Home

Dyphavsstrømmer geografi

Havstrømmer er utrolig store elver som frakter med seg varmt vann fra ekvator til polene. Samt kaldt vann tilbake til ekvator fra polene. Dette er en av bevegelsene som reduserer både havtemperaturen og luft temperaturen ved ekvator og øker temperaturen temperaturene ved polene. Havstrømmene er altså dyphavsstrømmer Dyphavsstrømmer 6 12824 Dopapir. 40 6. 13. februar 2011. Jeg spør dette fordi jeg rett og slett er nysgjerrig på det, har ingenting med skuler eller lekse å gjøre. Hva er drivkraften til dyphavsstrømmer? Altså, hvorfor reiser strømmen til ekvator etter den har blitt kjølt ned av Atlanterhavet Viktige begreper. corioliseffekten, jordrotasjonens effekt på bevegelse, med avbøyning til høyre på nordlige halvkule og til venstre på sørlige halvkule. doggpunkt, den temperaturen som gjør at kondensasjonen er større enn fordampningen. Fra denne høyden og oppover vil det bli dannet skyer. fordampning, faseovergang fra flytende form til gassform Golfstrømmen er en mektig, varm overflatestrøm som går fra Floridastredet langs kysten av USA og bøyer ut i Atlanterhavet mellom 35° og 40° nordlig bredde. Golfstømmen beholder karakteren av en strøm med markert akse til 40°-45° vestlig lengde, der den brer seg ut og forgrenes. Mesteparten av det vannet den fører går videre mot øst eller nordøst (se Den nordatlantiske strømmen.

Viktige begreper. alpine landformer, typisk for alpine landformer er tinder, egger og botner og dannes ved at botnbreer skjærer seg inn i en fjellhøyde fra minst tre forskjellige sider. blokkhav, sammenhengende dekke av steinblokker som er løsnet fra underlaget ved issprengning; også kalt blokkmark. Blokkene er ofte sortert etter størrelsen og dekker berggrunnen over en viss høyde i fjellet Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordsmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive» Hvor fort går overflaltstrømmene i forhold til dyphavsstrømmer? dyphavsstrømmene beveger seg langsommere enn overflatstrømmene pga vanntettheten. Geografi - Vær og Klima (Kap.5) 64 terms. andrijanaz. Historieprøve om Norge mellom 1814-1914 torsdag 29.

Start studying Geografi kap 4 vær og klima. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Geografi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Makt og menneske Geografi 8. HVA DU SKAL ØVE PÅ Å lese. For å lære om samfunnet og naturen skal du lese og drøfte ulike typer tekster, grafer, tabeller og kart

Hører til boka Geografi fra Cappelen Damm. Innhold Betydning av vær og klima Atmosfære og været Klimasoner Frontnedbør Orografisk nedbør og fønvind Havstrømmer Overflatestrømmer Dyphavsstrømmer Utdrag Vær og Klima: Betydning av vær og klima - Vær opplever vi på et bestemt tidspunkt av temperatur, vind, lufttrykk når en luftmasse passerer en fjellkjede, blir den presset til værs. Avkjølingen i høyden fører til nedbør (orografisk nedbør). På lesiden av fjellkjeden er lufta tørr, og når den synker, vil den varmes opp. Resultatet er varm, tørr vind kalt fønvind Velkommen til nettstedet Geografi (2013) Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er forklaring av sentrale begreper i kapitlet, bildeserier, sammendrag av kapitlet, lydfiler med lærebokteksten og pedagogiske animasjoner som forklarer geografiske prosesser

Klima og havstrømmer - Studienett

Geografi er for fellesfaget i de studieforberedende utdanningsprogrammene og brukes i • Vg1 i programområde for samfunnsfag og økonomi, Dyphavsstrømmer. Fra overflatestrømmer til dypvannsdannelse og dyphavsstrømmer: ¬- de ca 500 øverste meterne overflatestrømmer - termoklinen skiller ofls. fra dypvannet - lav tetthet: - varmt vann Dypvannsdannelse: - foregår i Nord-Atlanteren (rundt Island) og i Antarktis - vannet får høyere tetthet (tyngre) enn vannet unde Oppgaven inneholder nesten alt om havstrømmer. Jeg brukte den i muntlig eksamen i geofag 2. Oppgave1 Den globale sirkulasjonen av havvann på jorda (hav..

gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet forklare hvordan el Niño og la Niña oppstår, og beskrive innvirkning på klimaet beskrive variasjoner i ozonlaget og drøfte naturlige og menneskeskapte årsake Geografi Kapitel 4 - Vær og klima Gjøre greie for globale hav og luftstrømmer og forklare hva de har å si for klimaet: Ettersom atmosfæren overfører varme fra ekvator som er et overskuddsområde for varme, og til polene som er underskuddsområde, blir det luftmasser som settes i bevegelse. Lufta som beveger seg, altså vinden, trekker de øverste vannlagene i havet med seg og det blir. rygg av morenemateriale lagt opp foran den nedre enden av en isbre, i direkte kontakt med iskanten. Hvis breen smelter vekk, vil endemorenen stå frem som en voll av steinblokker, grus, sand og leire

Dyphavsstrømmer - freak

Geografi-vgs (2013): Kapittel 4 Vær og klim

6. Forord. Forord Læreverket Geografi består av lærebok og det gratis nettstedet geografi.cdu.no. Boka dekker kompetansemålene i læreplanen fra 2006, som du kan se til høyre Google nettsteder som verktøy for feltrapport søndag 15 mai 2011, kl. 18:40 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Konferanser og kurs, Web2.0 | 2 kommentarer. Ved siden av å undervise i Matematikk R1 og Geofag 1; være realfagskoordinator og superbruker på skolen; og være geonettverkskoordinator på Naturfagsenteret, er jeg for tiden student på Høgskolen i Bodø Universitetet i.

1 Vurderte eksamensbesvarelser i REA3009 Geofag 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Det er til sammen fire besvarelser. Her finner du - eksamensveiledning * - forberedelsesdel til eksamen - eksamen *Karakterene er begrunnet ut fra kjennetegn på måloppnåelse i eksamensveiledningen for Oppsummering fra sensorskoleringen i geofag 2 er lagt ved som vedlegg Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram. gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land; Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogra Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram. gjere greie for korleis jorda er oppbygd, hovudtypane av bergartar og korleis dei blir danna; Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. gjøre rede for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir danne

Ord:geografi Læreplan i engelsk. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA; Læreplan i engelsk for hørselshemmede. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA; Læreplan i fremmedspråk. gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområde Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram. drøfte årsakene til naturkatastrofar i verda og kva for verknader dei har på samfunn som blir ramma; Ord:ramme Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole. utføre reparasjon og vedlikehold på ramme-, grave- og lasteutsty 1 Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-4 første ledd

Golfstrømmen - Store norske leksiko

 1. Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram. Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 8. mars 2006. Fastsett: 08.03.2006 Gyldig fra 01.08.2006 Føremål Føremålet med geografifaget . Detalje
 2. }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(
 3. Geografi-vgs (2013): Kapittel 3 Ytre krefter og landforme
 4. Geografi - Wikipedi
 5. Geografi Flashcards Quizle
 6. Geografi kap 4 vær og klima Flashcards Quizle
 • Jotun cashmere ncs.
 • Kari bremnes barn.
 • Bilder zentralstadion leipzig.
 • Nåler til singer symaskin.
 • Thunderbird externe inhalte immer laden.
 • Dr martens herre støvler.
 • Egenandel psykolog 2017.
 • Hvordan tine frosne bær.
 • Hytteutleie branäs.
 • Opprydding eller opprydning.
 • Rotate video imovie.
 • Brønnøysundregisteret da.
 • Lysfat advent.
 • Stenberg kafe.
 • Syfilis antibiotika.
 • Meatus entzündung.
 • Bilbane extra leker.
 • Kjørepose rullestol.
 • Nipt test norge pris.
 • Wg in bremen vegesack.
 • Cafe hüftgold düsseldorf tatort.
 • Hva kan man kjøpe for 1 milliard.
 • Jim morrison gedichte deutsch.
 • It 2 muntlig eksamen.
 • Hvorfor kan vi si at myten om den geniale kunstneren er et resultat av romantikken.
 • Luftgevär 5 5mm licens.
 • Us blizzard twitter.
 • Burano.
 • Hvorfor kan vi si at myten om den geniale kunstneren er et resultat av romantikken.
 • Jenna miscavige hill ron miscavige jr.
 • Jæren friluftsråd.
 • Hvordan bruke opp restegarn.
 • Biltema transformator led.
 • Fagterminologi betydning.
 • Nessus planet.
 • Mistet midlertidig krone.
 • Sfp wiki.
 • Panama food.
 • Samsyn oslo.
 • Start menu windows 10 explorer.
 • Starfighter top speed.