Home

Intrinsisk faktor

Man bruker blodprøver for å finne ut om man har antistoffer mot intrinsik faktor og/eller parietalceller. Finner man slike antistoffer, så har man funnet forklaringen på vedkommendes B12-mangel. Dersom man skal ta en slik blodprøve, så må den utføres før første B12-injeksjon, for ellers kan man få falskt positive resultater Intrinsic factor (IF), also known as gastric intrinsic factor (GIF), is a glycoprotein produced by the parietal cells of the stomach.It is necessary for the absorption of vitamin B 12 later on in the ileum of the small intestine. In humans, the gastric intrinsic factor protein is encoded by the GIF gene.: 989 Haptocorrin (also known as HC, R protein, and transcobalamin I, TCN1) is another. S-Intrinsisk faktor antistoff . Alternativt navn: Anti.intrinsisk faktor, Intrinsic factor Indikasjoner. Diagnostikk av Pernisiøs anemi (S-Parietalcelle as og S-Intrinsisk faktor as). Referanseområd Anti-intrinsisk faktor antistoffer sees nesten utelukkende ved pernisiøs anemi, men sees bare hos ca halvparten av pasientene Intrinsisk faktor antistoff sees nesten utelukkende ved perniciøs anemi, men bare hos halvparten av pasientene. Sensitivitet er 50-90 %, avhengig av hvilke populasjoner som testes. Spesifisitet er nær 100 %

Bio Life B12 m/adenosylkobalamin - SoAlive AS

SPØRSMÅL: Syreproduksjonen fra parietalcellene i ventrikkelen blokkeres av protonpumpehemmere. Hva med intrinsisk faktor som også produseres av parietalcellene? SVAR: Intrinsisk factor (IF) er et glykoprotein som skilles ut fra parietalceller i magesekken. IF er nødvendig for absorpsjon av vitamin B12 i ileum (tynntarm), hvor det er optimale forhold (pH 7) for IFs funksjon Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdom som kjennetegnes ved cellesvinn i magesekkens kjertellag (atrofisk gastritt). Dette fører til at magesekken mister evnen til å lage saltsyre og skille ut et spesielt protein, intrinsic factor, som er nødvendig for effektiv oppsuging av vitamin B12 nederst i tynntarmen. Vitamin B12 er nødvendig for en rekke fundamentale stoffskifteprosesser Vitamin B12 bindes til intrinsisk faktor (IF), et protein som er laget i slimhinnen i magesekken. Først etter at vitamin B12 og IF er bundet sammen, kan stoffet tas opp i kroppen, noe som skjer i nedre del av tynntarmen (ileum)

Mangel på intrinsisk faktor som årsak til anemien er sjeldnere. Årsak. Vitamin B12 mangel kan ha mange ulike årsaker. Se eget dokument om vitamin B12-mangel. Pernisiøs anemi er en såkalt autoimmun sykdom. Det vil si at kroppen danner ødeleggende antistoffer mot seg selv Parietalcelle antistoff og intrinsisk faktor (IF) antistoff ved pernisiøs anemi. Pasienter som har pernisiøs anemi har symptomgivende megaloblastisk anemi og kan ha nevropati. Sykdommen skyldes mangel på vitamin B 12. Pernisiøs anemi er en alvorlig sykdom som, når diagnosen er etablert, er lett å behandle Intrinsisk faktor antistoff. Serum 0,3 mL . Isoelektrisk fokusering. 0,5 mL serum og 0,5 mL spinalvæske (CSV) uten blodtilblanding, tatt samme dag. Jern (Fe) S-jern bør tas fastende, helst om morgenen. Serum 0,5 mL . Jernabsorbsjonstest. Serum. 0,5.

Bio Life - B12 Flytende | Naturlig Vitamintilskudd | 60ml

Lommelegen - B12 og intrinsic facto

 1. et videre til blodbanen. Årsakene til nedsatt produksjon av intrinsisk faktor er
 2. B12 3. Her foregår mesteparten av syntesen av K-vita
 3. mange har hørt om og som mange opplever at de mangler. Det som ikke er så kjent er at B12 er avhengig av et stoff som heter intrinsisk faktor, et glykoprotein som produseres av mageslimhinnen. Dette proteinet danner et kompleks med B12-vita
 4. Dersom en mangler intrinsisk faktor tas 1% passivt opp i tarmen og 5mikrogram er da tilstrekkelig for pasientene. Verdiene bør måles og eventuelt kan pasienten bruke injeksjoner i 3-4 uker først for å få en «boost» og deretter fortsette med TrioBe. Les mer om TrioBe
 5. Sterk klinisk mistanke om vita
 6. Dette er tilstrekkelig selv for dem som mangler intrinsisk faktor, da 1 % (5 µg) tas passivt opp i tarmen 1. Folsyregrense på 1 000 µg (1 mg) er satt for unngå at man ved monoterapi kan skjule en B 12 -mangel ved å tilføre for høye doser folsyre
 7. B12 fra tarmen. Hva er vita

Ved mangel på intrinsisk faktor (IF) bør du nok ikke bytte ut injeksjoner med bare oralt tilskudd, nei. Men at det kan hjelpe, og redusere behov for injeksjoner, er nok riktig. Det er riktig som noen sier at det også forekommer et passivt opptak uavhengig av reseptoren som tar opp IF-bundet B12, men dette er svært begrenset Intrinsic Pathway: Intrinsisk vei krever ionisert kalsium for aktivering av faktor IX ved faktor IXa. Ekstremt vei: Ekstrinsisk vei krever både kalsium og vevsfaktor for aktivering av faktor IX ved faktor VIIa. Konklusjon. Intrinsisk og ekstrinsisk vei er to separate veier involvert i dannelsen av blodpropp under skade på et blodkar

2. Her skiller kjertelceller ut intrinsisk faktor, som er nødvendig for opptak av vitamin B12 3. Her foregår mesteparten av syntesen av K-vitaminer 4. Her skiller parietalceller ut HCl (saltsyre), som gir lav pH . 5. Her absorberes noe Na+ og vann, slik at avføringen får en passelig konsistens 6 B12 tas opp i nederste del av tynntarmen, bundet til intrinsisk faktor som produseres i parietalceller i ventrikkelen. Pepsin og saltsyre i magen må til for å frigjøre kobalamin fra kosten, og saft fra bukspyttkjertelen må til for å binde intrisisk faktor og kobalamin. 3 Behandling av vitamin B 12-mangel. Før vitamin B 12 ble tilgjengelig som medikament, ble pernisiøs anemi diettbehandlet med rå lever, som inneholder store mengder kobalamin. Det virket. I 1950 ble det gjort flere studier som viste at store doser B 12 (0,5 - 3 mg) kunne absorberes uten intrinsisk faktor. I 1957 ble det vist at det var to forskjellige absorpsjonsmekanismer for peroralt.

Intrinsic factor - Wikipedi

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus, Postboks 1400, 5021 Bergen. Telefon: (+47) 55 97 50 00. Org.Nr.: 983 974 724, e-post: analyseoversikten@helse‑bergen.no Ansvarlig redaktør: Klinikkdirektør Laboratorieklinikken, Gunnar Mellgre Det Norske Akademis ordbo

Video: S-Intrinsisk Faktor Antistoff - Fürs

Intrinsisk faktor antistoff - Nordlandssykehusets labhåndbo

Anti-intrinsisk faktor Anti-IF, IFA (Intrinsic factor antistoff) Indikasjoner Mistanke om kronisk atrofisk gastritt/pernisiøs anemi/vitamin-B12 mangel. Prøvetaking 0,5 mL serum. Forventet svartid Inntil 3 dager. Referanseområde ≤ 10 U/mL. Tolking Fluoroenzymeimmunoassay. Måleområde EliA intrinsisk faktor antistoff: 1 - 480 U/ mL Intrinsic factor, IF, är ett protein som produceras i parietalceller belägna i magsäckens funduskörtlar.Proteinet binder till vitamin B12 i maginnehållet. IF-B12-komplexet tas effektivt upp i ileum.Nedsatt funktion hos den här mekanismen kan ge ganska allvarliga skador genom att perniciös anemi uppkommer. Sådan blodbrist kan ge skador på nervsystemet For at kroppen skal ta opp vitamin B12, kreves magesyre, enzymet pepsin og et protein som heter intrinsisk faktor som produseres i magesekken. Vitaminet tas opp i tynntarmen. Operasjoner i mage/tarm er en vanlig årsak til mangel på B12. Mange eldre produserer mindre av intrinsisk faktor, noe som gjør at en del må ha sprøyter med B12 Intrinsisk faktor, et glykoprotein som produseres ved hjelp av magesyre, er helt nødvendig for å hjelpe B 12 fra maten til blodet vårt. Egentlig skulle B 12-mangel være umulig med et gjennomsnittlig norsk kosthold. Alle animalske produkter inneholder B 12, som vi trenger veldig lite av (noen mikrogram per dag) Intrinsisk faktor, et glykoprotein som produseres ved hjelp av magesyre, er helt nødvendig for å hjelpe B 12 fra maten til blodet vårt. Egentlig skulle B 12-mangel være umulig med et gjennomsnittlig norsk kosthold

Intrinsisk faktor antistoff analyseres nå på Ahus

 1. B12 tas opp i tarmen ved hjelp av et protein som kalles «intrinsisk faktor». Ved pernisiøs anemi er mageslimhinnen kronisk betent og intrinsisk faktor blir ikke produsert. Dette fører til at man ikke kan ta opp vita
 2. , M3-reseptorer som stimuleres via acetylkolin og Gastrin-reseptorer som.
 3. ene er altså ikke avhengig av intrinsisk faktor (intrinsic factor. Man trenger ikke å ta b12-tilskudd dersom man spiser animalsk kost så lenge man har intrinsisk faktor intakt Ved mangel på intrinsisk faktor (IF) bør du nok ikke bytte ut injeksjoner med bare oralt tilskudd, nei. Men at det kan hjelpe,
 4. Intrinsisk vekstrate. Det biotiske potensialet er også kjent som egenveksten. Denne parameteren er betegnet med bokstaven r og er den hastigheten der befolkningen i en bestemt art kunne vokse dersom den hadde ubegrensede ressurser
 5. Biotisk potensiell intrinsisk vekstfrekvens, faktorer, eksempler. den biotisk potensial det er den maksimale veksten i en befolkning der det ikke er noen restriksjoner. For en befolkning å nå sitt biotiske potensial må det ha ubegrensede ressurser, parasitter eller andre patogener må ikke eksistere, og artene må ikke konkurrere med hverandre
 6. ase, IgG deamidert gliadin. Magesår: IgA/IgG Helicobacter pylori. Gastritt (betennelse i magesekkslimhinnen): IgG parietalceller, IgG intrinsisk faktor
 7. Parietalceller (også kjent som oxyntic eller delomorphous-celler) er de epiteliale celler som skiller ut saltsyre (HCl) og intrinsisk faktor.Disse cellene er lokalisert i magekjertlene som finnes i slimhinnen i fundus og i hjertehinnen.De inneholder et omfattende sekretorisk nettverk (kalt canaliculi) hvorfra HCl skilles ut ved aktiv transport inn i magen

Det ble snart klart at kobalamin kunne absorberes på to måter: I tillegg til den absorpsjonen som er avhengig av intrinsisk faktor, blir ca. 1 % passivt absorbert i ileum. I 1957 ble det vist at 0,5 mg kobalamin per os var tilstrekkelig til å behandle pasienter med pernisiøs anemi . Peroral behandling ble omtalt i Tidsskriftet i 1976 (Intrinsisk faktor er nødvendig for at vitaminet skal tas opp i tynntarmen.) Årsaksrettet behandling Mens hemming av syreproduksjonen kan regnes som symptomdempende behandling, er det flere tiltak som kan gjøres som synes å ha mer med de underliggende årsakene å gjøre anti-intrinsisk faktor (IFA) anti-TPO antistoff mot gonadevev anti-binyre anti-tTg IgA, anti-deamidert gliadin-peptid IgG anti-endomysium IgA Kun barn, se kriterier 6 anti-glatt muskulatur (SMA), -mitokondrier (AMA), -M2 og -LKM (Liver-Kidney Microsomes) ANA IIF og ANA subspes. ELISA IgG, IgA, IgM Vaskulitt, glomerulonefritt ANA.

Den inbyggda faktorn av slottet är ett glykoprotein syntetiserat av parietalcellerna i slimhinnan i fundus och i magen. Syntesen och utsöndringen av den inneboende faktorn är avgörande för den korrekta absorptionen av vitamin B12, som förekommer i den slutliga delen av tunntarmen (kallad ileum). På Indikasjoner Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B 12-mangel som skyldes malabsorpsjon.Redusert B 12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med.

Protonpumpehemmere og intrinsisk faktor

Inneholder intrinsisk faktor slik at vitamin D kan tas opp i tarmen Inneholder gallefargestoffer som deltar i fordøyelsen av fett Inneholder gallesalter som deltar i fordøyelsen av proteiner Svar: Fjerner kolesterol fra kroppen Spørsmål 3: 1.3.3 Hvilket produkt fra leveren vil du normalt finne i urinen? Urobilinogen Sterkobilin Urobilin. Dette gir mangel på både intrinsisk faktor og saltsyre (akyli). I noen tilfeller påvises antistoff mot parietalceller eller intrinsisk faktor i blodet, og tilstanden kan dermed være autoimmun. Når atrofisk gastritt er årsak til mangel på intrinsisk faktor, brukes betegnelsen pernisiøs anemi

pernisiøs anemi - Store medisinske leksiko

 1. B 12 absorberes passivt i tynntarmen uten nærvær av intrinsisk faktor. Absorpsjonsgrad ca. 1% uavhengig av dosens størrelse. Folsyre absorberes raskt fra mage-tarmkanalen. Vita
 2. B12. Her skiller parietalceller ut HCl (saltsyre), som gir lav pH. Her skiller kjertelceller ut pepsinogen, som omdannes til pepsin, som spalter proteine
 3. Magen produserer daglig opptil fire liter magesaft, som hovedsakelig består av vann, saltsyre, pepsin, slimstoffer og en antianemisk faktor, kjent som Castles intrinsisk faktor. Flere medisinske urter øker produksjonen av magesaft uten at slimhinnen i magesekken verken blir irritert eller betent, men heller bedrer hele fordøyelsesprosessen
 4. preparat på markedet: Cyanokobala

Vitaminet bidrar til normal energiomsetning, og støtter immunforsvarets og nervesystemets funksjon. Det er også viktig for dannelse av røde blodlegemer. Munnsprayen er gunstig ved inntak av vitamin B12, ettersom den gir et raskt opptak via munnslimhinnen. Opptaket er derfor ikke avhengig av intrinsisk faktor (IF) og aktivt opptak i tarmkanalen Vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12. I hodet styrer den muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet

Mangel på vitamin B12 - NHI

Alternativt: A. Magesekk: 2. Her skiller kjertelceller ut intrinsisk faktor, som er nødvendig for opptak av vitamin B 12 4. Her skiller parietalceller ut HCl (saltsyre), som gir lav pH 11. Her skiller kjertelceller ut pepsinogen, som omdannes til pepsin, som spalter proteiner. B. Bukspyttkjertel: 6 e) Intrinsisk faktor produseres i magesekken. Nevn hvilken funksjon intrinsisk faktor har. (1 poeng) Sensorveiledning: Skal nevne at effektiv absorbsjon av vitamin B 12 er avhengig av intrinsisk faktor. Oppgave 6 Skjelettet og hormonsystemet (15 poeng) a) Hva heter følgende skjelettstrukturer på latin? (5 poeng) Lårbeinet; Ribbein. Produksjon av intrinsisk faktor Stimulering av appetitten aktivert av somatostatin Regulert levering av maten til duodenum Svar: Produksjon av intrinsisk faktor Del 3: Spørsmål 1: Produksjon av intrinsisk faktor i magesekken er viktig da den er helt nødvendig for opptak av et næringsstoff i tynntarmen

IgA gliadin (AGA), IgG gliadin (AGA), IgA casein, IgG kumelk, IgA transglutaminase, IgG deamidert gliadin, IgA/IgG Helicobacter pylori, IgG parietalceller, IgG intrinsisk faktor, IgA Sac-charomyces cerevisiae (ASCA), p-ANCA (anti-nøytrofilt cytoplasma-antistoff) Bestillingsmulighete Nevn hvilken funksjon intrinsisk faktor har. (1 poeng) ©Gyldendal Akademisk . Side 8 av 13 Oppgave 6 Skjelettet og hormonsystemet (15 poeng) a) Hva heter følgende skjelettstrukturer på latin? (5 poeng) 1. Lårbeinet 2. Ribbein 3. Skulderbladet 4. Spolebeinet 5. Albubeinet 6. Overarmsbeinet 7. Brystbeinet 8. Kragebeinet 9.. Pasientene bør kontrolleres av spesialist årlig med fokus på substitusjonsterapi og diagnose/behandling av assosierte tilstander. Årskontrollprøver: natrium, kalium, kreatinin, Hb, leukocytter, HbA1c, TSH, fritt-T 4, anti-TPO, kobalamin, folat, ferritin Hvert 3. år: cøliakiprøver, parietal- og antistoff mot intrinsisk faktor, ev. anti-side chain cleavage enzyme (predikerer tidlig. Dette betyr at kroppen kan nyttiggjøre seg tilskuddet direkte uten å omdannet det. Produktet dryppes rett i munnen/under tungen, og de aktive B12-formene tas opp via slimhinnen i munnen. De aktive vitaminene er altså ikke avhengig av intrinsisk faktor (intrinsic factor - IF) i fordøyelsen for å gi effekt Oppgaven til magesyren er å nedbryte protein og å spalte mineraler for opptak i tynntarmen. Den er også nødvendig for opptaket av B-vitaminer og er essensiell for å produsere intrinsisk faktor, som kreves for opptak av vitamin B 12. Mange eldre mangler intrinsisk faktor og får derfor intramuskulær tilførsel av dette vitaminet

Pernisiøs anemi - NHI

Opptaket er derfor ikke avhengig av intrinsisk faktor (IF) og aktivt opptak i tarmkanalen. Tabletten skal ikke svelges. Vitamin B12 har mange viktige funksjoner i kroppen, det bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, støtter normal dannelse av røde blodlegemer, støtter nervesystemets normale funksjon og bidrar til en normal energiomsetning Fravr av intrinsisk faktor, ogs kalt pernisis anemi-Intrinsic faktoren er et protein 12. Nov 2014. Vegetarianere og veganere, og ellers de som spiser lite kjtt og fisk, br derfor passe ekstra godt p at de fr i seg nok B12-vitamin. Mangel p Mangel p vitamin B1 kan oppst allerede etter noen uker uten tilfrsel

Fürs

For at vitamin B12 skal absorberes er det viktig at intrinsisk faktor (IF) fungerer på riktig måte i kroppen. IF er et viktig protein som er nødvendig for at kroppen skal fungere slik den skal. Dersom IF ikke fungerer som vanlig vil du kunne oppleve å få symptomer på vitamin B12-mangel

Analyser - Nordlandssykehusets labhåndbo

Mangel på vitamin B12 - Nettdokto

 1. B12. Dette systemet omgås helt ved at Bio-Life Aktiv B12 inneholder aktiverte former av vita
 2. Jeg har nå siden 6ukerskontrollen tatt mange blodprøver for de har vist at jeg har lave B12 verdier. Har prøvd å ta tran og biovit, men de har ikke økt noe særlig, så nå må jeg få sprøyte 1 gang i uken i en mnd og så hver 3 mnd
 3. ene er altså ikke avhengig av intrinsisk faktor (intrinsic factor - IF) i fordøyelsen for å gi effekt. Vita
 4. Fint, da er vi enige da. Jeg har også påpekt intrinsisk faktor. Men du påstår også at riktig vegetarisk kosthold ikke gir b12-mangel, mens jeg har forklart deg at feilernæring (dvs ikke inntak av kjøtt, fisk, melk ol) kan gi b12-mangel
 5. B12 og et spesielt protein kalt intrinsisk faktor (IF) for å lage røde blodceller. Vita
 6. intrinsisk faktor. c) Hva menes med peristaltiske bevegelser? d) Hvordan er innsiden av tynntarmen bygd opp? e) Hva skjer med maten i tykktarmen? 6 Sykdommer i mage-tarm . a) Hva er Ileus? En skiller mellom mekanisk ileus og paralytisk ileus, hva er forskjellen? b) Hvor i tarmsystemet er det vanlig at ulcerøs kolitt er lokalisert
 7. B-12 absorpsjon. Amylase - amylase er et enzym som finnes hovedsakelig i spytt, hvor den virker til å bryte ned karbohydrater. Det er funnet i magen fordi du svelge spytt, så vel som mat, men det er inaktivert av lav pH

syntesen av intrinsisk faktor (IF), nødvendig for normalt opptak av vitaminet i tynntarmen. Pasienter med andre-autoimmune sykdommer vil ha økt risiko for pernisiøs anemi. Antistoffer mot IF har høy positiv prediktiv verdi for autoimmun atrofisk gastritt og positiv prøve indikerer behov for livslang vitamin B 12-substitusjon (tabletter elle Intrinsisk faktor er avgjørende for absorpsjon av vitamin B12 fra tynntarmen, og hvis de syreproducerende parietalceller ikke virker normalt eller ødelagt, kan selve faktoren også forstyrres. Stimulering av magesyreutskillelse . Produksjonen og utskillelsen av magesyre påvirkes direkte av histamin

Fasit anatomieksamen 2019 - Sykepleie

Fordøyelsessystemet - hvordan fungerer det? OptiKos

Forhøyet b12 symptomer. Jeg kan naturlig nok ikke si noe konkret om hvorfor du har høye B12-verdier, det vil kun din fastlege eventuelt kunne gjøre, om dette blir videre utredet Pasientens blod intrinsisk faktor antistoffnivå er også sjekket for å bestemme om personen har pernisiøs anemi. Benmargsbiopsi er gjort for å utelukke andre mulige årsaker til røde blodlegemer unormalt eller anemi. Mangel på vitamin B12 innebærer 4 etapper gitt nedenfor. Fallende nivåer av vitamin B1 Metforminrelatert kobalaminmangel Inntak av metformin kan gi nedsatt tarmab.sorpsjon av kobalamin fra kosten (2, 5). Mu.lige mekanismer kan være redusert sekresjon av intrinsisk faktor, redusert opptak av kom.plekset bestående av kobalamin og intrinsisk faktor, endret motilitet i magesekken samt bakteriell overvekst (2) side 4 Vitamin B1 (tiamin) Vitamin B1, eller tiamin, er det første vitaminet i B-vitamingruppen. Vitamin B1 er viktig for å regulere forbrenning av karbohydrater Hvis du har B-12 mangel, så sjekk også intrinsisk faktor, og de vil ta en blodprøve til. Schillings test. Ved PA-diagnose må man ta injeksjoner resten av livet. Selv syntes jeg dette hørtes flott ut. Min bestemor og oldemor døde av pernisiøs anemi, den siste var 43 år og døde fra 7 barn. Ofte er det en arvelig komponent Relaterte artikler: Pernicious anemi definisjon Form for anemi forårsaket av endret produksjon av røde blodlegemer, bestemt ved redusert inntak av vitamin B12 eller redusert absorpsjon, på grunn av mangel eller mangel på en faktor syntetisert av mageslimhinnen (kalt intrinsisk faktor) som tillater intestinal absorpsjon av vitaminet . M

 • Krigsmaskin kryssord.
 • Junior senior bremen termine 2017.
 • Gresk forrett.
 • Hvor varmt er det i budapest i april.
 • Nidaros legekontor epost.
 • Stekt ris soyasaus.
 • Hvordan kan jeg hjelpe syria.
 • Blackberry z30.
 • Hvordan legge fransk manikyr.
 • Nachrichten garmisch.
 • Myggbitt.
 • Gilje balkongdør montering.
 • Forslag til musikkaktiviteter for barn.
 • Polygon definisjon.
 • Temperatur melbourne.
 • Wikipedia ulven.
 • Saus til flintstek.
 • Michael buble wife.
 • Lattice cheat sheet.
 • 7 sitsig dodge.
 • Ajour på norsk.
 • Julens magi 2017 16 desember.
 • Radtreff heidelberg.
 • Männerkochbuch tchibo.
 • Bårdshaug herregård historie.
 • Glorija magazin.
 • Liverpool manchester city champions league.
 • Ftse mib.
 • Motorcycle show milan 2017.
 • Wolfgang petry 2016.
 • De gule sider privatpersoner.
 • Myggbitt.
 • Hvordan se penere ut.
 • Thomas the tank engine characters.
 • Atletico madrid drakt.
 • Vær forklaring.
 • Fg godkjente dører.
 • After work erfurt 2018.
 • Brennweite abstand berechnen.
 • Bankkrisen i norge 1990 tallet.
 • Norderney hotel mit hund.