Home

Sikhismen guruer

Sikhisme [si:kisme] (av sanskrit shikshya, hindi sikh: elev, disippel), er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának (1469-1539) og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer (lærere).. Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2 % av Indias befolkning. Det finnes dessuten et betydelig antall sikher i andre. De ti sikh-guruer var de første ti religiøse ledere innen sikhismen, og de eneste som innehadde tittelen guru (sanskrit, m., गुरु).De ti guruer virket i perioden 1469 til 1708

Sikhismen oppsto som en egen religion i Nord-India på 1500- og 1600-tallet gjennom læren til en rekke guruer. Grunnleggeren av sikhismen var Guru Nanak. Han var født i Punjab i 1469, og var én av mange dikterhelgener i dette området Dette skyldes at allerede den første guru sa at kvinner skulle likestilles med menn, og senere guruer har gjentatt ganger presisert og utvidets kvinners rettigheter innenfor religionen. De bekjempet blant annet skikken om at enker skulle brennes sammen med ektemannen, noe som var vanlig i andre trossamfunn i området hvor sikhismen oppsto, og som har blitt holdt i hevd enkelte steder like til. Sikhisme (IPA: [siˈkʰismə]; (punjabi) ਸਿੱਖੀ) er en religion på grundlag af lærdommen fra Guru Nanak og de ti næste Sikhguruer i Punjab i det femtende århundrede. Den er femtestørste organiserede religion i verden. Dette system af religiøs filosofi og udtryk er traditionelt blevet kaldt Gurmat (bogstaveligt talt guruernes råd) eller Sikh Dharma

Sikhismen er en ung religion, der tager sit udgangspunkt i guru Nanaks lære (1469-1539) i Punjab i Nordindien og fortløbende udviklede sig med en gururække på i alt ti over en ca. 250-årig periode. Den tiende og sidste Guru Gobind Singh (1666-1708) proklamerede gururækken for afsluttet. Lær mere om sikhisme her Sikhismen förkastar det hinduiska kastsystemet, men behöll läran om återfödsel. Läraren, gurun, spelar en stor roll i förmedlandet mellan den ende Guden och människan. Dessa guruer är de tio första guruerna. När den tionde dog bestämde han att man skulle använda deras heliga skrift framöver som lära (I fokus) Sikhismen oppfatter alle mennesker uansett religion, rase eller tilhørighet, som like. Enhver kan oppnå frelse, bare denne betingelsesløst kaster sin kjærlighet på Gud

sikhismen Vi er 6 elever fra Selbu ungdomsskole som har fått i RLE-oppgave å skrive om en av 4 trossamfunn. Vi fikk Sikhismen og kommer til og skrive flere innlegg om dette. Håper du kan lære noe fra denne bloggen! Vis hele profilen mi I sikhismen brukes gurutittelen om de ti guruer fra Guru Nanak til Guru Gobind Singh og om deres levende guru Guru Granth Sahib.Det var etter Guru Gobind Singhs død (1708) at den hellige bok Adigranth overtok rollen som guru, og det var da boken fikk betegnelsen Guru Granth Sahib.Boken tilbes på altrene i alle sikhenes templer. Disse templene kalles gurdwaraer som betyr «døren til guruen.

Dette er spesielt for sikhismen, for når så mange ulike guruer har preget sikhens historie, er det naturlig at det finnes ulike sikh retninger, eller ulike sikh identiteter. Disse identitetene utgjør mangfoldet i sikhismen, og de er synlige også i diaspora Med andre ord: Alle religioner er ett, akkurat som Gud er det. Nanaks budskap ble begynnelsen på sikhismen, og Nanak ble religionens første guru, eller lærer. Ordet sikh betyr simpelthen elev. Etter Guru Nanaks bortgang overtok en rekke med ni guruer, som hver på sitt vis utviklet sikhismens lære Sikhismen er verdens femte største religion. Religionen har sitt opphav i India, men i dag er sikhismen en global religion. Guru Nanak ble etterfulgt av ni andre guruer. Hver ny sikh-guru ble utpekt av den forrige på basis av moralske og åndelige kvaliteter Etter at Guru Nanak døde fulgte det ni guruer. Etter den tiende guruen har ikke sikhene hatt en religiøs høyeste leder. Disse guruene var med på å videreutvikle sikhismen. Sikhene tror at alt de ti første guruene sto for finnes i boka de tror på

JungeldyretVal | – På Ville Veier

Guru Nanak - Sikhismen grunnlegger - sikhismen har røtter fra både hinduisme og islam, men er en selvstendig religion. Tilhengerne kalte Nanak for Guru - Guru som betyr lærer/Gud. - Tilhengerne blir kalt for sikher, som betyr elev/disippel - Valgt en av sine disipler til å etterfølge han som en ny Guru, før han død. - 10 guruer etter ha Sikhismen er trolig den nyeste i Indias religionshistorie og 500 år gammelt og ble grunnlagt av guru Nanakji. Han var første av ti guruer, de levde fra 1469 til 1708 i India. Årsaken var en protest mot kastesystemet og ønske om et åndelig fellesskap der alle skulle være likestilte. Turbanen er e Sikhismen er en monoteistisk religion som er basert på læren til ti guruer, som levde i Tempelet på Alnabru er utformet innenfor rommene av et vanlig, norsk trehus. Nord-India fra 1469 til 1708 Guruens rolle er helt central i sikhismen, da man i sikh filosofi mener, at man gennem guruen opnår forbindelse til Gud. Guruen kan transformere menneskets sind gennem det guddommelige ord og den visdom, det medfører. Sikhernes første guru, Guru Nanak, grundlagde religionen, hvorefter gururækken fortsatte på i alt 10 menneskelige guruer

Sikhisme - Wikipedi

De ti sikh-guruer - Wikipedi

 1. Start studying Sikhisme og Bahai (prøve - uke 45). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Sikhisme [si:kisme] , er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer . Selve ordet «sikh» er punjabi og betyr 'elev'
 3. 1. Sikhismen er basert på lærdomene til de ti guruer som finnes i Guru Granth Sahib, mens kristendommen er basert på Jesu Kristi liv og lærdom, betraktet som Guds Sønn som finnes i Bibelen. 2. Kristendommen er den største religionen i verden med sikhismen som den femte. 3
 4. sikhismen nord india 11-1200- tallet: muslimer mogulherskerners periode. sufisme: praktiserte askese, mystikken islam. vil oppnå erfaring, via teknikker. fante

RLE-nett: Religiøst mangfold - Sikhismen

Sikhismen har en etablert praksis med tre morgenbønner, en kveldsbønn og en nattebønn. Alt om sikh daglige bønner; Hva er de fem nødvendige bønnene? 10 av 10 . Ta del i fellesskapet br-photo / Getty Images. Fellesskap og samarbeid med andre er blant de viktigste grunnleggerne for sikhismen: Tilbe sammen og syng Guds lovsang; Kok og spis. Ti guruer samlet Guru Granth Sahib, som inkluderte passasjer fra sufis og hinduer. Når det er fem søyler i islam, har sikhismen tre søyler. De fem pilarene er de plikter en troende må trene i livet. De er Salat, Sahada, Zakat, Sawm og Hajj pilgrimsreise. De tre pilarene i sikhismen er Naam Japna, Kirat Koro og Vachakko Efter Nanak fulgte en række på 9 guruer, der alle bidrog til den fortsatte udvikling af sikhismen. De mest betydningsfulde guruer efter Nanak var den 5., Arjan, og den 10., Guru Gobind Singh. Arjan grundlagde sikhernes centrale tempel, Det gyldne Tempel i Amritsar, samlede og fuldendte sikhernes hellige bog, Adi Granth (adi betyder original og granth bog), og gjorde den til det. Sikhismen oppstod i Punjab provinsen i India på 1400-tallet. Grunnleggeren var Guru Nanak Dev Ji (1469- 1539), etterfulgt av ni andre guruer. Gurdwara er navnet på sikhenes tempel og betyr. En framføring om Sikhismen jeg hadde i tiende. Fikk 4+. Innledning: Sikhismen er berømt for sine krigere, men religionen oppstod blant diktarhelgener. De er fast på læren om at alle religioner er ett. Religionen er basert på læren av ti guruer

Sikhisme - lokalhistoriewiki

Vert for et sikhism-spillarrangement med Sikh-relaterte trivia-spill, brettspill, puslespill, fargelegg, historiebøker, animasjonsfilmer og andre aktiviteter som gir timer med moro og lærerik underholdning for sikh-familier som leter etter ting å gjøre sammen Hellige menn, guruer, har en sentral plass i religionen. Den alle viktigste guruen er likevel den hellige skriftsamlingen, Guru Granth Sahib. Sikher er opptatt av å bryte ned skillet mellom mennesker som tilhører ulike sosiale og religiøse grupperinger. Det religiøse senteret i sikhismen er Det gylne tempelet i Amritsar i Punjab Sikhismen er en religiøs lære som ble grunnlagt av guru Nának på slutten av 1400-tallet. Læren har geografisk opphav i Punjab i grenseområdene mellom India og Pakistan. Sikhismen er en synkretistisk religion med røtter i islam og hinduisme, men sikhene selv ser på det som en helt ny religion Sikhisme, (af sikh, af sanskrit śiṣya 'elev, discipel', og -isme), indisk religion, grundlagt af Nanak i 1500-t. Størstedelen af sikherne lever i Punjab i det nordvestlige Indien, men der er sikhsamfund i de fleste større indiske byer. I mange lande verden over findes sikhgrupper, også i Danmark. Sikhismen har i alt omkring 15 mio. tilhængere

Sikhismen förekommer främst i Indien och i några av dess grannländer . Gurus har en central betydelse inom sikhismen. Ordet sikh betyder lärjunge. Att undervisas av en mästare, en guru, spelar en central roll i sikhismen. Den allra första gurun hette Nanak (1469-1538) och det var han som grundade religionen De tre søylene i sikhismen er: a) Å huske Gud til enhver tid, som inkluderer å være takknemlig for Gud for det du har fått, b) Å leve livet ditt ærlig / med integritet og c) dele det du har med de mindre heldige

Åbenbaringen og den særlige viden og indsigt, som Nanak fik og formidlede til andre, gjorde ham til en sand religiøs leder og autoritet, en guru . Efter Nanak fulgte en række på 9 guruer, der alle bidrog til den fortsatte udvikling af sikhismen. De mest betydningsfulde guruer efter Nanak var den 5., Arjan, og den 10., Guru Gobind Singh Sikhismen forkaster det hinduiske kastsystem, men beholdt læren om genfødsel. Læreren, guruen, spiller en stor rolle i fomidlingen mellem den eneste Gud og mennesket. Disse guruer er de ti første guruerna. Da den tiende døde bestemte han at man skulle anvende deres hellige skrift fremover som lære fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Del av en serie om: Kvinner i samfunnet; Samfun

Sikhisme - Wikipedia, den frie encyklopæd

Sikhismen er en verdensreligion med like mange tilhengere som jødedommen. Likevel er kunnskapen om Norges nesten 5000 sikher nesten fraværende. Professor Knut A. Jacobsen har forsøkt å bøte på problemet ved å skrive den første boken om sikhismen på norsk sikhismen ble stifta når Guru Nanak hadde kommt inn i et religiøst miljø der han etterhvert forsto at det bare re en felles gud Period: 1539. to 1708. guru nanak`s død og tiden etterpå det var ni andre Guruer som bygde på læra om sikhismen. da de hadde kommet til den tiende guruen sa han at neste guru skulle være en hellig bok som de. Etter guru Nanak kom ni guruer som utviklet sikhismen videre. Det første sikhsamfunnet ble dannet i landsbyen Kartapur ved Lahore (i dag den nest største byen i Pakistan). Den tredje guru, Amar Das grunnla flere viktige sikh-ritualer, bl.a. fellesmåltidet langar, et felles, gratis vegetarmåltid som serveres i skhenes gudshus, gurdwaraen Tio guruer, från Guru Nanak till Guru Gobind Singh Guru Granth Sahib Orden och läran av de tio guruerna Khalsa initiation och inte har lojalitet till någon annan religion (Sikh Rahit Maryada, www.sgpc.net) Sikhismen utgår ifrån att människan ska söka andlig befrielse i familjelivet och samhället som aktiva samhällsmedborgare Fire trossamfunn (Sikhismen (4 tabuer (Spise mat som er halal (Ikke lov å: Fire trossamfunn (Sikhismen, Mormonkirken, Bahai, Jehovas vitner

Sikhisme - Religion

KRLE: På ungdomsskolen har du anledning til å lære hva ulike religioner står for, deriblant sikhismen. Her kan du teste deg med en quiz Dette kapitel handler om sikhismens oprindelse og de ti guruer. Når du har læst det, vil du vide mere om

Sikhismen förkastar det hinduiska kastsystemet, men behöll läran om återfödsel. Läraren, gurun, spelar en stor roll i förmedlandet mellan den ende Guden och människan. Dessa guruer är de tio första guruerna Flere ganger det vært voldelige sammenstøt mellom hans tilhengere og sikher, som det også finnes mange av i Punjab. Da han på en reklameplakat kledde seg ut som den tiende guru i sikhismen, betraktet sikhene det som blasfemi. - Hva er det vi nordmenn ikke helt forstår med guruer Sikhismen F orsamlingen sitter tett i tett på det teppebelagte gulvet i det store, hvite rommet. På venstre side er det kvinner og jenter, kledd i Etter Nanak fulgte det ni guruer, og sikhismen ble stadig mer etablert som en egen religion. Den fjerde guruen, Guru Ram Das, grunnla Amritsa Sikhismen leveregler sikhisme - Store norske leksiko . Sikhismen ble under Guru Nanak og de ni etterfølgende guruene (til 1708) utviklet til en stor religiøs bevegelse med sentrum i Punjab.Under den fjerde guruen, Guru Ram Das (aktiv 1574-1581), ble Amritsar («nektardammen») grunnlagt

Sikhism - Wikipedi

Sikhismen har i dag sin hovedutbredelse i delstaten Punjab, men er spredt til hele verden, særlig til Nord-Amerika og England (men også Norge), gjennom en omfattende diaspora. Ordet sikh betyr opprinnelig elev, ordet guru lærer, både i betydningen en som er lærd og en som blir tillagt religiøs autoritet Sikhismen Timeline created by 05siande. In Uncategorized. 1500. Guru Nanak levde i Punjab Sep 22, 1539. Tiden etter at Guru Nanak døde. 9 nye guruer, i dag er det den hellige boka som er den siste guruen 1699. Khalsa ble oppretta (en gruppe krigere) 1708. den 11. guruen ble utpekt, nemlig Adi Granth 1947. India.

De 5 vigtigste højtider i sikhismen - ReligionSikhism – Wikipedia

Sikhismen - en enkel religion Utro

sikhisme oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Sikhismen - Sikhismen var en religion som oppstod på 1500-tallet i India i byen Punjab. - Det var Guru Nanak som startet denne trosretningen og etter ham kom det ni andre Guruer. - Sikhismen kan sammenlignes med hinduismen og islam, men ser på seg selv som en helt ny religion. - Sikhene tror på o Sikhismen. Sikhismen er basert på læren til deres 10 menneskelige guruer, samt den 11. guruen som er deres religiøse bok kalt Guru Granth Sahib. Sikhismens grunnlegger, Guru Nanak, tok det han mente var de beste delene fra hinduismen og islam, og slo dem sammen for å danne sin egen religion

Sikherne og Det Gyldne Tempel

sikhismen: Hva tror Sikhismen på

guru - Store norske leksiko

Grundaren av Sikhismen var en man som gick vid namnet Guru Nanak. Han föddes 1469 i byn Talwandi i delstaten Punjab (nu i Pakistan). Även då han var född som hindu ansåg han sig själv inte tillhöra någon specifik tro, samtidigt som han respekterade alla trosinriktningar Efter Nanak fulgte en række på 9 guruer, der alle bidrog til den fortsatte udvikling af sikhismen. De mest betydningsfulde guruer efter Nanak var den 5., Arjan, og den 10., Guru Gobind Singh. Arjan grundlagde sikhernes centrale tempel, Det gyldne Tempel i Amritsar, samlede og fuldendte sikhernes hellige bog,. Sikhismen er en praktisk religion - en tro af håb og optimisme. En sikh skal tro på retfærdighed og lighed for alle og være parat til at kæmpe mod uretfærdighed og undertrykkelse af enhver art. Ifølge sikhismen skal et menneskes sind være både mildt og skarpt for at opnå sejr i livet

SIKHISM TIMELINE 1469-1539: Guru Nanak ble født. 1604: Sikh-skriften ble utarbeidet av Guru Arjan. 1699: Khalsa ble skapt av Guru Gobind Singh. 1708: Guru Gobind Singh gjorde Granth Guru for evighet. 1799: Sikh-riket ble opprettet av Maharaja Ranjit Singh. 1849: Punjab ble vedlagt av briterne. 1873: Singh. Sikhisme er en forholdsvis ung religion, der tager udgangspunkt i guruen Nanaks lære. Religionen opstod i Punjab i Nordindien og er inspireret af både hinduismen og islam. I dag er der ca. 17 millioner sikher i verden Sikhismen er en religion basert på læren fra Guru Nanak Dev og følgende ni guruer ( lærere ). Alle disse læresetningene er samlet i den hellige bok kjent som Guru Granth Sahib, som fungerer som den evige guru for sikher. det ble bestemt av den tiende guru, Guru Gobind Singh Ji at den hellige boken ville tjene som den evige guru for sikhene som den inneholdt læren fra alle de ti guruene.

 • Girare l'italia in treno.
 • Netaxept refund.
 • Pizza holtet.
 • Louis ferdinand prinz von preußen countess donata of castell rüdenhausen.
 • Anova spss laerd.
 • Sundays hagemøbler.
 • Mountain book das original.
 • Captain morgan 70 cl.
 • Videos vom handy auf ps4.
 • Nauru historie.
 • Yoda's species.
 • Bergen kommune sdi.
 • Plasmakonsentrasjon definisjon.
 • Underarm pads apotek.
 • Vastus lateralis feste.
 • Mark forster vevo.
 • Hartz 4 einmalige beihilfen.
 • Røyking forbudt klistremerke.
 • Fordypning i hodeskallen.
 • Em 2016 fußball.
 • Christmas in usa wikipedia.
 • Giardia bergen årsak.
 • Samfunnsstraff lønn.
 • Avtaleboken 2017.
 • Sympatia plus sympatia.
 • Udo lindenberg hinterm horizont album.
 • Spanish drinks.
 • Sallad vitaminer mineraler.
 • Australia visum.
 • Inteno dg150.
 • Auktionsverket online.
 • Ost gravid.
 • Oppskyting av fyrverkeri.
 • Permakote epoxy.
 • Wg freising zwischenmiete.
 • Kamehameha height.
 • Skrive melding kryssord.
 • Nukleardoktrin nato.
 • Ipx4 standard.
 • Sehenswürdigkeiten düsseldorf altstadt.
 • Kantor internetowy.