, og et fyrskip (landets første) ble oppankret der i 1856 I 2015 ble det registrert 263 skipsulykker. To ulykkestyper står for hoveddelen av ulykkene, grunnstøtinger (36%) og kontaktskader (21%). -Det kan virke som antall skipsulykker har stabilisert seg, selv om vi har hatt en liten økning fra 2014 til 2015.Vi har og et inntrykk av at næringen tar dette på alvor og jobber målbevisst med ulykkesforebygging og sikkerhet, sier Akselsen

Offentlig statistikk og kartdata er brukt og koblet sammen for å vise omfanget av petroleumsvirksomhet i verdifulle og sårbare områder, evalueringer av skipsulykker, og analyser om beredskap utarbeidet i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet Kapittel 3 gjennomgår risikobegrepet samt statistikk over skipstrafikk, bruk av los og skipsulykker. Statistikken viser at antallet ulykker er lavt sammenlignet med størrelsen på skipstrafikken. Det er imidlertid vanskelig å si noe om utviklingen i ulykkesfrekvensen i forhold til utseilt distanse, da datagrunnlaget er for svakt Skipsulykker Når det gjelder skipsulykker* så er tallene relativt stabile, sammenlignet med de siste fem årene, hvor direktoratet har registrert 1241 skipsulykker. I 2018 ble det registrert 240 skipsulykker, og av disse var 40 % av skipsulykkene grunnstøtinger, 14 % kontaktskader, 12 % brannhendelser, og 11 % miljøskader

Nedgang i antall skipsulykker - BarentsWatc

Introduksjon til regelverk innen sjøsikkerhet. Definisjon av risiko og andre sentral begreper. Beskrivelse av risikobilder basert på ulykkes-statistikk. Ulykkesgranskning, ulykkesteori og metoder for ulykkesanalyse, analyse av ulykkesdata. Sentrale metoder for risikoanalyse. Metoder for beregning av risiko for navigasjonsrelaterte skipsulykker Sjøfartsdirektoratets statistikk over antallet skipsulykker i Norge etter skipstype, 2010- 2015 viser at passasjerskip er den skipstypen som er involvert i flest ulykker langs Norskekysten. Ulykker med passasjerskip gir risiko for høyt antall personskader og tap av menneskeliv

Skipssøk - Sjøfartsdirektorate

Introduksjon til regelverk innen sjøsikkerhet, skilassifikasjon og sjøforsikring. Definisjon av risiko og risikobildet basert på ulykkes- og skipsår statistikk. Ulykkesgranskning, ulykkesteori og metoder for ulykkesanalyse, analyse av ulykkesdata, samt ulykkesanalyse basert på modellering i Bayesianske nettverk (BBN) Fire av ti drukninger så langt i år skyldes fall fra land eller brygge i sjø, vann eller elv, ifølge Redningsselskapets statistikk for perioden januar-november Skipsulykker blir vanligvis gruppert i følgende fire kategorier: grunnstøting (både med og uten maskinkraft) kollisjon. For å få et representativt bilde av skipsulykkene i norske farvann, bygger analysen på internasjonal statistikk, generelle grunnlagsdata, den nasjonale ulykkesdatabase DAMA og utslipp registrert av Kystverket Utvalget har ikke innhentet statistikk over skade på fartøy og last og andre økonomiske konsekvenser forbundet med skipsulykker, da det i liten grad foreligger tilgjengelig kvalitetssikret tallmateriale på dette området

Skipsulykker på norskekysten - NRK Kultur og underholdnin

De siste ti årene har 129 omkommet i arbeidsulykker på norske skip. Fiskefartøy er i denne sammenheng en versting. Nå setter Sjøfartsdirektoratet fokus på arbeidssikkerhet til sjøs dusere antall skipsulykker. Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet fra perioden 2000 til 2010 viser imid - lertid at antall skipsulykker ikke er re - dusert. De har en flat eller stigende utvikling. Internasjonal statistikk be-krefter denne trenden. Det som der-imot har gått ned er person- og ar-beidsulykker. Når vi studerer forskjellen mello 2.4 Forebyggende tiltak mot skipsulykker. Komiteen mener at den beste form for å sikre seg mot skipsulykker og den forurensning som følger med det, er å arbeide med forebyggende tiltak. Når flere departementer og etater har ansvaret og oppgaver innen det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet, vil det kunne føre til koordineringsutfordringer Skipsulykker. Atomulykker. Branner. Ulykker i offshorevirksomhet . Tilsiktede hendelser. Terrorisme. Sikkerhetspolitiske kriser. Cyberangrep . Komiteen merker seg videre at de ulike departementene skal ha oversikt over risikoforholdene i egen sektor og ha planverk for å kunne håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan oppstå

De verste skipsulykkene i Norge i moderne ti

Rundt 11.000 migranter og flyktninger har ankommet Kanariøyene hittil i år, sammenlignet med 2.557 personer i samme periode i 2019, viser organisasjonens statistikk. Så langt i 2020 er det registrert 414 dødsfall på denne ruten, nesten dobbelt så mange som i fjor 4.2 Statistikk fra HRS håndterer hovedredningssentralene skipsulykker til havs, mens de lokale redningssentralene håndterer sjøulykker som inntreffer nær land. Videre er det per i dag fire private redningshelikoptre knyttet til oljeinstallasjonene på Ekofisk, Statfjord, Oseberg og Heidrun Spørsmålet om å utvide det norske sjøterritoriet fra 4 til 12 nautiske mil ble imidlertid aktualisert av behovet for mer effektivt å beskytte kysten og det marine miljø, forebygge skipsulykker, samt å redusere forurensningsskader som følge av skipsulykker og ulovlige utslipp fra skip langs kysten og i de nære havområder

skipsulykker - Store norske leksiko

141 registrerte skipsulykker første halvår i 2020: - Fiskefartøy skiller seg særlig ut. Tommy (22) Nordland på andreplass i dyster statistikk: 10 personer har druknet i fylket så langt i år. Spansk turist omkom etter at norsk minibuss kjørte av veien i Abisko Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at fiskere fortsatt har en utsatt jobb. Åtte av de 15 omkomne var fiskere. Tre personer døde i skipsulykker og 12 kategoriseres som arbeidsulykker. Tendensen går i retning av færre omkomne og færre personulykker, mener direktoratet. I 2005 var tallet på personulykker på litt over 600 De mange alvorlige skipsulykker langs norskekysten og i våre nære farvann i den senere tid har skapt stor bekymring. Disse ulykkene utgjør en trussel mot menneskeliv, miljøet og dyrelivet langs norskekysten. Hva vil statsråden gjøre for å møte denne utviklingen, og hvilke tiltak vil man treffe for å verne våre kystområder mot skipsulykker med risiko for forurensning grepet samt statistikk over skipstrafikk, bruk av los og skipsulykker. Statistikke n viser at antallet ulykker er lavt sammenlignet med størrelsen på skipstrafik-ken. Los og farledsbevis er tiltak som er iverksatt for å redusere sannsynligheten for visse uønskede hen-delser, særlig grunnstøtinger og kollisjoner. Ulykkes

Katastrofer og store ulykker i Norge - Wikipedi

Økningen i skipsulykker skjer hovedsakelig som følge av en økning i antall grunnstøtinger og kontaktskader. Kontaktskader har økt kraftig fra 18 i 2006 til 50 hendelser i 2010. Men også andre ulykkestyper har vist negativ utvikling. Brann/eksplosjon er per 2010 den tredje hyppigste ulykkestypen og fører relativt ofte til tap av fartøy Siden den ble påbudt i Norge i 1998 har man sett en nedgang i personulykker på båtene langs norskekysten, men en oppgang i skipsulykker, som grunnstøtinger. Denne studien undersøker hvordan ISM-koden påvirker beslutningene i norsk kysttransport Skipsulykker. Antall kontaktskader - sammenstøt med kaier, broer og annet - ligger omtrent likt som i fjor (22 første halvår 2016, og 23 første halvår 2017). Her har hendelsene hatt en markant nedgang de siste to årene, i 2015 var tallet oppe i 33 Statistikk fra Sintef Ocean, som Fiskeribladet omtalte tidligere i år, viser at det er høyest risiko for personskade hvis man jobber med bunntrål. Der er skadefrekvensen 61 per 1000 årsverk. Lavest risiko har sjarkfiske, statistisk sett, med en skadefrekvens på 4,5 Dette vil kunne føre til en økning på 31 % i antall skipsulykker pr. år dersom sjøsikkerheten ikke styrkes tilstrekkelig. Kombinasjonen økt fart og redusert oppmerksomhet øker faren for ulykker og vår egen statistikk for grunnberøringer peker i samme retning

Statistikken over skipsulykker langs norskekysten viser en sterk økning de siste årene. I 2006 ble det registrert 48 ulykker per 1000 fartøyer. Dette bildet bekreftes av statistikk: Om bord på fraktefartøyer langs norskekysten skjer det 0,7 personulykker per 100 ansatte i året skipsulykker ukentlig; etter flere år med stadig færre sjøulykker, har trenden nå snudd og antall ulykker er igjen på vei opp i første halvår av 2007.4 Forliset av Rocknes minner oss også om at truslene mot menneskeliv i sjøfarten på ingen måte er en saga blott. Den fatale brannen på Scandiavian Star og forliset a Ved å avverge skipsulykker bidrar Kystverkets sjøsikkerhetstjenester til å redusere risikoen for akutt forurensing og tap av menneskeliv på norskekysten. Vekst i havnæringene og i sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve ytterligere styrking av disse tjenestene for å unngå at sjøsikkerheten blir svekket på sikt Store ulykker (farlige stoffer, skipsulykker, atomulykker og offshoreulykker. Tilsiktede handlinger (terrorangrep, sikkerhetspolitiske kriser og cyberangrep). Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 201011 retter oppmerksomheten mot kommunikasjonen mellom myndigheter og befolkning Postboks 5091 Majorstua . 0301 OSLO . Telefon: 22 95 95 95 . Telefaks: 22 95 90 00 . Internett: www.nve.no . Desember 201 Fartøyene opererer i samsvar med kystvaktloven og assisterer samarbeidsetater som Politi- og lensmannsetaten og Tolletaten.Andre oppgaver er å assistere Hovedredningssentralen som innsatsleder under søk- og redningsoperasjoner, og oljeoppsamling etter skipsulykker.Fartøyene er utrustet både med fastmontert og mobile oljelenser og dessuten opptaksutstyr for oljeprodukt

 • Minecraft java problem.
 • Eksentrisk personlighetsforstyrrelse.
 • Weber modeller.
 • Linda tånevik.
 • Mercators projeksjon fordeler og ulemper.
 • Centrum legesenter brumunddal.
 • Cash emoji facebook.
 • Leder synonym kryssord.
 • World largest bulldozer.
 • Dyphavsstrømmer geografi.
 • Rema 1000 kyllingpølser.
 • Kjøpe chaga i norge.
 • Uni24 leverandørfaktura.
 • Østlandske motorservice elverum.
 • Luftbilder baden württemberg kostenlos.
 • Reformjødedom snl.
 • Europeiske land deler lengst sammenhengende felles grense.
 • Schleswiger dom sanierung.
 • Bretz möbel outlet.
 • Olavsfestdagene 2017 historisk marked.
 • Unfall albbruck heute.
 • Barn og forelskelse.
 • Travis scott meme.
 • Opec norge.
 • Son vida frühstück detmold.
 • Synsam.
 • Westvleteren 12 pris.
 • Nato flagg.
 • Power city oslo åpningstider.
 • Som du ser meg anmeldelse.
 • Hva betyr gefylen.
 • Villa frednes nettbutikk.
 • Diare sår endetarm.
 • Trainingsplan 10 km 55 min in 6 wochen.
 • Yahoo passwort vergessen und neue handynummer.
 • Pampas argentine steakhouse budapest ungarn.
 • Midt i smørøyet nrk.
 • Fitjar kulturhus.
 • Alexander wang adidas.
 • Stadt hamm duales studium soziale arbeit.
 • Turkart molde.